Nyheter

Dette skulle Høyre-byrådet fikse nesten før Eirik tok av seg jakka: – Tar lenger tid enn jeg forutsatte

Før valget lagde Høyre-topp en liste på 21 ting han skulle fikse nesten før han tok av seg jakka, hvis han ble byrådsleder. Fortsatt er ikke alt gjennomført.

– Kan jeg bare si noe om de to første punktene?

– Klart.

– De tar lengre tid enn jeg forutsatte og trodde på forhånd. De prosjektene var kjørt i grøfta. Vi måtte ikke bare trekke dem opp av grøfta, men vi måtte gjøre jobben helt på nytt.

Det sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, til Dagsavisen. I mai, altså helt i starten av valgkampen 2023, utfordra vi nemlig Lae Solberg til å lage en liste. Ikke over de viktigste grepene Høyre ville gjennomføre, ikke de store vyene, men de konkrete, kjappe tinga han skulle gjøre med en eneste gang.

Resultatet ble en liste på 21 saker han lovte å fikse første uka som byrådsleder. Mest smått, men noe stort og en del enkelt. Noe lett og noe vanskelig. Nå, to og en halv måned etter at han faktisk ble byrådsleder, har vi tatt med lista tilbake til Lae Solberg. Nå sitter han trygt i byrådslederens kontor. Og han bør ha rukket å ta av seg jakka med god margin.

Og det første byrådslederen må innrømme er at de to første punktene, de har han ikke fått til.

– De er ikke gjennomført. Men vi skal gjennomføre dem, sier han nå.

Så la oss nå se på lista en gang til. Med byrådslederens kommentarer.

1: Selg to kommunale hus til kreftforskningsmiljøet ved Radiumhospitalet (Oslo Cancer Cluster) – IKKE GJORT

Dette handler om bygginga av en stor kreftforskningspark ved Radiumhospitalet. Oslo Cancer Cluster vil bygge titusenvis av kvadratmeter som skal leies ut til forskning og næringsliv innenfor kreft. Men på tomta står to gamle hus som kommunen eier. Det har vært mye fram og tilbake med saken, men under det rødgrønne byrådet ble salget aldri noe av. Lae Solberg vil gjøre det. Men det gikk ikke så fort som han trodde:

– De skal selges, det er det ikke noen tvil om. Vi har invitert Oslo Cancer Cluster til et møte for å fastsette takstmandatet. Jeg håper vi har en løsning om kort tid, sier Eirik Lae Solberg.

2: Gi lånegaranti til Campus Ekeberg, så idretten kan bygge idrettsanlegg og skole – IKKE GJORT

Campus Ekeberg er en stor kombinasjon av idrettsanlegg og videregående skole, som Oslo Idrettskrets og Bækkelaget Sportsklubb vil bygge på Ekebergsletta. Men etter mange års med utsettelser endte det rødgrønne byrådet med å stoppe prosjektet. De mente det var umulig for kommunen å gi lånegarantien på 1,7 milliarder kroner, som skulle til. Lae Solberg lovet før valget at kommunen skulle gi den garantien, om han fikk bestemme.

Dette er jeg bare nødt til å realisere, sa han til Dagsavisen i fjor sommer.

– Vi har fullt trykk på den saken. Jeg har vært i møter om den hver eneste uke, for å få den inn på riktig spor, sier han nå.

Likevel er det langt igjen før en lånegaranti er innvilget.

– Det forrige byrådet holdt på med dette prosjektet i sju år, uten å klare det. Vi skal få det til. Men det er en del ting som skal på plass først. Det tar lengre tid enn jeg forutsatte, sier han.

– På forhånd sa du at det var bare å gjøre? Å gi den lånegarantien?

– De må sende en ny søknad. For den forrige er jo avslått. Jeg har vært veldig opptatt av at den søknaden blir utformet sånn at vi kan godkjenne den. Og så gir vi en lånegaranti, sier han.

