Forsker i Statistisk sentralbyrå, Stefan Leknes, forklarer befolkningsveksten i Norge.

Øker mest i øst

Oslo vokser i raskt tempo, og særlig er det bydeler i Oslo øst som øker.

 

Se tabell nederst i saken.

Fram mot 2040 vil Oslo øke med nærmere 200.000 innbyggere. Mange av disse vil bosette seg i bydeler på østkanten av Oslo.

Les også: – Det bygges for lite, særlig i Oslo

Sterkere i øst

– I Oslo er befolkningsveksten noe sterkere i øst enn i vest, ifølge hovedalternativet. For eksempel får Bjerke og Østensjø en vekst på over 35 prosent fra 2016 til 2040, mens Frogner får en vekst på like over 20 prosent, sier forsker Stefan Leknes, som er ansvarlig for de regionale befolkningsframskrivningene i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hvir SSBs tall slår til, blir Frogner dermed forbigått som den mest folkerike bydelen i hovedstaden. Grünerløkka er spådd en vekst på litt over 15.000 innbyggere og vil dermed være eneste bydel med over 70.000 beboere.

Også bydel Gamle Oslo får en kraftig befolkningsøkning med cirka 17.000 flere innbyggere. Det er litt mindre enn økningen i Østensjø og omtrent samme økning som bydel Nordstrand.

– Oslo vokser med nærmere 200.000 personer fram mot 2040, i hovedalternativet. Det er en vekst på 30 prosent. Sagt på en annen måte får Oslo omtrent ett Trondheim, eller tilsvarende, omtrent ett Stavanger og ett Tromsø fram mot 2040, sier forskeren videre.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Rask vekst

Norge er i rask vekst, og innen 2030 vil vi ha passert seks millioner innbyggere, mot 5,2 millioner i dag.

Da vil Norge ha gått fra fem til seks millioner innbyggere på under 20 år, noe som er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.

Ifølge befolkningsframskrivninger fortsetter folketallet å øke framover, fordi tallet på innvandringer og fødte fortsatt vil være høyere enn tallet på utvandringer og døde.

Ifølge tall fra SSB vil det være 1,7 millioner innvandrere i Norge i 2060, noe som er én million flere enn i dag.

I dag er drøyt 13 prosent av befolkningen innvandrere, mens norskfødte med to innvandrerforeldre utgjør 3 prosent.

Slik har SSB beregnet befolkningsveksten fra i dag og frem til 2040 i hver enkelt bydel i Oslo:

Oslo i alt 658.390   853.931
Gamle Oslo 51.444   68.479
Grünerløkka 56.283   71.371
Sagene 41.566   54.973
St. Hanshaugen 37.263   49.865
Frogner 57.010   68.876
Ullern 32.757   42.105
Vestre Aker 47.885   61.618
Nordre Aker 49.781   63.549
Bjerke 30.937   41.769
Grorud 27.419   36.263
Stovner 32.153   41.172
Alna 49.224   64.646
Østensjø 49.821   67.995
Nordstrand 50.082   67.147
Søndre Nordstrand 38.405   50.013
Sentrum 1.170   2.185
Marka 1.596   1.324
Uoppgitt bydel 3.594   602

 

Les også: – Lei av boligbyggernes syting