Nyheter

Nye milliarder til Fornebu og vannforsyning: – Alt har blitt dyrt

I dag kom revidert Oslobudsjett for 2023. Det er seks milliarder større enn det opprinnelige budsjettet. – Vi bruker mye penger på å ikke kutte, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Hvert år skal Oslo kommune ha et budsjett. Det vedtas før jul. Men hver sommer justerer kommunen det budsjettet som ble vedtatt et halvt år tidligere. Det gjøres av to grunner: For å justere kursen der man av en eller annen grunn ikke ser ut til å treffe akkurat på målet, og gjerne for å sette i gang noen nye satsinger. Definitivt mindre enn i det «ordentlige» budsjettet, men likevel.

Tirsdag den 30. juni klokka to la Oslos finansbyråd fram det nye «reviderte» budsjettet på gamle Munch-museet på Tøyen. Grunnen er at alle Oslo-politikerne er kasta ut av Oslo Rådhus denne uka til fordel for Nato-toppmøtet. Dermed ble det Tøyen.

Hvis revidert budsjett er lite, er det et tegn på stabilitet og kontroll på økonomien. I år er det kanskje det største noensinne. Hovedårsaken er inflasjon, forklarer Einar Wilhelmsen til Dagsavisen.

Men det er en annen grunn til at budsjettet skiller seg fra de vanlige: I år har Oslo kommune fått overraskende mye ekstra penger. Én milliard kroner ekstra i koronakompensasjon, og i underkant av to ekstra milliarder i skatt. Inflasjon gjør jo at folk tjener mer penger også. Det gjør skatteinntektene større.

– Alt har blitt dyrt. Vi bruker mye penger på å ikke kutte, forklarer finansbyråden.

Dermed har Einar Wilhelmsen hatt mulighet til å bruke 1,6 milliarder kroner til nedbetaling av gjeld, og rundt fire hundre millioner til det som kalles premieavviksfondet, et fond som kommunen tok penger ut av i fjor, for å dekke inn økte utgifter til den nye kraftskatten staten innførte i fjor høst.

– Staten setter rammene for kommunens inntekter. I fjor bomma de på utregningene, så når de siste skatteinnbetalingene kom, så ble det veldig mye høyere skatteinntekter enn vi hadde trodd, forteller Wilhelmsen.

Bruker penger på eldreomsorg

Likevel er det noen store løft her også. Det største går til de gamle. 175 millioner friske penger skal brukes til kompetanseheving i eldreomsorgen. Det er kurs og etterutdanning til folk som jobber på sykehjem, helsehus og den slags. De meste av pengene går til vikarlønn mens folk er ute på kurs, forteller Wilhelmsen.

– Vi mangler hender og folk med utdanning i eldreomsorgen, sier han.

Rundt 60 millioner penger går også til å styrke bydelsøkonomien, for å sørge for flere folk i hjemmetjenesten.

Bakteppet her er den store helsehus-skandalen fra i fjor. Flere artikler i Avisa Oslo, på NRK og i Dagsavisen kunne fortelle om store problemer på Oslos helsehus, særlig på Ullern. Resultatet ble at helsebyråd Robert Steen måtte gå. Erstatteren, Marte Scharning Lund, er nå den store budsjettvinneren i byrådet.

Kroner til Ruter

Ruter kommer også godt ut av det reviderte budsjettet. 125 millioner går der til kompensasjon for kostnadsvekst, og 108 millioner for bortfall av billettsalg etter pandemien. Også strømprisene må kompenseres med en del hundre millioner i Ruter. Til sammen bruker de mer enn 400 millioner kroner på å holde Ruter i gang.

– Vi er veldig opptatt av å ikke kutte i rutetilbudet, sier Wilhelmsen.

Dermed blir ikke resultatet av disse pengene nye ruter eller reduserte priser. De går rett og slett til å forhindre et stort underskudd som ville utløst kutt.

Flere mindre poster

Vil du bade har Wilhelmsen en god nyhet til deg: Nei, ikke at Tøyenbadet er klart, det ligger fortsatt an til at 2024 blir året det kan plaskes på Tøyen igjen. Men byrådet innfører nå en familierabatt på de badene som tross alt er åpne. I sommer, og i helgene resten av året, skal en voksen kunne ta med opptil tre barn gratis på byens kommunale bad. De lager og en ny badebrygge på Lutvann.

Wilhelmsen slenger også på 15 millioner kroner til sommerjobber for ungdom, 26 millioner kroner til trafikksikkerhet til fordel for myke trafikanter og 50 millioner kroner til asfaltlapping. 55 millioner går til bygging av boliger for flyktninger, særlig fra Ukraina, mens 126 millioner går til økt sosialhjelp for å forhindre kutt i bydelsøkonomien.