Campus Ekeberg

3: Stanse ekspropriasjon av Bekkelagshallen - GJORT

Dette henger på en måte sammen med forrige punkt, om Campus Ekeberg. For samtidig som BSK vil bygge ny hall, har de fått beskjed om at kommunen vil ekspropriere (altså ta) deres eksisterende håndballhall for å bygge skole der. Mot store protester fra Oslo Høyre.

– Det første vi gjorde var å stanse ekspropriasjonen, sier Lae Solberg.

Han forteller at de nå starter et opplegg hvor BSK får en skikkelig gjenervervserstatning for hallen, altså penger som de kan bruke på å styrke Campus Ekeberg-prosjektet.

4: Tillate etablering av private barnehager - GJORT

– Det er gjennomført. Det betyr at du nå kan søke om å få etablert en privat barnehage og få det godkjent på samme måte som før 2015.

– Har det kommet noen?

– Jeg tror ikke det har kommet noen søknader ennå. Da måtte det ha stått en ferdig, og de rødgrønne kjøpte vel de som sto klare, sier Lae Solberg.

5: Beholde fritt skolevalg – GJORT

– Det var lett, det gjorde vi første uka.

Inntaksmodellen til videregående skole i Oslo har vært et stort stridsspørsmål de siste årene. De rødgrønne partiene ville gjerne endre den, men sleit tilsynelatende med å finne den perfekte måten å endre den på, for å kunne hindre at valg av skole forsterket klasseforskjeller i byen. Til slutt endte de på en komplisert modell hvor halvparten av skoleplassene skulle deles mellom elever med forskjellige karakterer, mens den andre halvparten skulle tildeles de med best karakterer. Til store protester fra høyresida, og bare ganske nølende jubel fra de rødgrønne. Nå skjer det ikke.

– Du tok forslaget og makulerte det, bare?

– Ja, da var det ferdig.

6: Innføre en ordning der kommunen og idrettslag spleiser på idrettsanlegg - IKKE GJORT

– Det fantes en sånn ordning, hvor kommunen kunne gi tilskudd til idrettsanlegg som lagene bygger. Men når vi nå spleiser i stedet, får kommunen frigjort penger til andre prosjekter, sier Eirik Lae Solberg.

Han presiserer at med en sånn ordning vil også kommunen kjøpe seg inn i prosjektene, og dermed eie flere idrettsanlegg. Selv om Lae Solberg er klar på at prosjektet er bra, og at det skal skje, må han innrømme at saken ikke er lagt fram ennå. Og at pengene heller ikke er satt av i budsjettet han leverte før jul.

– Sånn sett har du feila her?

– Nei, den er under arbeid.

7: Gå i gang med konkurranseutsetting av tre til fire sykehjem – I GANG

– Det er vi i gang med.

– Hva betyr det?

– Vi har dialog med ulike leverandører, om hva de er opptatt av og hvordan det er lurt å gjøre det. Det er litt prosess.

– Hvilke sykehjem vil dere konkurranseutsette?

– Det har vi ikke konkludert med. Men vi er i gang med prosessen.

Hovseterhjemmet var et av sykehjemmene som tidligere ble drevet i privat, kommersiell regi. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

8: Innføre årlige bruker- og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen - GJORT

– Det blir nå årlige undersøkelser. Det er gjennomført, sier Lae Solberg.

9: Beholde eksamen: Avslutte prøveprosjektet med «langsvar» - GJORT

– Det er gjort.

– Det er lett, da. Dere er veldig flinke til å gjøre det som ikke faktisk krever at dere gjør noe!

– Det krever jo litt. Men det er noen mer lavthengende frukter enn andre.

Portrett

10: Sette i gang arbeidet med Volvat-svingen på T-banen – I GANG

Volvatsvingen er en del av den nye T-banelinja Fornebubanen. Banene som kommer inn til byen fra Fornebu ved Majorstua kan sendes inn til sentrum, men hvis Volvatsvingen bygges kan de også kjøre den andre veien, mot Blindern. Dermed blir det mulig med flere avganger, andre ruter og dessuten kan man holde Fornebubanen åpen også om sentrumstunnelen skulle være stengt. Volvatsvingen ble skrotet av det rødgrønne byrådet i 2022, for å spare penger til den dyre Fornebubanen.

