MDGs Rasmus Hansson og SVs Audun Lysbakken sier de ikke opplevde et ønske fra de store partiene om å danne et bredt forlik. FOTO: NTB SCANPIX

– Ødeleggende forlik

SV og MDG mener ettertiden vil berømme dem for å ha holdt «hodet kaldt», mens de andre partiene innførte integreringsfiendtlige tiltak.

– Vi har nå den strengeste innvandringspolitikken i Europa, sier en fornøyd parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, til Dagsavisen.

Etter flere lange runder på Stortinget kunne regjeringspartiene, samarbeidspartiene, samt Ap og Sp, inngå et bredt forlik om 18 innstrammingstiltak som skal møte flyktningkrisen.

– Vi har kjempet i 30 år for å få på plass innvandringsregulerende tiltak, nå er vi glade for å ha fått gjennomslag. Men lista er ikke uttømmende, og vi vil fremme flere forslag.

LES KOMMENTAR: Frp har fått sin revansj

Ødelegge integreringen

Mens forlikspartiene holdt pressekonferanse i Stortingets vandrehall, sto to partiledere på sidelinjen. MDGs Rasmus Hansson og SVs Audun Lysbakken mener avtalen vil ødelegge integreringen i Norge, noe de ikke kan støtte.

– Vi er forundret over at det som skulle være et forsøk på å skape et bredt forlik om hastetiltak for kontroll på grensen, noe MDG kunne støttet, blandes sammen med tiltak som vil svekke integreringen og undergrave rettssikkerheten til folk med krav på opphold. Det kan ikke vi være med på, sier Hansson.

– Vi gikk inn i samtalene for å gi og ta, men i samtalene ble vi invitert bare til å gi. Det er ikke en interessant forhandlingsform for oss. Det var heller ikke en reell interesse fra de store partiene å ha med SV, sier Lysbakken.

MDG og SV mener avtalens punkter om å stramme inn familiegjenforening, kutte i ytelsene, samt innstramming i regelverket for permanent opphold, er eksempler på integreringsfiendtlige forslag.

– Avtalen vil ødelegge integreringen i Norge. Det er umulig for oss å stå bak. Jeg er sikker på at når ting roer seg ned, og vi ser tilbake på disse ukene i Stortinget med hastig behandling av lovforslag, kommer det til å stå seg at noen holdt hodet kaldt og sa ifra at vi står for noe vi ikke kan fire på, sier Lysbakken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lar oss ikke fange

I henhold til avtalen skal forlikspartiene komme tilbake med tiltak for å hjelpe kommunene og sikre god integrering. Det får ikke SV og MDG være med på.

– Det er en kostnad vi må ta, men vi lar oss ikke fange til å støtte et tiltak vi er direkte imot på basis av at vi kanskje skal få til noe i seinere forhandlinger. MDG har vist at vi støtter opp om felles avtaler, og dette var en invitasjon til et bredt forlik, men det ble det aldri levert på, sier Hansson.

– Nå ser vi tydelig at alliansen av Høyre, Frp og Ap er tilbake i norsk innvandringspolitikk. I en periode har Ap blitt holdt i ørene av SV, og så ble regjeringen holdt i ørene av Venstre og KrF. Men nå har de strengeste funnet sammen i en opphetet situasjon preget av hastverk, sier Lysbakken.

Alt i asylavtalen

– Ettertiden vil heller gi kred til politikere som var villige til å legge bort kjepphester, og som sammen klarte å skape enighet i en krevende situasjon, enn dem som heller vil springe rundt og rundt og markere egne standpunkt, svarer Venstre-leder Trine Skei Grande på kritikken fra MDG og SV.

Hun avviser at Frp har fått ensidig gjennomslag for «Europas strengeste» politikk.

– Alle innstramningene i forliket ligger i asylavtalen, som regjeringen har brukt 2,5 år på å gjennomføre, sier hun.

– Så Europas strengeste asylpolitikk lå i asylavtalen mellom sentrum og regjeringen?

– Jeg tror Frp må lete lenge for å finne noe som dokumenterer at dette er strengere enn f.eks. Danmark. Vi må ha kontroll på asylstrømmen og gi god rettssikkerhet til dem som kommer, og det ligger i dette forslaget.

– Er forliket dårlig for integrering, slik SV og MDG hevder?

– At de går ut i protest istedenfor å være med på å stille forslag om integrering, er leit. SV ville hatt mye å bidra med her, sier Grande.