I tillegg er det to byggeprosjekter, som nå skal inn på budsjettet. Det er oppussinga av Hagegata 30, den evige verkebyllen på Tøyen Torg som var kommunale boliger, skulle bli studentboliger, men nå er på vei til å bli et pilotprosjekt for en tredje boligsektor.

Det andre er Bjørvika Skole. Til sammen skal de to prosjektene koste et sted mellom 2 og 3 milliarder kroner.

Milliardøkning

To ting blir uansett veldig mye dyrere enn planlagt. Og den sureste pilla i dette reviderte budsjettet er regningene for ny vannforsyning og Fornebubanen.

De to prosjektene blir nå hele fire milliarder kroner dyrere.

Det kommer fram samtidig som byrådet nå bytter måten man regner prisvekst for de aller største prosjektene i kommunen. Et vanlig byggeprosjekt i Oslo har nemlig vært budsjettert med en forventet prisvekst for hele prosjektet.

For å lage et eksempel: Kommunen skal bygge en skole. Den kommer til å koste rundt en milliard. Før bygginga anslår man at inflasjonen kommer til å være på 3 prosent. Og prosjektet skal ta fem år å bygge. Da blir totalprisen kanskje rundt 1,06 milliarder. Eller noe sånt.

Vanligvis har man regnet på den måten. Men med de gigantiske prosjektene Oslo kommune nå bygger over veldig mange år, og med høy inflasjon og særlig høy prisvekst i de bransjene det er snakk om her, så har prisene økt veldig mye. Flere ganger har byrådene måttet gå duknakket til bystyret for å be om mer penger.

Nå legger de om måten man budsjetterer på, så kostnadene justeres automatisk i takt med prisveksten. Det likner mer på måten sånne prosjekter gjøres i staten.

Denne nye budsjetteringsmåten viser at prisen nå er en halv milliard kroner dyrere for Fornebubanen og 3,5 milliarder dyrere på vannforsyningsprosjektet.

– Det er første gang vi gjør dette, sier Einar Wilhelmsen.

---

Her er oversikten over det byrådet mener er deres viktigste forslag i revidert budsjett:

  • 1,63 milliarder i ekstra avdrag på lån
  • 880 millioner til lønns- og prisjustering
  • 400 millioner til kompensasjon til kollektivtransporten for å opprettholde tilbud (strøm, bortfall av billettinntekter mv)
  • 400 millioner til tilbakeføring på premieavviksfondet
  • 360 millioner til mottak av flyktninger
  • 350 millioner til strømkompensasjon til kommunens virksomheter
  • Byrådet foreslår en kostnadsramme på 243 millioner for rehabilitering av 50 leiligheter i Hagegata 30 til boliger som skal selges billigere som en del av tredje boligsektor
  • 175 millioner til kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren
  • 126 millioner til økonomisk sosialhjelp hvorav 76 millioner fordeles til bydelene nå
  • 60 millioner til årlig styrking av flere årsverk i hjemmetjenesten (bydelsramma FO3)
  • 55 millioner til ekstra avsetning til nye boliger for ukrainske flyktninger
  • 50 millioner til asfaltering og asfaltlapping
  • 29,5 millioner til Kristparken
  • 26 millioner til trafikksikkerhetstiltak
  • 22 millioner kroner fordeles til flere ekstra energisparetiltak, blant annet energieffektivisering og etterisolering av kommunale boliger og solcelleanlegg på Sjursjøya
  • 19 millioner til styrking av helsehus i 2023 og 64 millioner årlig
  • 17 millioner til videreføring av forsøksordning på økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder
  • 15,5 millioner til etablering av større skolegård på Sofienberg skole
  • 12 millioner til utredningsmidler idrettsanlegg
  • 11 millioner til Jødisk bo- og seniorsenter
  • 10 millioner til økt kvalitet i aktivitetsskolen i 2023 og 20 millioner årlig
  • 7 millioner til innsats mot mobbing i skolen
  • 10 millioner til tiltak for deltakelse i kultur og idrett for barn og unge, herunder familierabatt på bad i sommer og alle helger ut 2023
  • 10 millioner til rehabilitering av Trefoldighetskirken
  • 8,8 millioner til drift av det gamle Munch-museet på Tøyen
  • 6,5 millioner til hjertesoner
  • 5 millioner til drift av tilfluktsrom
  • 4 millioner til skole på byggeplass
  • 4 millioner til etablering av sykehjemsplasser for folk med rusutfordringer på Stovnerskogen sykehjem
  • 3,5 millioner til utredningsmidler av midlertidig hall på Halse Løren
  • 3 millioner til å styrke busstilbudet i Groruddalen
  • 2 millioner til utvida åpningstid på brukerrommet i sentrum
  • 2 millioner til drift av Natur videregående skole
  • 1,7 millioner til midlertidige atelieer på Veterinærhøgskolen
  • 0,67 millioner til leie av Manglerudhallen
  • 0,1 millioner til minnesmerke for Benjamin Hermansen

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: