Oslo kommune mangler 10.000 skoleplasser de neste ti årene. Endring av skolegrenser skaper sterke reaksjoner hos foreldre. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Nytt foreldreopprør mot osloskolen

– Nye skolegrenser ødelegger trygge lokalmiljø, skaper farlige skoleveier og er dramatisk for dem det gjelder, raser foreldere.

 

Av Kristin Fredriksen og Tom Vestreng

Også i år foreslår Oslo kommunes skoleetat å endre på flere skolekretser, 29 skoler vil bli berørt. De siste tre årene har over 60 skolegrenser blitt foreslått endret av Utdanningsetaten.

Charlotte Rustad og familien valgte å flytte til Disen i Nordre Aker nettopp fordi det var et trygt nærmiljø og kort vei til skolen. Men for å redusere elevantallet på en proppfull Disen skole, vil nå Utdanningsetaten flytte 18 skolestartere til nabobydelen og Årvoll skole i 2016 og 62 skolestartere i perioden 2016-2020.

– I statistikken Utdanningsetaten legger frem er det kun for mange skolestartere til Disen skole i 2016. I perioden 2017-2020 vil det ifølge etatens egne tall være tilstrekkelig kapasitet ved Disen skole til å ta inn samtlige barn som starter i første klasse 2017-2020. At etaten nå foreslår at 62 barn ikke skal få gå på nærskolen sin de fem kommende årene, når det egentlig kun er behov for å finne en løsning for elleve barn i 2016,  virker derfor svært urimelig, sier Charlotte Rustad.

– Overnevnte tall tilsier at nærskoleprinsippet best ivaretas for flest mulig barn, ved enkeltsaksbehandling og opprettholdelse av dagens inntaksområde. Her begrenses antallet barn som berøres og det isoleres til et årskull, fortsetter Rustad.

Får tre ganger så lang skolevei

Rustad og familien bor 400 meter fra Disen skole, mens Årvoll skole ligger 1,24 kilometer unna. Tobarnsmoren mener en tre ganger lang vei og  på grunn av avstander, en bom som skiller mellom bydel Nordre Aker og bydel Bjerke, samt fysiske avsperringer og svært trafikkerte områder, vil levering og henting på skole kreve opp mot en til halvannen timer mer enn i dag. Hun er svært oppgitt over forslaget til Utdanningsetaten som nå ligger ute på høring.

–  En trygg skolevei betyr ikke bare en trafikksikker skolevei. Sannsynligheten for å bli utsatt for ubehageligheter og oppleve utrygghet, øker også med skoleveiens lengde.

Oslo er den hovedstaden i Europa som vokser raskest. Ifølge skoleetatens nyeste beregninger vil Oslo trenge 10.000 nye elevplasser i grunnskolen de neste ti årene. Men flere av osloskolene er allerede fulle.

På tvers av nabolag

Disen skole er en av skolene som har vært på bristepunktet i mange år. I vår skrev Dagsavisen om kommunens forsøk på å minke elevantallet på skolen ved å flytte barn til blant annet Refstad og Årvoll.  Årets høringsfrist er satt til fredag 23. oktober.

Det er en økende bekymring for splittelse og ødeleggelse av det som oppleves som gode og trygge lokalmiljø hos foreldrene Dagsavisen har vært i kontakt med.

Charlotte Rustad på Disen mener den gode kontakten de har fått med naboer nå blir ødelagt.

– Skolegrensene trekkes på tvers av nabolag uten noe naturlig skiller, på tvers av alderstrinn og tvers gjennom huset til mange familier. Alt av fritidsaktiviteter foregår her på Disen. Barna går i barnehage her, vi har blitt kjent med andre familier og unger gjennom barselgrupper her i bydelen. Vi har gjort det vi kan for å opparbeide oss et sosialt nettverk her for å føle at barna våre skal få et godt sted å vokse opp. Blir barna sendt til Årvoll blir det ikke den tryggheten og nærmiljøet vi ønsker at barna skal ha, sier Rustad.

