Nyheter

– Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig

Vi blir stadig eldre, og vi vil bo lengst mulig hjemme og greie oss selv. Men for mange er problemet at nåværende bolig ikke alltid er egnet når de blir gamle, og kanskje dårlige til beins.

Da kan en tilpasset seniorleilighet være løsningen, når trappene blir for mange og bratte, og snømåking og hagearbeidet et ork.

Andelen eldre i Norge vil øke kraftig de neste tiårene. I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Og i 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år, mot dagens én av åtte, ifølge SSB. I Oslo ligger det an til at antallet eldre over 80 år er doblet i 2040.

Myndighetene legger opp til at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, noe også mange ønsker selv. Utfordringen nå er at det ikke er nok tilpassede boliger. For å møte denne utviklingen er OBOS i gang med å etablere seniorboliger flere steder.

Lengst mulig hjemme

– Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig, men det er stor mangel på egnede boliger hvor eldre kan bo trygt og ha mulighet for sosialt fellesskap. Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om hva OBOS vil gjøre med dette, og har bestemt oss for å gire opp satsingen på seniorboliger. Dette blir også et tema på generalforsamlingen i juni hvor det har kommet inn flere forslag fra medlemmer om å bygge eldreboliger. Vi har noen prosjekter på gang nå, men vil satse ytterligere på dette i takt med befolkningsutviklingen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS til Dagsavisen.

Daniel Kjørberg Siraj. Konsernsjef OBOS.

På Lambertseter i Oslo er byggingen av prosjektet Bølgelengden i full gang. Her kommer det 61 leiligheter med fellesarealer hvor beboerne kan være sosiale når de ønsker det. Prosjektet er i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg som står for det helsefaglige og sosiale tilbudet. En husvert vil være tilgjengelig for beboerne store deler av dagen og kvelden. Flere av leilighetene i prosjektet blir tilbudt med boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie.

Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig, men det er stor mangel på egnede boliger hvor eldre kan bo trygt og ha mulighet for sosialt fellesskap.

—  Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS

Parallelt med byggingen er OBOS i gang med å planlegge tilsvarende prosjekter på Fornebu, Ulven og Vollebekk.

Samarbeid

Mange eldre er ensomme og mange bor alene. Konseptet legger opp til en sosial hverdag, med andre i samme situasjon.

– Målgruppen er de på 70 +. Det er da helse begynner å bli viktig for mange, sier han, og legger til at snittalderen på Bølgelengden er 75 år, sier han.

Leilighetene i Bølgelengden strekker seg fra 39 kvadratmeter til i overkant av 100, og er priset fra 4,5 millioner til over 14 millioner kroner for de største.

OBOS har tatt initiativ til et samarbeid med Oslo kommune for å finne løsninger som gjør eldreboliger tilgjengelig for flere.

– Eldreprosjekter med romslige fellesarealer, aktiviteter og helsefaglig bemanning er kostnadskrevende. Målet vårt er å få ned prisene på boligene og slik gjøre det mulig for flere eldre å kunne kjøpe seg inn. Da må kommunen åpne opp for at vi kan bygge flere mindre leiligheter i seniorprosjekter for godt voksne som planlegger for en trygg og god alderdom, sier Kjørberg Siraj.

Unntak

Han mener at bolignormen bør være annerledes for seniorboliger av denne typen, enn for andre typer boliger.

– For å kunne starte byggingen må vi normalt selge 50 prosent av leilighetene. Her har vi imidlertid gjort et unntak fordi vi vet at kjøperne her nok har et behov for å kjøpe tett innpå at leilighetene er ferdige. Interessen for leilighetene her har vært god, og de som det har vært mest rift om er de minste leilighetene. Mange ønsker å bo på mindre plass, og heller ha fellesområder de kan disponere, trygghet og omsorg, sier Daniel Kjørberg Siraj.

– For mange blir det en overgang fra stor enebolig til en mindre leilighet. Da får man også midler man kan bruke på alderdommen, som å kunne kjøpe seg helsetjenester, sier OBOS-sjefen.

– Hvordan har de politiske tilbakemeldingene vært på prosjektene deres?

– De har vært positive, og jeg tror ikke det er noen politisk motstand mot dette. Det vi tilbyr er et supplement til de offentlige tjenestene, sier han.

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), er positiv til OBOS’ eldreboligplaner.

Partileiar Arild Hermstad vil ha handling frå regjeringa. Foto: Annika Byrde / NTB / NPK

– Det er veldig bra at OBOS bygger seniorboliger, det er noe byen vil trenge stadig flere av. Når det gjelder størrelse på seniorleiligheter vil det absolutt være mulig å bygge flere mindre enheter i noen prosjekter der man for eksempel har gode fellesområder. Det er viktig med sosiale møteplasser hvor man kan slå av en god prat for å motvirke ensomhet, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: