Oslo Høyre i alternativt budsjett: Vil ikke fjerne eiendomsskatten

Høyres kommunalminister fyrte mot eiendomsskatten i korona-krangel med Raymond Johansen. Men Oslo Høyre fjerner ikke skatten i sitt alternative Oslo-budsjett.

– Jeg tror ikke Bare Jazz er en stor gårdeier. Så kutt i eiendomsskatt er ikke det tiltaket som treffer nå, sier Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen.

Hun er finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre, og har lagt fram sitt alternative kommunebudsjett for 2021. Det dokumentet skal si noe om hva Høyre vil gjøre med byen, sånn i de store spørsmålene. Og blant de aller største spørsmålene byen har krangla om de siste åra er jo nettopp eiendomsskatten.

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK

– Vi foreslår å kutte i eiendomsskatten, men ikke helt. Bare femten prosent. Det er jo en stor kostnad for bedriftene, som kommunen tar inn. Men tilbakemeldingene vi har fått er at de som sliter mest med økonomien er ikke de som eier, sier Haabeth Rygg.

Så selv om Oslo Høyre er mot eiendomsskatten i Oslo, vil de ikke fjerne mer enn en brøkdel av den til neste år, hvis de får bestemme.

Raymonds nødrop

Dette kommer bare dager etter en stor krangel mellom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kommunalminister Nicolai Astrup (H). Førstnevnte sendte et «nødrop» til staten, om å redde byens uteliv og reiseliv med en egen tiltakspakke. Svaret fra Astrup kom i Dagbladet:

– Jeg vil oppfordre Raymond Johansen til å vurdere hva Oslo kommune selv kan gjøre for å avhjelpe, for eksempel å lette på eiendomsskatten, sa minister Astrup til avisa.

Men lette på eiendomsskatten særlig mye, det vil ikke Oslo Høyre. Bare 15 prosent. Forklaringa er at byrådet har gjort såpass mange grep i budsjettet som krever mye penger.

– Alle som betaler eiendomsskatt vil få en 15 prosents nedgang med vårt budsjett. Normalt nuller vi den jo, men nå er det en del andre grep som må gjøres før vi når dit, sier Haabeth Rygg.

LES OGSÅ: Rapport fra bystyremøtet: Ingen makt i denne sal

Mer til utdanning

Men det er andre grep i Høyres Oslo-budsjett som er verdt å nevne. For eksempel vil de bruke mye mer penger på skole og utdanning enn byrådet. Byrådet ville kutte i Utdanningsetaten, det vil ikke Høyre. Høyre vil også øke grunnfinansieringa i grunnskolen med 150 millioner. I tillegg setter de av penger til lærlingetilskudd, sommerskole og sitt mer spenstige forslag på et 11. skoleår for de som føler de ikke er klare for videregående.

Høyre vil også øke ostehøvelkuttene rundt omkring i kommunen, de tar inn 128 millioner på å gjøre de kuttene byrådet har sett for seg i 2022 allerede til neste år. 

På toppen av det vil de bruke mindre penger på bostøtte (byrådet vil redusere husleia til de som betaler «gjengs leie» med åtte prosent, Høyre vil bare kutte fire), og de vil halvere driftsbudsjettet til digitaliseringsprosjektet Origo.

Men i koronaøkonomien er det ikke veldig sterke tiltak. Oslo Høyre vil leie ut gater og fortau til butikker og serveringssteder gratis i hele 2021. De vil gi 30 millioner til Visit Oslo, og de vil etablere et nytt kontor for sentrum, så bedrifter kan få færre kontaktpunkter mot kommunen hvis de vil gjøre ting. 

– Vi legger opp til en større økonomisk buffer enn byrådet, sier Haabeth Rygg. 

– Å dekke kostnadene for alle virksomheter som sliter nå er ekstremt krevende for kommunen. Men vi må ha tiltak for når vi kan åpne igjen, sier hun.

LES OGSÅ: Oslo Unge Høyres nye leder: Møt Jern-Hassan

En milliard til karbonfangst

– Det tøffeste vi gjør i dette budsjettet er å legge inn en milliard kroner til CCS på Klemetsrud, sier Haabeth Rygg.

Regjeringa har nemlig lovet Oslo tre millarder kroner til å bygge et karbonfangstanlegg ved søppelanlegget på Søndre Nordstrand. Men det er ikke nok i seg selv. Anne Rygg ser for seg et spleiselag hvor Oslo spytter i én milliard, nabokommunene spytter i én milliard, og EU spytter i én milliard. 

– Det er en veldig sterk erklæring for at vi skal nå klimamålene i Oslo, sier hun.

Klemetsrud-anlegget står i dag for rundt 14 prosent av byens klimagassutslipp.

Vil bygge færre kommunale boliger

Totalt på driftsbudsjettet sparer dermed Oslo Høyre drøye 13 millioner kroner, sammeliknet med byrådet. Men på investeringsbudsjettet er det større endringer. Der vil nemlig Høyre si ja til regjeringens bompengepakke, som byrådet foreløpig har sagt nei til. Dermed får de inn 580 millioner, som går rett ut igjen, særlig til kollektivtrafikk. De vil bruke 35 millioner ekstra på ladestasjoner til elbil, 47 millioner på gateopprustning og rundt hundre millioner på idrettsanlegg. Og det kommer på toppen av CCS-milliarden til Klemetsrud.

Pengene vil de ta inn på å bygge langt færre kommunale boliger, noe de vil spare en og en kvart milliard på. Dessuten vil Høyre selge eiendom for to hundre millioner.

LES OGSÅ: Sylskarp kniving om EU-midler til karbonfangst