Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt etter dom

Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, har lagmannsretten kommet til et annet resultat.

Borgarting lagmannsrett har kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Lagmannsretten avsa onsdag dom i gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune.

Om lag 3.400 personer er registrert som medlemmer av gruppesøksmålet, og saken gjelder skatteåret 2016. Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, har lagmannsretten delvis kommet til et annet resultat.

Retten kom til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt. Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skattytere som er medlem av gruppesøksmålet og som påklaget utskrivingsvedtakene til kommunen innen klagefristen.

Gruppemedlemmene anførte også at kommunen brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på 4 millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.

Kravet om at forskriften om eiendomsskatt på denne bakgrunn kjennes ugyldig, ble ikke tatt til følge.