Oslo-budsjettet er klart: Gjengs leie fryses i hele 2020

Her er alle de nye pengene i Oslo-budsjettet.

Nå er Oslo-budsjettet for 2020 endelig ferdig. 

Ap, SV, MDG og Rødt har nemlig forhandlet, og sendte i dag ut en pressemelding om resultatet. En av hovedsakene: Frysing av «gjengs leie». 

Det var i forrige vinter det ble kjent at store grupper av hjelpetrengende som har hatt subsidiert husleie, plutselig måtte betale "gjengs leie", altså markedsleie, for boligene sine. Mange opplevde opplevde mer enn dobling av husleia til kommunen. Ennå har ikke politikerne kommet opp med en varig løsning for denne gruppa. 

– Byrådet skal finne en ny måte å fastsette husleia på fra januar 2021, men de hadde ikke lagt inn penger til å fryse husleia i mellomtida. De kom med 20 millioner i tilleggsinnstillinga, men nå har vi fått lagt på 25 millioner til. Så nå kommer ikke husleia til å gå opp med en eneste krone før en ny ordning er på plass, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Hun har forhandlet for Rødt, som i våres prøvde å få inn husleienedgang på 3000 kroner for alle som var utsatt for gjengs leie i revidert budsjett. Dette gikk ikke da, og heller ikke nå går leia ned.

– De som opplever at husleia har økt betraktelig gjennom gjengs leie kommer ikke til å få den gamle husleia tilbake nå? 

– Det de har i dag er det de får i 2020. Egentlig øker Boligbygg leia hvert halvår, men det kommer de ikke til å gjøre nå. Sånn sett er det et kompromiss. Vi ønsket mer. 

Mer penger til bydelene

Ellers i budsjettet trekker Evenrud fram den kraftige økningen på bydelsramma som en seier for Rødt.

– Akkurat nå sitter det politikere i alle bydelene og legger fram budsjetter der de foreslår kutt, blant annet i ungdomstilbud og andre ting de ikke er lovpålagt å ha. Vi gjør det litt lettere for dem. 

Samtidig som byrådspartiene og Rødt har forhandlet om budsjettet har det pågått samtaler om en ny samarbeidsavtale mellom partiene, slik de hadde i forrige periode.

– De samtalene fortsetter nå. Budsjettet hadde en tidsfrist, det har ikke en samarbeidsavtale. 

Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, tok ikke telefonen da Dagsavisen ringte onsdag, men mener i en pressemelding at dette forbedrer budsjettet.

– Jeg er svært glad for at vi også denne gangne har oppnådd enighet for byrådets budsjett, med viktige påplussinger som gjør budsjettet samlett sett enda bedre, sier han.

Her er hele lista – Tillegg til byrådets budsjett for 2020:

Større budsjettøkninger som ikke er tilskudd: 
Reversering av rammekutt: 17 900 000
Økt bydelsramme: 67 100 000
Delvis reversering av rammekutt: 10 000 000
Reversering av rammekutt: 18 000 000
Kvinnepott: 5 000 000
Frys av gjengs leie, hele 2020: 25 000 000
Økt lovlighetskontroll av det private utleiemarkedet: 2 000 000
Skoleboksamlingen: 2 500 000
Kløverveien barnepark: 250 000
Prosjektering idrettsanlegg (Bjøråsen kgb.): 2 500 000
Furuset Forum - leiekontrakt: 2 620 000
Furuset Forum - oppfølging leieavtale - energi: 2 100 000


Økte tilskudd Velferdsetaten:
Norges Handikappforbund: 570 000
Oslo Pride: 310 000
Helsesenter for papirløse migranter: 1 100 000
KB: Natthjemmet: 450 000
KB: Robust: 300 000
KB: Aksept: 6 000 000
Juss-buss: 150 000
JURK: 370 000
Fontenehuset Oslo øst: 1 200 000
Fontenehuset Oslo sør: 600 000
Evangeliesenteret (matutdeling): 1 100 000
Skeiv ungdom O&A: 700 000
SALAM: 99 000
Skeiv verden: 700 000
Skeiv verden: Kompasset: 378 000
Norges Blindeforbund Oslo: 390 000
FRI O&A: 500 000
FRI: Skeiv kompetanse: 950 000
Maritakafeen: 1 400 000
Leieboerforeningen - drift: 800 000
Leieboerforeningen: Sekretariatet for kommunale gårdsstyrer: 450 000
Leieboerforeningen: NAV-befaring: 50 000
Sex og samfunn: 3 000 000
DiMe - Diskriminerings-hjelpen og meglingsbenken: 1 000 000
Caritas Norge: 1 020 000
Wayback: 750 000
Mental Helse Ungdom: 700 000
Oslo Døveforening: 500 000
Foreningen Norges døvblinde: 70 000
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon: 240 000
Gatejuristen: 1 700 000
Oslo Røde Kors: Nettverk etter soning: 500 000
Rådgivning om spiseforstyrrelser: 300 000
Forandringshuset: 1 400 000
Ressursvenner (Sanitetsforeninga): 650 000
Wild X: 500 000
Sub Church (ungdomskafe): 750 000
Helseutvalget: 100 000
Bydelsmødrene: 750 000
HIV Norge: 200 000
Marita Ung: 295 000
MAS kultur- og aktivitetssenter: 200 000
MiRA-senteret: 220 000
LIN: 250 000
Jobbsøkerhjelpen: 200 000
BUA - utstyrssentraler: 500 000


Endringer Kulturtilskudd
Fargespill: 600 000
Øyteatret: 200 000
Det andre teatret: 500 000
Murbyen Oslo: 500 000
Kampen Jazz: 100 000
Østkantspellet: 200 000
Human Internasjonal dokumentarfilmfestival: 100 000
Edvard Munchs Atelier: 100 000
Oslo Pride: 500 000
Oslo byleksikon på nett: 200 000
Fellesverkstedet: 200 000
Tenthaus: 150 000
Det norske jentekor: 350 000
SPRKBX: 500 000
Kunstnerforbundet: 250 000
UFO: 100 000
KIA: 400 000
Oslo folkeakademi: 75 000
Scenehuset/danseinformasjonen: 200 000
Tegnerforbundet: 150 000
Melahuset: 500 000
Balansekunst: 200 000
Fotografihuset: -200 000
Kunstnernes hus: 500 000

Økte tilskudd Miljø
DNT Oslo og omegn: 550 000
Oslo og omland Friluftsråd: 300 000

Diverse:
Fair Play Bygg: 100 000
Globaliseringskonferansen: 250 000

Investeringsbudsjettet:
HC-prosjektet - Tilgjengelighetsmidler: 35 400 000
Midler til universell utforming (skoler): 24 000 000
Midler til universell utforming (T-baner): 45 000 000
Opprusting torg og møteplasser: 15 000 000

Rehabilitering av kunstgressbaner (Veitvet kgb. Kjelsåsmyra kgb.): 22 000 000

(Kilde: Pressemelding fra Oslo Ap, SV, Rødt og MDG)