Nyheter

Dette er problemet et nytt byråd må løse

Oslos nye byrådsleder vil ha nok å ta tak i. Vi har spurt LO og NHO i Oslo om hva som er de aller største problemene i byen.

– Oslo blir ikke en bra by uten de som tjener mindre enn 700.000.

Det sier regiondirektør for NHO Viken Oslo, Vegard Einan, til Dagsavisen.

Han mener det er ett problem som er rota til de andre problemene Oslo står overfor de nærmeste åra: Boligprisene, som gjør at vanlige fagarbeidere ikke har råd til å bo i byen.

– Det er lett å få tak i teknologer og ingeniører, for de tjener så mye at de har råd til å bo i Oslo. Men Oslo vil bli en mye mindre trivelig by hvis man ikke har arbeidstakere i byen, sier han.

Mandag 11. september er valgdagen som skal avgjøre om det blir blått eller rødt flertall i byen de neste fire åra. Men uansett hvem som vinner, er problemene de må løse til dels de samme. Dagsavisen har bedt LO og NHO i Oslo peke på de største problemene byen står overfor. Og begge peker kraftig på boligkrisa.

En by folk ikke har råd til å bo i

– Det er veldig mye galskap i den sektoren, sier Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo.

Leder for LO i Oslo, Ingunn Gjerstad (t.v.). Her med byrådsleder Raymond Johansen under 1. Mai-markeringen på Youngstorget i Oslo o 2019.

– Mange som jobber i Oslo har ikke råd til å bo i Oslo. LO har laget en indeks som viser at bare 0,2 prosent av familiene har råd til å bo her. Det er jo en tikkende bombe under velferden vår som gjør at folk ikke kan bo trygt, sier hun.

– Vi klarer ikke bygge oss ut av krisen med private. Det sitter jo 10.600 ferdig regulerte boliger som ikke blir bygget av private, sier LO-toppen, som peker på regulering av boligmarkedet og tredje boligsektor som løsninger.

– Vi trenger nok boliger, billige boliger, og vi trenger å regulere fort nok. Byplanavdelingen har jo kollapset, sier NHO-direktør Einan.

Se video: Dagsavisens kommentator Jo Moen Bredeveien og politisk redaktør Lars West Johnsen kommenterer valget.

Vegard Einan, regiondirektør NHO Viken Oslo

Einan mener vi heller enn å se på sykepleierindeksen, som viser at en vanlig sykepleier bare har råd til en prosent av boligene i Oslo, må se på fagarbeidere og folk med lavere lønninger enn sykepleierne. I handel, service og reiseliv tjener folk ofte mindre.

– De næringslivet har størst behov for har ikke råd til å bo i byen. Da blir det vanskelig å få tak i dem, så må bedrifter som trenger dem legge ned, er hans dystre bilde.

Stor samleside: Alt om kommunevalget 2023

Arbeidende fattige

Men om boligpolitikken kanskje er det eneste arbeidsgiverne og arbeidsfolka kan være helt enige om, peker begge på flere andre utfordringer som et nytt byråd må løse i årene framover.

LOs Ingunn Gjerstad mener vi er i ferd med å få en stor gruppe arbeidende fattige i byen.

– Det er en utfordring når private drifter på anbud fra kommunen. Da har jo lønnsforskjellene mellom de som jobber i kommunen og de private vært på opp mot 150.000 kroner i året. Det gir jo arbeidende fattige i mange av disse yrkene, sier hun.

Gjerstad peker på Oslomodellen og arbeidet som er gjort for seriøsitet i byggenæringa som en viktig retning. Der gir hun også ros til Oslo Høyre.

– Der har Høyre vært med å skape mer seriøsitet og mindre sosial dumping. Det vil også virke mot fattigdom, sier Gjerstad.

1. mai-tog

Så peker hun på arbeidsløshet, og hvordan særlig flyktninger både fra Ukraina og andre steder må komme i jobb.

– Vi hører til den delen av arbeiderbevegelsen som mener arbeidsløshet er et felles ansvar. Vi må sikre at ukrainere som kommer, får trygge arbeidsplasser også. Det er en oppgave vi har. At det ikke blir grupper som blir flytende utenfor.

– Det er en stor oppgave også for å bidra til at de kan komme hjem og bidra til å bygge og utvikle demokratiet i sitt land når det blir fred, sier hun.

Mener Oslo må ha mer arbeidskraft

– Håndverkermangel og fagarbeidermangelen er en av de store grunnleggende utfordringene, sier Vegard Einan i NHO.

– Vi har 60.000 folk i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Det å utnytte den kapasiteten de folka representerer, og gi dem utdanning, det er noe kommunen må bli mye, mye bedre på, sier han.

Problemet er, sånn Einan ser det, behovet for arbeidskraft.

– Det finnes for få folk. Diskusjonen om offentlig eller privat, det er en avsporing av det virkelige problemet, som er at det finnes verken kloke hoder eller varme hender nok til oppgavene som skal løses, sier han.

Løsninga er kanskje ikke så overraskende fra NHO-hold:

– Men man klarer ikke løse samferdsel, bolig, kompetanse, helse og omsorg uten å bruke privat sektor, sier han.

I tillegg mener han et stort problem som må løses er behovet for en effektiv og pålitelig kollektivtrafikk.

– Jo flere tog som står i Romeriksporten, jo vanskeligere det er å reise inn og ut av byen, jo mer vil vi slite med å få tak i folk.

– Det er et dilemma, da? Å gjøre det lettere å pendle?

– Ja, Oslo vil tape skatteinntekter når folk pendler. Men behovet for arbeidskraft vil være så mye større i Oslo enn i områdene rundt. Man er avhengig av innpendling.

– Det vil alltid være attraktivt å jobbe i Oslo, men det går en smertegrense, sier han.

Mer fra Dagsavisen