Oslo ber foreldre fortsette å sende med barnehagebarna to matpakker

De kommunale barnehagene sluttet å servere mat som et smitteverntiltak i vår. Dette tiltaket opprettholdes også når barnehagene åpner i august.

– Det er jo ganske defensivt.

Det sier Anne Lindboe, direktør for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Dagsavisen. Som et koronatiltak innførte de kommunale barnehagene matserveringsstopp for å ivareta smittevernreglene best mulig.

Dette vil de opprettholde også etter sommerferien, har barnehagene nå informert Oslo-foreldre om.

Bakgrunn for saken: Byrådet stopper matservering i de kommunale barnehagene

Oslo kommune befinner seg fortsatt i gult nivå i de nasjonale smittevernveilederne, og det medfører ingen matservering, ifølge kommunen. Det forstår Lindboe lite av.

– At det finnes enkelte barnehager som ikke vil klare å servere mat og ivareta smittevernreglene samtidig, forstår jeg godt. Men da vil jeg oppfordre kommunen til å foreta individuelle vurderinger. Ikke skjære alle barnehagene over en fjøl og si at ingen skal servere mat, sier hun.

 Anne Lindboe er direktør for Private Barnehagers Landsforbund. FOTO: Berit Roald/NTB scanpix

Anne Lindboe er direktør for Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Foto: Berit Roald/NTB SCANPIX

Viktig måltid

Hos de private barnehagene er det ifølge Lindboe slik at flertallet serverer et av dagens måltider i barnehagen, slik det normalt sett er også i kommunale barnehager. Dette måltidet er viktig, påpeker Lindboe.

I denne barnehagen går de vekk fra bare gummidekke og asfalt (+)

– I en by som Oslo, med store sosioøkonomiske skiller, er det svært viktig at barna får et måltid om dagen som vi vet er sunt og næringsrikt. Det er så store forskjeller på hva barna har med seg i sekkene sine hver dag, at dette faktisk er et svært viktig utjevningsprinsipp, sier Lindboe.

Hun minner om at barnehagene nå skal drives tilnærmet normalt.

– Da skal det være mulig å servere mat. Det er jo et paradoks at byrådet er så opptatt av at det skal serveres skolemat, men at de tar så lett på å fjerne matserveringen til de aller minste, sier hun.

Vurderer til høsten

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, og seksjonsleder for barnehage, Hege Sevatdal, svarer dette i en epost:

«Gult nivå i den nasjonale veileder for smittevern i barnehagene betyr at det fortsatt er et forsterket fokus på hygiene og renhold, samt faste ansatte i kohortene. I et brev til bydelene forrige uke anbefalte vi en videreføring av anbefalingen om at barna har med matpakke til alle måltider. Kravene knyttet til matservering er de samme på rødt og gult nivå, blant annet at mat bør serveres porsjonsvis. Ved at barna har med seg matpakke reduseres risiko knyttet til smitte ved måltidsituasjoner, og de ansatte trenger ikke å gå fra sin faste gruppe for å tilberede mat.

Vi er imidlertid tydelige på at barnehagene må ha beredskap til å kunne servere noe å spise og drikke hvis barn ikke har med matpakke slik at ingen barn trenger å gå sultne.

Oslo kommune har vært i dialog med flere andre kommuner for å dele erfaringer rundt hvordan andre kommuner løser dette, og mange vi har vært i kontakt med løser det på denne måten. Vi vil gjøre en ny vurdering av situasjonen etter sommeren for å se hvordan dette blir utover høsten.»