Oslo fengsel får sterk kritikk for å isolere sårbare fanger: – Alvorlig og dyster lesning

I Oslo fengsel isoleres fangene i 22 timer i døgnet og plasseres på sikkerhetscelle uten tilstrekkelig oppfølging. Dette er noen av funnene i en fersk rapport fra Sivilombudsmannen.

Av Katharina Dale Håkonsen, NFF-magasinet

– Vi har blant annet dokumentert omfattende bruk av isolasjon uten vedtak, mangelfullt tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle og et klart underdimensjonert helsetilbud, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding.

Ombudet besøkte anstalten, som er Norges største varetektsfengsel, i november 2018.

Les også: – De tar meg til en sikkerhetscelle når jeg prøver å henge meg

Fengselsleder kjenner seg igjen

Nils Leyell Finstad, konstituert fengselsleder i Oslo fengsel, tar kritikken alvorlig, men er likevel glad for rapporten.

– Rapporten er grundig. Mye av kritikken er berettiget, og mange av anbefalingene er på sin plass. Oslo fengsel har et enormt ansvar for mennesker i varetekt som er i en sårbar situasjon.

Ombudet mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling i Oslo fengsel.

– Vi som jobber her mener at innsatte ikke skal oppleve umenneskelig behandling, sier Leyell Finstad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vi er ikke nok ansatte

Sivilombudsmannen er spesielt kritisk til at mange fanger isoleres i mer enn 22 timer i døgnet. Falkanger kaller praksisen lovstridig, understreker at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger og at fengselet er pliktet til å begrense innlåsing. Finstad erkjenner problemet.

– Vi har for mye isolasjon. Det er ingen tvil om det. Det skyldes bemannings- og bygningsmessige forhold. Oslo fengsel er med dagens bygningsmasse ikke egnet til moderne fengselsdrift, sier han.

Fengselslederen etterlyser økte budsjetter.

– Kort sagt gir mer ressurser mindre isolasjon og færre skadevirkninger av isolasjon. Vi må aktivisere innsatte mer og etablere flere isolasjonsdempende tiltak, sier han.

Finstad lister opp forslag: Trening, mer samsitting – at to og to innsatte tilbringer tid sammen – og en-til-en samtaler med ansatte. Fengselslederen vil gjerne øremerke økte midler til ansatte som bare jobber med å aktivisere innsatte, særlig om kveldene og i helgene.

– Vi har et unikt aktivitetsbygg som vi bruker altfor lite. Med økte ressurser kan det brukes mye mer.

– Ansatte gjør en formidabel jobb, men det monner ikke. Vi er ikke mange nok ansatte.

Sivilombudsmannen påpeker at omlag 75 prosent av de som begår selvmord i fengsel sitter i varetekt, og at 40 prosent av selvmordene skjer i løpet av de tre første ukene i fengsel.

– Vi må være mer opptatt av innsatte i varetekt. Det er unge gutter og menn i en sårbar fase. De komme rett inn i fengsel og trenger tett oppfølging og hjelp til å lande.

Les også: «Jonathan» (19) sitter i isolasjon: – Jeg mister språket og har angst (Dagsavisen+)

Knallhard kritikk for bruk av sikkerhetscelle

Oslo fengsel får sviende kritikk for manglende oppfølging av fanger på sikkerhetscelle. Tilsynet var ofte bare visuelt og begrenset til å kontrollere bevegelse, pust og andre livstegn gjennom et sikret glass.

– Vi får knallhard kritikk for bruk av sikkerhetscelle. Jeg forstår kritikken når ombudsmannen tar utgangspunkt i manglende dokumentasjon. Men jeg mener vi fører godt tilsyn, men at vi dokumenterer for dårlig, sier fengselsleder.

Ifølge Finstad er fengselet i gang med å endre rutiner og dokumentere bedre.

– Vi burde egentlig snappet dette opp tidligere. Sivilombudsmannen har påpekt kritikkverdige forhold i mange fengsel.

I 2018 ble det fattet 67 vedtak om bruk av sikkerhetscelle. De fleste varte i under et døgn, ni varte i to-tre døgn og to sikkerhetscelleopphold varte i over tre døgn, ifølge rapporten.

Sivilombudsmannen mener også at helseavdelingen ved fengselet er underdimensjonert. Finstad er enig. Før var helsepersonell på jobb til klokka ti hver kveld. Nå går de hjem klokka halv fire.

– Dette er svært uheldig, ikke minst fordi mange nyinnsettelser foregår på ettermiddagen.

Fengselsleder vil også trekke fram et positivt funn.

– Rapporten viser at innsatte føler seg trygge og at de bekrefter at det er en god relasjon mellom innsatte og ansatte. Det er bra.

Les også: Innsatte laget vin i fengselet

Tillitsvalgt appellerer til regjeringen

Farukh Qureshi, tillitsvalgt i Oslo fengsel, mener det er kritikkverdig at regjeringen og direktoratet ikke har fulgt opp Sivilombudsmannens rapporter fra andre fengsel på en bedre måte.

– De innsatte får ikke det tilbudet de har krav på eller behov for. Rapporten er alvorlig og dyster lesning. Dette kan ikke Norge være bekjent med i 2019, sier Qureshi.

– Påstanden om at Norge har verdens beste kriminalomsorg er begrenset til festtaler. Virkeligheten ser annerledes ut, sier tillitsvalgt.

Sivilombudsmannen har siden 2014 besøkt 19 norske fengsler med høy sikkerhet. Et gjennomgående funn fra besøkene har vært den omfattende bruken av isolasjon og en økende grad av innlåsing på egen celle. Tirsdag 18. juni skal ombudet leverer en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler. Særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen.

Qureshi håper regjeringen får øynene opp for forholdene i bak murene.

– Regjeringen må ta rapportene på alvor og sørge for at fengslene er i stand til å følge anbefalingene. Budsjettkuttene må opphøre, og det må tildeles tilstrekkelige midler for å styrke bemanningen, sier tillitsvalgt. (FriFagbevegelse)