Oslo bys kulturpris til Oslo-Filharmonien

100-årsjubilanten Oslo-Filharmonien får Oslo bys kulturpris.

«Oslo-Filharmonien hedres med kulturprisen for sin over 100-årige innsats for byens kulturliv», fremgår det av pressemeldingen.

Kulturprisen deles årlig ut til en person eller gruppe som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Prisen har vært delt ut siden 1966 og består av et diplom og 100.000 kroner.

De fem mottakerne av Oslo bys kunstnerpriser er Samisk Hus, konsertforestillingen «Blokk til blokk», skulptør Inger Sannes, Østensjø barne- og ungdomsteater og Frank Znort Quartet.

Selve utdelingen utsettes til over sommeren.