LES OGSÅ: Nektes å gå på nærskolen

Søsken splittes på Østensjø

Også familien Nysveen fra Østensjø vil få en helt ny familiehverdag med nye skolegrenser. Østensjø skole er også full og derfor mener skoleetaten at skolene Godlia og Manglerud kan ta imot skolestartere i nåværende Østensjø skolekrets.

– Forslaget kom som lyn fra klar himmel. Vi bor bare 250 meter Østensjø skole og vi ser ned på skolen fra blokka vår. Sønnen vår som skal begynne på skolen neste år har en storebror som går i  3. klasse. Storebror har gledet seg veldig til å få følge av broren til skolen, sier Tommy Nysveen som også har vært FAU-leder på Østensjø skole. Nysveen sier han må ta bilen fatt hvis han skal få to barn på plass før klokka ringer på like mange skoler – og rekke jobben.

– Det vil jo føre til store konsekvenser for oss: Vi må for eksempel begynne å kjøre begge barna til skolen. Skoleveien er så lang til Godlia i forhold at det nytter ikke å følge til Østensjø først for så å hente bilen og kjøre andremann Christian til Godlia for så å kunne dra på jobb. Og mellom skolene vil jeg krysse fem gater som som er skolevei for mange barn. Det vil skape utrygge veier og tidsbruken er jo utrolig unødvendig. Forslaget gjør oss bare hjelpeløse og numme. Den korte fristen gjør det også umulig å flytte slik at vi kan være sikre på å havne innenfor den nye Østensjø skolekrets eller søke skolebytter. Vi er sjakk matt, sier han.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Ny skole på Nordstrand presser på

Flere av endringene kommer som følge av at det må opprettes inntaksområder for fire nye skoler med barnetrinn: Fernanda Nissens skole, Haugenstua skole, Nordseter skoler og Vollebekk skole. Når nye Nordseter skole i Nordstrand bydel utvides betyr det en endring i kretsene for hele seks skoler i bydelen: Bekkelaget, Kastellet, Lambertseter, Munkerud og Nordstrand.

Foreldrene til skolestartere på Munkerud skole er opprørt over de nye skolegrensene som vil føre til at flere søsken blir splittet og en mer trafikkert skolevei.

– Plutselig må barn som har hatt en trygg skolevei til skolen krysse den sterkt trafikkerte Ekebergveien. Det er dramatisk for dem det gjelder, sier FAU-leder Tor Christian Ulvang ved Munkerud skole.

FAU ved barneskolen vil møtes til et ekstraordinært møte neste uke for å komme med innspill til Utdanningsetatens forslag. På Oslo-skolens Facebook-side skriver Ragnhild Karin Wadahl at Nordseter har et håpløst inntaksområde:

«Barn i oberst Rodes vei, Bernt knutsens vei osv viss skolevei er trafikksikker ved å gå Mylskerudveien gjennom Nordseter skogen til Kastellet, skal nå få trafikkfarlig vei over Lambertseterkrysset og krysset Lambertseter vestbrynet og dobbelt så lang vei til skolen via den trafikktette lambertseterveien. Kunnskapsløst.»

– Det har vært mye diskusjon hos oss siden høstferien. Det er spesielt det med skoleveien og splittelsen av søsken som vi vil ta opp, sier Ulvang.

FAU-lederen sier foreldrene også er opptatt av stabilitet for lokalmiljøet.

– Vi forstår at når det kommer en ny skole vil det få betydning for grensene, men hva vil skje om to år? Vil grensene endres igjen? Det er en kontinuerlig fortetting på Nordstrand. Kommer det en eplehage til salgs vil bygger prøve å presse inn så mange leiligheter som mulig. Og på Sæter bygges det mange nye leiligheter. Foreldre ønsker naturlig nok at søsken kan få gå på samme skole.

LES OGSÅ: Skolebyråden mener grensene er blitt ferskvare

– Trygg skolevei skal være avgjørende

Østensjø FAU har flere ganger stilt spørsmål til kommunen hvorfor Østensjø skole ikke er bygd ut til en tre parallell-skole.

– Det samme har bydelsutvalget foreslått i sitt høringsinnspill til forrige skolebehovsplan. Man har lenge visst at denne skolen må utvides fordi det er en voldsom økning i antall barn i området. Hvorfor har man ikke gjort dette før? Når man nå har 23 barn for mye burde ikke dette komme som lyn fra klar himmel, sier Nysveen.

Mamma Charlotte Rustad mener Utdanningsetaten ikke setter barna først.

– Jeg legger til grunn at brudd på nærskoleprinsippet bør omfatte færrest mulig barn. Ifølge nærskoleprinsippet i Opplæringsloven skal barnas behov for en trygg skolevei være avgjørende. Kommunen ser ikke enkeltbarnas behov, men den byråkratisk enkleste måten for saksbehandling. Det blir fullstendig feil. Barna har rett på et trygt og godt oppvekstmiljø som de føler tilhørighet til, det slår blant annet opplæringsloven fast. Det å sende venner, søsken og nabobarn på ulike skoler er ikke er riktig vei å gå for å få barn til å trives på skolen, noe alle burde være opptatt av, sier Rustad.

 

Dette svarer Utdanningsetaten på foreldrenes kritikk

Assisterende direktør Dag Hovdehaugen i Utdanningsetaten mener de har som mål å skape robuste skolekretser over tid.

– Når det foretas endringer i inntaksområdene, gjøres det en helhetsvurdering basert på kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og områdets naturlige nærmiljø. Ytterligere behov for trafikksikringstiltak vil utredes når inntaksområdene er besluttet, sier assisterendedirektør i Utdanningsetaten Dag Hovdhaugen til Dagsavisen.

Byttet adresse

Enkelte har byttet «lånt» adresse for en periode, for å sikre ønsket skole.

– Mange er usikre på om disse grensene vil være stabile framover eller endres igjen om noen år. Hva tenker dere om at foreldre ikke stoler på deres arbeid?

– Vi forstår at det skaper utfordringer for familier når søsken skrives inn på forskjellige skoler. Som tidligere nevnt er det et mål for Utdanningsetaten at inntaksområdeendringene skal være robuste over tid, blant annet for å unngå dette og sikre forutsigbarhet.

Inntaksområdene er imidlertid veiledende og må vurderes årlig på grunn av stor befolkningsvekst, sier han videre.

LES OGSÅ: Bestevennene håpet de ville komme i samme klasse

Nye skoler

– De siste to årene har 30 skoler fått endret inntaksområder (til sammen 59). Mener dere at nærskoleprinsippet er i opplæringsloven er fulgt 100 prosent  i den nye høringsuttalelsen?

– Oslo er i sterk vekst. Derfor bygges det nye skoler, som må ha egne inntaksområder. Dette påvirker naboskoler. De aller fleste foreslåtte endringene kommer av økt kapasitet (22 av 29 skoler). På Nordstrandplatået gjør inntaksområde for nye Nordseter skole at inntaksområdene til de øvrige skolene på Nordstrandplatået må endres. Flere av disse skolene har også kapasitetsutfordringer, og den nye skolen avlaster derfor naboskolene. I tillegg må inntaksområder endres når skoler er fulle, og det er plass på naboskoler.

Målet er at endringene skal være mest mulig robuste for å gi størst mulig forutsigbarhet, sier Hovdhaugen.

– En kilometer er ikke langt

Hovdhaugen i byens skoleetat mener at en kilometer ikke er langt for en 6-åring å gå til skolen.

– Tilflytting til Disen skoles eksisterende inntaksområde er erfaringsmessig svært høy de siste årene før skolestart. Antall skolestartere de kommende årene vil derfor være høyere enn det antallet yngre barn som bor der i dag. I tillegg ble Årvoll skole bygd ut i fjor, for å avlaste området. Endringen foreslås for å gi barna i dette området en stabil skoletilhørighet. Dersom grensen ikke endres, vil mange skolestartere likevel måtte henvises til Årvoll skole til våren. Skoleveien er trygg både til Disen skole og Årvoll skole. Både 400 m og en kilometer ligger godt innenfor det som anses som normal skolevei. Forslaget tar hensyn til oppvekstmiljø og nabolag ved at en gruppe med skolestartere fra samme bomiljø overføres til Årvoll skole, slik at ikke ett enkelt barn flyttet ut av sitt miljø uten noen kjente, sier Hovdhaugen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!