Oslo fjerner aldersgrensen på prevensjon

Nå kan også ungdom under 16 år få gratis prevensjon i Oslo. Og det er ungdommen selv som har fått gjennomslag for dette i Oslo bystyre.

Saken er blitt oppdatert.

Det var Oslo Frps Aina Stenersen som fremmet forslaget i bystyret på vegne av Ungdommens Bystyremøte (UBM). Forslaget lød: «Bystyret mener at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år må fjernes». Dette ble enstemmig vedtatt i bystyremøtet onsdag kveld. Det betyr at alle ungdommer i Oslo nå har rett til gratis prevensjon, enten de er over eller under 16 år.

En viktig seier

Ungdommene som har deltatt i arbeidet i det som heter Ungdommens Bystyremøte, regner dette som en viktig politisk seier. De fikk også gjennomslag for flere andre saker under onsdagens bystyremøte. Men selv om de har mulighet til å sende saker til det «voksne» bystyret, er de avhengige av at en bystyrerepresentant fremmer forslaget. Da ble det Aina Stenersen, som også er leder i helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, som på vegne av UBM fremmet forslaget om å fjerne aldersgrensen.

– Vi er glad for at Stenersen tok forslaget fra Ungdommens Bystyremøte videre, sier Iben Valvatne, som er nestleder i Sentralt Ungdomsråd I Oslo.

–  Det er et enormt paradoks at voksne damer med full jobb skal få gratis p-piller, mens en 15-åring som går på skole må betale fullpris. Dette er en viktig sak for ungdom og vi er stolte over å ha fått fullt gjennomslag, sier Valvatne til Dagsavisen, og legger til:

–  Gjennomslaget gir et signal til ungdom i Oslo at demokrati og engasjement fungerer.

Les også: Sier ja til gratis prevensjon

–  Ved å fjerne aldersgrensen imøtekommer vi et viktig behov i mange elevers hverdag, sier Stenersen i en e-post til Dagsavisen.

–  Nå vil dagens ordning være lik, uavhengig om man er over eller under 16 år. Erfaringer fra et prøveprosjekt i kommunen har visst positive resultater, og dette legger til rette for forebygging av uønskede svangerskap og abort, og gode samtaler med helsepersonell. Vi er også enige om at tilbudet om gratis prevensjon skal gjøres mer kjent i Oslo, sier Stenersen.

Les også: Gratis prevensjon i tre bydeler