– Dette er faktisk en av de rimeligste måtene å styrke kapasiteten i T-banen på. Det er nå gitt beskjed til Fornebubaneprosjektet om at den skal bygges, sier Lae Solberg nå.

Men det betyr ikke at pengene er på plass. Fornebubanen finansieres nemlig med bompenger, i det som kalles Oslopakke 3. Dermed må byrådet forhandle ikke bare med Oslo bystyre, men også med Akershus, i en kamp om prioritering av bompengene.

– Er det realistisk å få det til gjennom Oslopakke 3-forhandlingene?

– Det er det. Dette prioriterer vi, sier han.

11: Tillate bedre mat i kommunale barnehager gjennom å fjerne taket på kostpenger - I GANG

Foreldre betaler selv for maten barna spiser i barnehagen. Kommunen hadde en grense på 200 kroner, for hvor mye barnehagene kunne kreve innbetalt til mat. Den grensa ville Lae Solberg fjerne. Men der er han ikke helt i mål. Fra nyttår er maksimal kostpris 210 kroner og fra august har byrådet besluttet å øke den til 300 kroner.

– Taket på 200 kroner er fjernet. Høyre ønsker primært at det skal være opp til hver enkelt barnehage i samråd med foreldrene å fastsette kostpris, slik det er i for eksempel Trondheim. Under byrådsforhandlingene med Venstre ble vi i stedet enige om at vi heller skulle løfte taket skikkelig slik at barna skal få bedre mat, sier han.

12: Gi alle skoler beskjed om å starte arbeidet med å bli dysleksivennlige - GJORT

– Det er gjort.

13: Tillate rulleskibaner på Kringsjå og Linderud – I GANG

Både øst og vest i byen har det vært ønsker om å få på plass nye rulleskiløyper. Men begge steder har traseen ligget i marka, noe som ikke alltid har vært like populært hos de styrende myndigheter. Men Eirik Lae Solberg er klar: Banene skal tillates.

– Det tillater vi. De må sende nye søknader, men gjør de det behandler vi dem. Dette skal vi tillate, sier han.

14: Fjerne betongklossene som er satt opp på de nye p-plassene på Hammeren - GJORT

– De er fysisk borte.

På «Hammern» i Maridalen satte Bymiljøetaten ut store betongklosser for å hindre folk i å parkere på noen nye parkeringsplasser som ikke var godkjent. Dette har skapt mye ståhei i både sosiale og vanlige medier. Lae Solberg lovte å fjerne klossene, og nå er det gjort.

15: Ta initiativ til å avslutte leieavtalene som gjør at 20 prosent av nye Deichman leies ut. Biblioteket overtar hele bygget. – I GANG

Da nye Deichman ble bygget i Bjørvika kostet det mer enn forventa. Løsningen til det rødgrønne byrådet ble å leie ut deler av plassen til private. Nå ønsker det blågrønne byrådet å avslutte leieavtalene. Men sånt tar tid. Dagsavisen har tidligere meldt at kulturbyråd Anita Leirvik North har sendt et brev til Deichman, for å avklare hvilke leieavtaler som gjelder og hvordan man kan få sagt dem opp.

16: Samarbeide med hoppmiljøet om å sikre helårshopping i Holmenkollen – I GANG

– Vi har satt av penger til prosjekteringen i budsjettet. Det har vi gjort.

17: Tillate utbygging av alpinbakken mellom Årvoll og Grefsenkollen – I GANG

– Den er ikke helt gjennomført. De har ikke fått tillatelse, men de må søke. Og så skal vi behandle den søknaden, sier Eirik Lae Solberg.

Også her har det vært konflikt knytta til utbygging i marka. Eierne av Grefsenkleiva vil oppgradere og bygge ut, mens på rødgrønn side har det vært skepsis til utbygginga. Nå vil Lae Solberg tillate prosjektet.

