Nyheter

Oslopolitiker: Vil utsette elbilkravet til 2027

Fra 1. november skal hele drosjenæringen i Oslo være helelektrisk, men mangel på god nok lade-infrastruktur bekymrer bransjen.

Nå foreslår Oslo-politiker Lars Petter Solås (uavhengig) å utsette kravet til 2027 for allerede registrerte drosjer.

«Bystyret ber byrådet legge fram en sak om endring av forskrift om miljøkrav for drosjetransport i Oslo, slik at miljøkravet i §3 blir gjeldende fra 01.11.2024 for nye drosjer og fra 01.10.2027 for drosjer registrert før 01.11.2024», står det i forslaget, som skal behandles av Samferdsels- og miljøutvalget i dag og av bystyret 31. januar.

Han får støtte fra bystyregruppene til Rødt og Frp.

Sp, som ikke lenger er representert i bystyret, har tidligere foreslått å utsette kravet til 2027, noe også nabokommunene tidligere har vedtatt.

Ap på sin side vil at byrådet legger fram en plan for ladeinfrastrukturen i revidert oslobudsjett, og støtter ikke forslaget om å utsette kravet.

Støtter målet

– Jeg støtter målet om en mer miljøvennlig transportsektor for å oppnå kutt i både klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Drosjenæringen har selv uttrykt et mål om at også drosjene skal være nullutslipp, og i dag har andelen elbiler kommet opp mot halvparten. Dette har allerede resultert i betydelige utslippskutt fra transportsektoren. Utskiftningstakten av biler er god, og andelen nullutslippsbiler i drosjetrafikk vil fortsette å øke i tiden fremover også uten nye forbud, sier Solås.

– Det er bra at både byrådet og Arbeiderpartiet har intensjon om å etablere flere ladere, men selv de beste intensjoner vil ikke være nok for å få på plass nødvendig antall hurtigladere om samtlige drosjer i Oslo tvinges til å bli elbiler i 2024, sier Solås.

Han forslår at fossile drosjer som er registret før kravet trer i kraft 1. november skal få kjøre fram til 2027, men drosjer som blir registrert etter denne datoen skal være elektriske.

– En trinnvis innføring av miljøkravet vil sørge for at hensynet til Oslos drosjekunder og drosjenæringen blir ivaretatt, samtidig som miljømålet opprettholdes, sier Solås.

Dagsavisen har tidligere skrevet om problemstillingen, og at kravet bekymrer næringen.

– Det er mangel på ladestasjoner. I dag har vi noen i Roald Amundsens gate, på Stovner, i Trondheimsveien 100 og noen på Bryn. Lade-infrastrukturen er ikke god nok. Vi ble lovet dedikerte drosje-ladere fra Bymiljøetaten, men der har de ikke levert, sa nestleder i Norges Taxiforbund, Anne Karlsen Hove, til Dagsavisen tidligere i januar. Hun er selv drosjeeier, og kjører elektrisk.

Anne

Men det finnes lyspunkter.

I løpet av første halvår vil det komme 119 nye ladestasjoner for elbiler i Oslo. Noe som vil bedre lademulighetene for taxinæringen i byen, som altså skal være helelektrisk innen 1. november.

– Vi jobber nå med den største oppgraderingsjobben vi noensinne har gjort. Totalt kommer det 119 nye lynladepunkter på 150 kilowatt eller mer fra Recharge i Oslo innen sommeren 2024, både der vi drifter med kommunen og på andre stasjoner. I tillegg bygger vi også i kommunene rundt Oslo. Vi håper og tror at dette vil gjøre hverdagen enklere for elbilister og taxisjåfører som kjører elektrisk, sa Stian Mathisen i Recharge til Dagsavisen tidligere i vinter.

Ladekø

Norges Taxiforbund mener det må settes opp minst 100 nye ladestasjoner dedikert drosjer om de skal kunne kjøre utslippsfritt, og ikke måtte bekymre seg for hvor de kan lade.

I dag sliter næringen med lading og må stå i ladekø sammen med alle som trenger strøm til bilen.

– Jeg mener det er viktig at kommunen tar hensyn til realitetsendringer når det skal innføres nye inngripende tiltak, som et forbud slik det i praksis er snakk om i forskrift om miljøkrav for drosjetransport i Oslo §3. Bystyret vedtok miljøkravet i 2020 og hadde samtidig intensjon om at ladeinfrastrukturen skulle forbedres betydelig i årene fram til kravet trådte i kraft. Jeg konstaterer at utbyggingen av infrastrukturen av ulike årsaker ikke har blitt realisert i tråd med intensjonene da forskriften ble vedtatt, sier Solås.

– Både Norges Taxiforbund og drosjeselskapene i Oslo har uttrykt at den nødvendige infrastrukturen ikke er på plass og at de frykter konsekvensene for drosjetilbudet og -næringen om ikrafttredelsen går som planlagt fra 1. november 2024. De samme har også vist til at det er et stort trykk på de ladepunktene som eksisterer i dag og at det ofte er køer ved disse, sier Lars Petter Solås.

Lars Petter Solås.

Vil ha en plan

Aps talsperson for miljø og samferdsel, Abdullah Alsabeehg, savner en plan fra byrådet for hvordan ladeinfrastrukturen skal bli bedre for drosjenæringen.

– Vi har sympati for drosjenæringens bekymringer. Derfor vil vi at ladeinfrastrukturen i Oslo utvides betydelig. Flere ladepunkter må tilrettelegges for drosjenæringen, sier han til Dagsavisen.

Å etablere holdeplasser med ladestasjoner vil være et godt forslag

—  Abdullah Alsabeehg (Ap)

Men noe snakk om utsettelse vil han ikke høre om.

– Det handler om forutsigbare rammer, og næringen har visst om kravet siden 2018. Mange har allerede investert i nullutslippsbiler, og det vil være feil overfor dem å utsette kravet, sier Abdullah Alsabeehg.

Det han og Ap ønsker, er å forbedre ladeinfrastrukturen i hovedstaden.

– Det rødgrønne byrådet etablerte i 2017 en støtteordning som har sikret over 55.000 ladepunkter i borettslag og sameier. I tillegg åpnet nye ladegarasjer for elbiler på Vulkan og under Akershus festning. Vi har etablert flere ladestasjoner forbeholdt drosjenæringen, blant annet egne ladestasjoner for drosjer ved Oslo rådhus – Olav Vs gate. Det er i dag 46 ladepunkter tilrettelagt for drosje i Oslo og 12 nye ladepunkter er under planlegging, sier Abdullah Alsabeehg.

– Vi vil at Høyre-byrådet trapper opp satsingen på ladeinfrastruktur, og Ap vil fremme forslag i bystyret om at byrådet i forbindelse med revidert budsjett 2024 bes komme tilbake til bystyret med en plan for utvidelse av ladeinfrastruktur for elbil, i samarbeid med drosjenæringen og ladeoperatører, sier han.

Abdullah

– Det er også mangel på drosjeholdeplasser i Oslo, så å etablere holdeplasser med ladestasjoner vil være et godt forslag, mener Abdullah Alsabeehg.

Aps forslag vil bli tatt opp i Samferdsels- og miljøutvalget onsdag 17. januar, og fremmes for bystyret på bystyremøtet 31. januar.

– Vi håper vi får flertall for våre synspunkter der, slik at vi kan sikre forutsigbare rammer for næringen, sier Ap-representanten.

– Det er viktig at vi har en ladestrukturplan i god tid før kravet om kun nullutslipps-drosjer trer i kraft 1. november, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen