Vegvesenet må ta inn over seg Oslo-politi­kernes ønsker, mener Oslo SV. FOTO: ARNE OVE BERGO

Oslo SV: Trenger E18-alternativer

Oslo SV er provosert over at Statens vegvesen ikke vil utrede alternative planer for ny E18 i Vestkorridoren.

I Dagsavisen mandag opplyste prosjektledelsen i Statens vegvesen at «drøssevis» av alternative planer er blitt vurdert de ti siste årene, og at de er blitt snevret inn til det ene alternative som nå foreligger.

«Vi kan ikke overkjøre politikerne» gjennom å utrede nye alternativer nå, ble det også påpekt.

LES OGSÅ: – Slik bør E18 bli

– Har ikke fulgt med

Den begrunnelsen skjønner ikke Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SVs bystyregruppe.

– Det kan virke som om byråkratene ikke har fulgt med på den politiske prosessen og ikke vil ta svært tydelige signaler. Et flertall i Oslo bystyre vedtok i juni 2014 at E18-planene må slankes betydelig og at Oslopakke 3 skal reforhandles, minner Holmås Eidsvoll om.

– Det nye flertallet i Oslo etter valget er dessuten helt tydelige på at veikapasiteten inn mot Oslo ikke skal øke, tilføyer hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Viktig sak

Reforhandlingene av Oslopakke 3 med representanter for blant annet Oslo kommune og Akershus fylkeskommune rundt bordet, begynner snart for fullt. Uten alternativer til Statens vegvesens plan for E18-utbygging, kan de forhandlingene fort gå i stå, tror Holmås Eidsvoll.

– Vi i SV har vært veldig tydelige på at ny E18 er en veldig viktig sak for oss. Det samme har MDG vært. Byrådserklæringen er også veldig tydelig på at det ikke skal bli økt veikapasitet inn til Oslo, påpeker hun.

Med det utgangspunktet tror hun hele Oslopakke 3-samarbeidet kan være i fare hvis ikke «konstruktive alternativer» til hvordan veiutbyggingen kan gjennomføres, blir spilt inn til forhandlingspartene.

LES OGSÅ: – Bygg bare bussvei på E18