Nyheter

Hard kritikk av Oslo kommunes Origo-prosjekt: – En veldig alvorlig rapport

Det rødgrønne byrådet har brukt 750 millioner kroner på digitalisering gjennom «Origo». Nå får hele prosjektet knallhard kritikk fra Kommunerevisjonen. Og Høyre truer med knallharde kutt.

– Dette synes jeg er en veldig alvorlig rapport, om en idé og et prosjekt som har et veldig godt utgangspunkt, sier SV-politiker Ivar Johansen.

Kommunerevisjonen i Oslo har nemlig laget en svært kritisk rapport om Oslo Origo, digitaliseringsetaten som var et av de kraftfulle nye grepene det rødgrønne byrådet tok i sin første periode.

«Ut fra Oslo Origos ressursbruk syntes den videre framdriften i etatens arbeid med å digitalisere Oslo kommune samlet sett å være for lav», står det i rapporten.

Robert Steen, den gang var finansbyråd, var arkitekten bak Origo. Med brask og bram presenterte Ap-mannen karakteren «Tim», en strektegning som skulle representere Oslos innbyggere i møte med kommunen. Tim skulle få både fødeplass og barnehageplass automatisk, uten vanskelige søknadsskjemaer. Tim skulle få digitalt helsekort, en hyggelig hilsen fra skolen han skulle begynne på, og han skulle bli varslet hvis den demente bestemoren hadde stikki hjemmefra.

Nå har det gått noen år siden visjonen ble lagt fram. Origo har blitt til en stor etat med over hundre ansatte. Men Kommunerevisjonen mener Origo ikke har gjort nok for å realisere visjonen om Tim.

«Kommunerevisjonen reiser derfor spørsmål ved om Oslo Origo har utnyttet sine ressurser tilstrekkelig effektivt i perioden. Videre hadde Oslo Origo ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for at gevinster av digitaliseringen ble realisert», skriver de i rapporten.

Har ikke kommet langt nok

Bystyreveteranen Ivar Johansen sitter i Kontrollutvalget i kommunen for SV, og presiserer at han er positiv til grunnideen bak Origo.

– Kritikken går jo på resultater. Det har ikke kommet langt nok. Vi har brukt mye ressurser men har ikke kommet så mye lenger, ut fra den gode visjonen, sier han.

Ivar Johansen. Politiker (SV).

Tim-visjonen om at kommunen skal henvende seg til innbyggerne automatisk og gi dem informasjonen de trekker synes han er god.

– Men jeg sjøl som innbygger har ikke merket noe til det, sier han.

– Det ser ut som om det har vært store utfordringer rundt organisering, legger Johansen til.

Rapporten kommer på et perfekt tidspunkt for Oslo Høyre. Gjennom hele Origos levetid har flere Høyre-topper gått kraftig ut mot hele prosjektet.

I 2018 sa Eirik Lae Solberg i Computerworld at han ville skrote hele prosjektet. I valgkampen har pengebruken i Origo vært en av områdene Høyre-toppen har sagt han vil kutte i. De siste ukene har debatten gått høyt om Origos framtid i databransjebladet Digi. Og nå blir han byrådsleder.

Men Eirik Lae Solberg sitter dessverre i byrådssonderinger, og har ikke tid til å uttale seg i denne saka.

Vanvittig nybrottsarbeid

Marthe Scharning Lund er byråd for eldre, helse og innbyggertjenester i Oslo. Hun overtok ansvaret for Origo da Robert Steen gikk av i vinter. Hun er ikke enig i at det er en slakt Kommunerevisjonen har avlevert.

– Det opplever jeg ikke at det er. Men rapporten er nyttig for oss. Det er en del læringspunkter, det er en del vi allerede har gjort noe med, og en del ting jeg synes vi må gjøre noe med, sier hun.

– Origo som etat er et vanvittig nybrottsarbeid. Det er annerledes og komplekst. Og det betyr at de må jobbe på andre måter enn andre etater. Det mener jeg Kommunerevisjonen både ser og ikke ser. Men det er riktig nå å skru til både forventningene, målbildet og målstyringen, sier hun.

Portrett

Scharning Lund trekker fram arbeidet med helsedata som det viktigste Origo driver med. Og det er et område Kommunerevisjonen ikke har sett på i sitt arbeid.

– Der har Origo fått til utrolig viktige resultater, som viser vei nasjonalt. Det handler om hvordan man deler helsedata mellom sykehus og kommune. Det er hele diskusjonen om én journal som vi ikke har klart å løse nasjonalt.

– Legene på legevakta får nå delt pasientopplysninger fra Oslo universitetssykehus. Vi har fått umiddelbar tilgang til radiologibilder for helsepersonell som trenger dem. Vi får nå informasjon direkte fra ambulansen og inn, så legene er klare til å ta imot pasienten når ambulansen kommer, sier hun.

En kvart milliard kroner

I løpet av åtte år har Origo nå kostet kommunen 750 millioner kroner. Men Scharning Lund forteller at det er omtrent like mye penger som ble brukt på digitaliseringsprogrammet som ble etablert av Høyre sist de ledet byrådet. Helt nøyaktig ble det den gang brukt 619 millioner på fem år. Da het det PET, Program for Elektroniske Tjenester.

– Der var det omtrent kun innleide konsulenter som jobbet. Med Origo sitter vi på den kompetansen sjøl, den forsvinner ikke ut av kommunen når oppdrag er avsluttet og konsulenten drar videre. Å ha kompetansen i kommunen er veldig fornuftig, det er framtidsretta, og det er sånn de beste gjør det, sier hun.

Forside

– At Oslo kommune ikke skal sitte på denne kjernekompetansen selv, det mener jeg er gammeldags, legger Scharning Lund til.

Men framtida til Origo ligger ikke i det rødgrønne byrådets hender lenger. Det nye byrådet, som Eirik Lae Solberg i skrivende stund jobber med å få på plass, må finne ut hva de skal gjøre med Origo. Kanskje allerede før budsjettet for 2024 skal ferdigstilles.

– Tror du Origo kan bli lagt ned, Ivar Johansen?

– Jeg ser jo at noen ønsker det. Jeg har fått henvendelser fra folk som er redde for hva som nå skal skje, sier han.

– Mener du nå Tim bør leve lykkelig inn i framtida, Marthe Scharning Lund?

– Ja. Tim er en visjon for hvordan vi som stor kommune skal sette innbyggerne i sentrum. Det må være målet.

– I revolusjonen vi er inne i må vi tåle å teste og feile litt. Men Origo skal jobbe sammen med tjenestene våre. Det ser jeg nå at de får til. Det er veien det må fortsette, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: