Nyheter

Vil ha Oslove som nytt navn på Oslo: – Historisk

«Oslove» blir navnet. Hundre år etter at «Oslo» ble vedtatt

Oslo skal hete «Oslove» på samisk. Det har i hvert fall byrådet bestemt seg for at de vil. Dette offentliggjorde kulturbyråd Omar Samy Gamal på Oslo rådhus mandag.

Avgjørelsen har skjedd etter en lang innspillsprosess med mange samiske institusjoner, inkludert Sametinget.

Navneendringen skal nå ut på høring og vedtas av bystyret. Dagsavisen har tidligere skrevet at navnebyttet har vært kontroversielt. Blant annet har språkavdelingen på Sametinget gitt Oslo råd om at man bare bruker Oslo som på norsk, og så legger til ordet «kommune» på de ulike samiske språkene.

Samtidig har de samiske organisasjonene i Oslo gått sammen for Oslove-navnet.

Uenighet om navnet

– Vi er stolte av å annonsere at vi nå foreslår Oslove som offisielt samisk navn på Oslo. Som stedsnavn på Oslo by, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

Riktignok er det ikke fullt så enkelt. For Oslo er et geografisk navn, men også navnet på en kommune. Bystyret kan vedta det geografiske navnet, mens for kommunen må departementet inn i bildet.

– Det her er faktisk ganske historisk. Til neste år er det hundre år siden Oslo fikk navn. Det er gått hundre år, og nå får Oslo et nytt navn. Det er historisk, sier Ann Binbog, leder i Sámeálbmot Bellodat, eller Samefolkets Parti i Oslo.

Hun er en av fire representanter for samiske organisasjoner i Oslo som har møtt opp på Rådhuset for å markere avgjørelsen. Det har også Marit Michelsen, som er leder i ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh.

Mikkel Berg-Nordlie sitter i Oslo Ja Biras Sámi Váhnenfierpmádat, Oslo og omegn samiske foreldrenettverk, og har vært representant i konsultasjonsgruppa for Oslos samiske organisasjoner i denne prosessen. Og til slutt Oslo Sámiid Searvi, sameforeninga, som stiller med leder Tor Gunnar Nystad.

– Det har vært mye uenighet om navnet i samiske miljøer?

– Ikke lokalt. Vi har aldri så vært enige om noe som helst i det samiske miljøet i Oslo som det her, forteller Mikkel Berg-Nordlie.

Han forteller at Sametingets stedsnavnstjeneste er de eneste som har ytret seg kritisk om dette. Nå mener Berg-Nordlie det er godt dokumentert at Oslove er et gammelt og etablert stedsnavn på Oslo.

Tidligere har Mikkel Rasmus Logje i Samisk Stedsnavnstjeneste sagt til Dagsavisen at de har tilrådd å bruke Oslo som sitatlån fra norsk, men at man oversetter «kommune» til de ulike samiske språkene.

– Vi har jo hatt Oslove i vårt som organisasjonsnavn siden 2015. Vi har aldri opplevd noen reaksjoner på det, sier Marit Michelsen i ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh.

Skal vare til evigheten

– Hva betyr det at Oslo får et samisk navn?

– Det bidrar til en revitalisering av det samiske språket og identiteten til den samiske befolkninga i Oslo, sier Michaelsen.

De fire representantene for samiske organisasjoner i Oslo trekker også fram at det er viktig at navneprosessen har vært lang og grundig.

– Oslo gjør seg nå til et godt eksempel i en prosess som foregår over hele landet. Det er mange steder med samiske navn som ikke er synlig. Oslove er et navn som er allerede i bruk. Men at det nå blir formalisert. Det er en prosess som mange kommuner i Norge jobber med, sier Berg-Nordlie.

– Ofte er det en konfliktfylt og sår prosess lokalt. Nå går Oslo kommune fram og ufarliggjør det. I Norge har man samiske navn, og vi formaliserer det, sier han fornøyd.

Kulturbyråden er stolt av arbeidet.

– Nå er det to måneders høring, og så skal navnet vedtas i bystyret. Jeg vet at dagens flertall kommer til å være for det. Så har det vært en grundig prosess. Man foreslår ikke bare et navn på Oslo sånn over bordet. Potensielt skal det vare til evigheten, sier han.

– Jeg er nå trygg på at Oslove blir navnet, sier han.

– Først og fremst handler det om at vi har blitt enige oss imellom. Og det viser at selv gamle ringrever kan forandre mening, sier Ann Binbog.

Mer fra Dagsavisen