18: Invitere private til samarbeid om bygging og drift av nytt serveringssted på St. Hanshaugen. – I GANG

Midt på St. Hanshaugen har Høyre ønsket permanent servering. De siste årene har det vært sesongbasert og midlertidig, men flere har krevd en bedre og fast løsning. Det er nå på gang, men langt fra ferdig.

– Vi har sendt et brev og gitt etaten frist til ut februar med å lage et konkurransegrunnlag, sier Eirik Lae Solberg.

Når det er på plass vil han lyse ut en konkurranse om å bygge et utendørs serveringssted på haugen. Planen er å inngå en avtale med en privat utbygger.

– Hvor fort kan det gå?

– Altså, det skal jo bygges, så det kommer til å ta litt tid. Vi prøver å få til et midlertidig opplegg også til sommeren, men løsninga dette punktet handler om tar mer enn noen måneder.

Lae Solberg ønsker å få til det som kalles et offentlig-privat samarbeid.

– Så du skal privatisere St. Hanshaugen?

– Haha. Nei. Vi skal få et serveringssted som drives av private, og som er bra. Så får vi en slutt på den håpløse situasjonen som er der nå.

19: Legge ut Hukodden restaurant for salg for å sikre drift – I GANG

Det falleferdige Hukodden Restaurant er for tiden ikke i drift. Det vil Lae Solberg gjøre noe med, og han har allerede gitt oppdraget til Bymiljøetaten om å utrede hva som bør gjøres med det han kaller kanskje Oslos fineste eiendom.

– Kommunen bygde et fint toalettanlegg der, rett ved siden av, i stedet for å pusse opp det vi allerede hadde. Det er supert det, altså. Men man kunne kanskje gjort det som en del av restauranten som står der, sier han.

– Skal du selge Oslos fineste eiendom?

– Jeg er mest opptatt av at folk kan bruke det, og at det blir en hyggelig restaurant. Vi utelukker ikke noe, men utgangspunktet vårt er å få solgt det, sier han.

Det internasjonale energibyrået IEA ventar at 60 prosent av bilane som blir selde i Kina, EU og USA i 2030, vil vere elbilar. I år er elbilsalet venta å auke med 35 prosent, til 14 millionar selde bilar på verdsbasis. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

20: Invitere private til å bygge ladestasjoner for elbiler - GJORT

Ladeselskapet Recharge har allerede sendt ut pressemelding om deres 119 nye ladestasjoner for elbil i Oslo, hvor flere skal etableres i samarbeid med kommunen. Men det kommunale ladetilbudet har vært en langvarig mare for det rødgrønne byrådet. Gang på gang kunne Eirik Lae Solberg som opposisjonsleder kritisere det forrige byrådet for ikke å ha bygget de 200 ladestolpene i året som de hadde lovt.

– Dette er et supplement til det, hvor også private kan bygge ut. Noe vil sikkert være hurtigladere, og noen mer vanlige ladere.

– Hva er ambisjonen din på kommunale ladere?

– Vi skal fortsatt bygge ut kommunale ladestasjoner. Jeg tror vi har det samme målet som forrige byråd, for vi endret det ikke i budsjettet, sier han nå.

– Tror du dere kommer til å nå målet, da?

– Vi jobber hardt for å klare målet til det forrige byrådet. Men vi får se. Når vi lager nytt budsjett vil det være naturlig å se på målsettingene og farten.

21: Åpne de nye sykkelhotellene på Ryen og Grorud som har stått stengt i mer enn et år - GJORT

– De er åpnet. Faktisk var ett av dem åpnet allerede før vi overtok. Men det visste jo ikke jeg da vi snakket sammen i mai, sier Lae Solberg.

– Hvordan synes du sjøl dette har gått?

– Jeg er godt fornøyd. Vi har gjennomført veldig mye på kort tid. Og så er det noen punkter som tar litt lengre tid enn jeg forutså. Men det skal vi få til. Vi går fremover, uten tvil.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen