Nyheter

Mener Høyre-toppens utspill skaper uro blant ansatte: – Ikke greit

Oslo Høyre vil konkurranseutsette tre til fire sykehjem hvis de vinner valget. Nå reagerer byrådsleder Raymond Johansen.

Denne uka gikk Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg ut med en 21-punkters liste i Dagsavisen. Lista besto av de første tingene han vil gjøre om han blir byrådsleder. Ett av punktene på lista var at han vil reversere det rødgrønne byrådets grep med å ta over sykehjem fra de private, og gjøre dem kommunale igjen.

Hvis Høyre vinner valget vil de gjøre tre-fire sykehjem private igjen, så fort som mulig. Det ble møtt med sterk kritikk fra Fagforbundet Oslo, og Høyre-toppen svarte med å kalle kritikken deres for «skremselspropaganda». Nå reagerer mannen som har jobben Lae Solberg ønsker seg: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Når han sier at han skal privatisere fire kommunalt drevne sjukehjem før han har tatt av seg jakka, så er jo det uttalelser som får konsekvenser. Det har jo allerede begynt å skape uro hos en viktig gruppe kommunalt ansatte, sier han.

– Mange vil jo nå sitte og lure på om deres arbeidsplass skal konkurranseutsettes, og om de ikke lenger skal være ansatt i Oslo kommune, sier Johansen.

Må rekruttere, ikke skremme vekk

Raymond Johansen mener eldreomsorgen har en helt annet problem enn at den er drevet av det offentlige: Nemlig at det trengs flere folk.

– Det Høyres byrådslederkandidat nå sier skaper uro og usikkerhet hos en gruppe vi er svært avhengige av å beholde, sier han.

Johansen peker på at det i 2040 vil være dobbelt så mange folk over 80 år i Oslo som nå.

– Når vi har tatt sykehjem tilbake i kommunal regi, så har lønna økt fra mellom 30.000 og 140.000 kroner. Dette er jo erfaring og kunnskap som de ansatte og deres organisasjoner faktisk har. Det her skaper stor uro. Det må han ta med i sin betraktning, sier Johansen.

Eirik Lae Solberg omtalte nylig utspillet fra Fagforbundet i Dagsavisen som «et vrengebilde av Høyres politikk». Han sa også at Anna Elisabeth Uran, nestleder i Fagforbundet Oslo, opptrer som Arbeiderpartiets forlengede arm.

– Han snakker som om de ansattes organisasjoner ikke har rett til å være bekymra. Det reagerer jeg ganske sterkt på, sier Johansen.

Anna Elisabeth Uran, nestleder i Fagforbundet Oslo.

Johansen mener at tett samarbeid med de ansattes organisasjoner er en viktig del av å lede Oslo kommune.

– Han angriper de ansattes organisasjoner. Når hun tar opp en utfordring hun har på vegne av sine ansatte, så går han rett i strupen på henne og hevder at hun driver med skremselspropaganda. Det er jeg svært lite imponert over, sier Johansen.

– Dette er et veldig kraftig signal om at han ikke ønsker et sånt samarbeid.

Gode, multinasjonale krefter

Han reagerer også på Lae Solbergs uttalelse om at «vi skal slippe til alle gode krefter».

– De ansatte og deres organisasjoner, er ikke de gode krefter? De gode kreftene han skal ha inn er store, multinasjonale selskaper, sier Johansen.

Blant Lae Solbergs argumenter var også at et de ansatte på et sykehjem som blir overført til private ikke vil gå ned i lønn. Men det aksepterer ikke Raymond Johansen. Han peker på at lønnsnivået kan være det samme rett etter overdragelsen. Men seinere skal både lønn og pensjon forhandles om på vanlig måte.

– Så er det andre som gjør de forhandlingene. Om det da er NHO eller Virke eller hva det er, det vet ikke jeg. Men dette er en legitim bekymring, sier han.

– Men er det ikke legitimt å si at man vil privatisere?

– Jo, det er fullt legitimt. Men det signalet skaper stor usikkerhet. Det er også helt legitimt. Men så sier han at de ansattes organisasjoner driver med skremselspropaganda. Det er ikke greit.

– Han vil jo skape denne uroen, nå fire måneder før valget. Det er også greit. Det er fint at han sier det. Men jeg kommer til å bruke hver time jeg har ledig til å fortelle om det jeg frykter er konsekvensene av dette, sier Raymond Johansen til Dagsavisen.

– Skal få like gode betingelser

Høyres Eirik Lae Solberg reagerer med skuffelse på Johansens kommentarer.

Lae Solberg

– Johansen skuffer meg. Er det noen som aktivt har bidratt til å gjøre kommunalt ansatte og deres organisasjoner urolige så er det Raymond Johansen og valgkampmaskineriet til Arbeiderpartiet, skriver Lae Solberg til Dagsavisen.

Lae solberg mener Arbeiderpartiets valgkamp ser ut til å være basert på å spre skremselspropaganda om hva Høyre står for.

– Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok: Kommunalt ansatte skal få minst like gode betingelser som i dag dersom sykehjemmene der de jobber konkurranseutsettes. Derfor har de ansatte og deres organisasjoner ingen grunn til å være bekymret for et politisk skifte i Oslo, legger han til.

Lae Solberg skriver at selskapene som har drevet sykehjem i Oslo alle er norske eller svenske, og at de betaler skatt til Norge. