Nyheter

– Vi holder bompengene på et riktig nivå

Arbeiderpartiet mener økningen i bompengeutgifter for bilister i Oslo er «moderat» og nødvendig for å få til flere viktige samferdselsprosjekter.

På fredag ble en revidert utgave av Oslopakke 3 (se faktaboks) presentert. Pakken legger føringer for hvordan vei- og kollektivtilbudet i Oslo og Akershus skal være i årene fremover, og finansieres i hovedsak av bompenger.

Blant målene i pakken er at all kollektivtrafikk i regionen skal være utslippsfri innen 2028 og at biltrafikken reduseres.

Arbeiderpartiet er stolte av at de har klart å få inn flere kollektivprosjekter som de anser som viktige i pakka. Abdullah Alsabeehg, partiets talsperson for miljø, samferdsel og idrett i Oslo, trekker særlig fram følgende tiltak:

  • Å doble T-baneavgangene på Grorudbanen gjennom å bygge Fornebubanen og Majorstua stasjon. Byggingen av Ensjøsvingen vil dessuten øke kapasiteten på Furusetbanen.
  • Det blir også flere bussavganger i Groruddalen, via en forsterkning av busstilbudet på 400 millioner kroner.
  • Det kommer ny trikk til bydel Bjerke (Tonsenhagen eller Hovinbyen).
  • I Oslo Sør har det blitt satt av 3,8 milliarder kroner til blant annet nye vogner på Lambertseter- og Mortensrud/Kolsåsbanen, som gir økt kapasitet.

– Vi har klart å skape en mye bedre balanse i pakken, med en mer rettferdig fordeling mellom øst og vest. Det har vært viktig for Ap at avtalen er for hele byen, forteller Alsabeehg til Dagsavisen.

Ap har vært med i forhandlingene om pakken som det største opposisjonspartiet i Oslo, fordi planen strekker seg helt fram til 2045. Derfor har det vært tradisjon å inkludere opposisjonen i forhandlingene med byrådet, som nå består av Høyre og Venstre.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap)

Les også: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Får kritikk for økte bompengeutgifter

Fremskrittspartiet har kommet med ramsalt kritikk av innholdet i den oppdaterte pakken. Det er særlig takstene på innkrevingen av bompenger som får gjennomgå.

– Det ingen forståelse fra regjeringen om de utfordringer vi har når det gjelder vei og kollektivtransport i Oslo og Akershus, og konsekvensene er nå enda høyere bompenger, sier Liv Gustavsen, gruppeleder for Frps fylkestingsgruppe i Akershus.

Slik blir de nye bompengetakstene (med Autopass-avtale):

Dagens takst202520262028
Bensinbil utenfor rushtida26,4 kroner28,8 kroner29,6 kroner32 kroner
Bensinbil i rushtida31,2 kroner34,4 kroner36 kroner40 kroner
Dieselbil utenfor rushtida29,6 kroner32 kroner32,8 kroner35,2 kroner
Dieselbil i rushtida33,6 kroner36,8 kroner38,4 kroner42,4 kroner
Elbil utenfor rushtida12,8 kroner15,2 kroner16 kroner18,4 kroner
Elbil i rushtida15,2 kroner18,4 kroner20 kroner24 kroner

Merk: De nye bompengetakstene skal prisjusteres til aktuell kroneverdi før de innføres, med utgangspunkt i konsumprisindeks fra mai 2024.

Gustavsen kaller pakken et «ran» av bilister. Ap har på sin side gjort et viktig poeng ut av at bompengeinntektene fra personbiler holdes på dagens nivå. Altså at totalsummen av bompengeinntektene til staten ikke økes, til tross for at regningen for bilførerne blir høyere. Særlig elbilister vil merke dette på sikt, ettersom bompengetaksten gradvis skal øke til 60 prosent av normaltaksten fram mot 2028.

– Vi holder bompengene på et riktig nivå. Jeg mener vi med denne pakken har truffet på det som er viktig for oss og som tar hensyn til folkene som bor her og hvordan byen skal utvikle seg de neste årene, sier Marthe Scharning Lund, leder for Aps bystyregruppe, til Dagsavisen.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

– En sjokkregning

NAF betegner økningen som et «bompengesjokk».

– Dette blir en sjokkregning for alle bilister i og rundt Oslo. Med økte takster gjennom døgnet er det helt klart at politikerne har sett på inntektene først. Når Ring 1 blir stengt i tre år framover, ville det kloke vært å belønne de som unngår å skape kø. Dette er nok et grep som bidrar til kø, kork og kaos i Oslo, sier Nafs pressesjef Ingunn Handagard.

Magnus Birkelund, gruppeleder i Oslo Frp, mener dette er nok et eksempel på at bilister behandles urettferdig.

– Bilistene og næringslivet betaler stadig mer i bompenger, og får i praksis ikke noe tilbake. Dagens bompengepolitikk i Oslo og Akershus er urettferdig og usosial, og straffer de som er avhengige av bilen i hverdagen uforholdsmessig hardt, sier han.

Selv om Frp er en del av styringsgrunnlaget i både Oslo og Akershus, har partiet i begge fylker stått utenfor forhandlingene. Det mener Alsabeehg i Ap har vært bra for å holde utgiftene i sjakk.

– Jeg kan ikke huske at Frp noen gang har sagt nei til et veiprosjekt. Vi vet at Oslo har begrenset med inntektskilder. Flere store veiprosjekter betyr høyere regninger for folk som kjører bil i byen vår. Vår viktigste oppgave i disse forhandlingene har vært å si nei til veldig mange av de store og dyre prosjektene, som ville skjøvet regningen over på bilistene, sier han.

Marthe Scharning Lund, styreleder i Oslo Havn.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Kunne ikke si ja til alt

Det synet deler partifelle Lund.

– Hvis vi skulle ha fått på plass en pakke som inkluderer alle de store prosjektene som særlig byrådspartiene har lovet i byrådserklæringen, ville det økt bompengeutgiftene kraftig. Vårt utgangspunkt har vært å ikke si ja til alle disse prosjektene, for å ikke skyve for mye over på bilistene nå. Det har vi fått til, og det er jeg glad for. Vi mener økningen i bompengeutgiftene er moderat og gjør at vi likevel får til en pakke som får inn flere viktige kollektivprosjekter, som gir en mye bedre fordeling mellom øst og vest, sier hun.

Hun mener Oslopakkene har vært en stor suksess siden de først ble innført for over 30 år siden.

– Vi har fått på plass et kollektivsystem som er veldig bra og tjener folk i denne byen godt. Det er slik vi må bygge en storby. Vi kan ikke bare bruke penger på vei, men også kollektiv, sier hun.

---

Oslopakke 3

  • Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging, drift og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.
  • Det oppgitte målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst.
  • Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom en kombinasjon av bompenger, statlige og lokale bevilgninger, samt statlige jernbaneinvesteringer.
  • På fredag presenterte Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune en ny, revidert utgave av pakken, som skal gjelde fram til 2045.
  • Den justerte prosjektporteføljen har en total ramme på 93,2 milliarder kroner for perioden 2025–2045.
  • Avtalen skal endelig godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus.

---

Les også: Enighet på Stortinget om ny milliard-tunnel under Oslofjorden

Les også: Bussjåfører er lei av tidspress: – Før rakk vi kanskje en kaffekopp på jobb

Mer fra Dagsavisen