Nytt kollektivtilbud skal få folk til å ta beina fatt

Kollektivtransporten i Oslo prøver ut nye alternativer til buss og trikk, som en brikke i fremtidsvisjonen om en mer miljøvennlig by.

Av: Per Lønning - ABC Nyheter

RuterGange er et studentprosjekt gjennomført av AHO-studentene Elias Olderbakk og Erlend Grimeland i samarbeid med Ruter, som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Målet med prosjektet er å se hvordan de kan bruke digitale verktøy til å få folk til å gå mer.

I en epost til ABC Nyheter skriver Marius Røstad, leder for Nye kundetjenester i Ruter, at studentenes prosjekt mottok DOGA Hedersmerket (Design og arkitektur Norge) i konkurranse med de mest profilerte designbyråene og merkevarene i Norge.

– Vi håper jo at dette vil få store effekter for trafikk og miljø. Ved å kunne vri folks adferd ved å insentivere til at folk skal gå og sykle mer, vil vi kunne bidra til at nye grupper bruker kollektivtrafikken, slik at vi kan få færre biler i regionen på sikt, skriver han, og legger til:

– Det er litt for tidlig å si hvor og hvordan dette vil bli tatt i bruk, men målet er jo at dette vil komme alle kundene til Ruter til gode så fort som mulig.

Belønnes for å gå og sykle mer

Deler av det som kom frem i RuterGange er allerede i bruk i pilotprosjektet RuterPilot, forteller Røstad.

– Der bruker vi insentiver og alternative betalingsformer for å se om vi kan få folk til å gå og sykle mer. Når vi vet hvordan kundene helst vil benytte seg av dette vil vi implementere dette i Ruters eksisterende løsninger.

Ved å gi kundene insentiver dersom de velger gange og sykkel, vil de ifølge Røstad kunne få andre fordeler ved bruk av Ruters tjenester, i tillegg til at det gir en positiv helseeffekt.

– Videre kan det gi Ruter muligheten til å flytte folk fra linjer og kjøretøy, for å gi mer kapasitet og derav tilby enda flere muligheten til å ta kollektivtrafikk, sier han.

Saken fortsetter under bildet. 

Marius Røstad, leder for Nye kundetjenester i Ruter. Foto: Ruter

Les også: Reis kollektivt: Her kommer du deg lettest frem uten bil

– En mer inkluderende by

Røstad påpeker at kollektivtransporten spiller en sentral rolle i Oslo, med sitt nettverk som binder byen sammen.

– Kollektivtrafikktilbudet er bygget ut over mange år, og har tatt over som den største transportøren av mennesker i hovedstadsregionen. Det er nå flere reiser som foretas kollektivt enn med bil i Oslo.

Deres ambisjon er at all videre trafikkvekst skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

– At stadig flere reiser miljøvennlig bidrar til en mer inkluderende by, der astmatikere og barn kan puste fritt, klimautslippene går ned, og de som virkelig trenger bilen slipper å stange i kø.

Les også: MDG: Dropp bilen, få ett års gratis transport i bytte

Store fremtidsplaner

Arbeidet er ikke ferdig, og de neste årene skal Ruter fortsette å utvide antall avganger, sette inn flere elbusser, rulle ut nye trikker og få i gang byggingen av Fornebubanen og ny t-banetunnel.

– Ruter jobber ut fra et mål om at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal være fossilfri innen utgangen av 2020. Elektrifiseringen av busser og båter er i gang, og innen 2028 skal all kollektivtransport være utslippsfri, sier han til ABC Nyheter.

Som et ledd i å ta veksten tester de også nye tjenester, inkludert teknologi som kan bidra til et grønt skifte og ytterligere vekst for kollektivtrafikken.

– RuterPilot er en app der vi tester nye funksjonaliteter og konsepter. Med funksjoner som chat, poeng og tilpassede reiseforslag ønsker vi å tilby reisende en mer personlig og nyttig brukeropplevelse.

Les også: En ny måte å se klimaendringene på

Utvikler ny tjeneste

Røstad nevner at det finnes konkrete planer om hvordan selskapet skal ta deler av funksjonene i RuterPilot ut i tjenester for alle innbyggerne i Oslo og Akershus i løpet av de neste månedene.

– Ruter jobber med å utvikle en ny tjeneste som skal erstatte RuterReise, der vi tar inn disse og andre funksjoner. Dette jobbes det med nå og er et strategisk viktig prosjekt for Ruter, og vil være den teknologiske løsningen der vi introduserer all ny funksjonalitet på sikt.

– Målet er at første betaversjon skal ut til et større antall brukere før sommeren, avslutter Røstad.

Les også: Lang ventetid og kø for å få pass

Denne artikkelen ble først publisert av ABC Nyheter