Oslo Høyre uenig med Høyres statsråd om overnatting på muslimsk SFO

Integreringsminister Jan Tore Sanner er bekymret over at Det Islamske Kultursenter tilbyr SFO-overnatting. Høyres Øystein Sundelin er positiv, etter et besøk.

Øystein Sundelin i Oslo Høyre er medlem av Byutviklingsutvalget. Han uttrykker begeistring for det omstridte moskétilbudet, etter å ha besøkt det selv, skriver Aftenposten.

– Idretten, korps, speider og menigheter har alle ulike overnattingstilbud, både i helger og i ferier, uten at noen kritiserer dem eller stiller innholds- og rapporteringskrav, sier Sundelin.

Les også: Aftenposten: Tenåringer overnatter på muslimsk «SFO» i Drammen og Eiker

Det Islamske Kultursenter driver muslimsk SFO-ordning i Drammen, Nedre Eiker og på Rødtvet i Oslo og ønsker å utvide overnattingstilbudet i Oslo med forsamlingslokale og skolefritidsordning på Romsås.

Det var Aftenposten som avdekket ordningen med overnatting på de religiøse SFOene, som ikke ønsker oppmerksomhet i mediene. Både SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ønsker nå å forby lukkede overnattings-SFOer.

Les også: Ombud ber myndighetene undersøke SFO-tilbudet til Det Islamske Kultursenter

Høyres kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner skriver i et brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet at «opprettelse av overnattingstilbud for skolebarn slik Aftenposten avdekket, er en uønsket og bekymringsfull utvikling som kan være skadelig for integreringen».

Sundelin fikk derimot et positivt inntrykk, selv om han mener Det Islamske Kultursenter hadde tjent på mer åpenhet.

– Min opplevelse er at jeg og mange andre politikere har hatt relativ enkel tilgang til å møte dem for å lære om det de driver med, sier Sundelin.

Les også: Fremskrittspartiet krever kartlegging av muslimske SFO-er