Oslo kommune innfører ekstraordinær båndtvang for hunder

Oslo kommune har funnet det helt nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder på grunn av det store snøfallet.

«På grunn av store snømengder er det nå vanskelig for både elg og rådyr å ta seg fram i terrenget og å skaffe seg nok mat, og de er sårbare for å bli jaget av løse hunder. Oslo kommune har derfor funnet det nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder», skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Kommunen understreker at de vanskelige snøforholdene gjør at dyr trekker inn mot bebyggelse, innmark og skiløyper, samt til veier hvor det er lettere å ta seg fram og finne mat.

«Dette fører til økt fare for at elg og rådyr skal bli jaget og skadet av løse hunder. Hunder kan bite og skade/drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress,» skriver kommunen.

Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes inngjerdet eller i bånd og innføres fra og med onsdag 6.2.2019 og på ubestemt tid.

«Det innføres ikke ekstraordinær båndtvang innenfor Ring 3 eller i friområdene for hund», skriver kommunen.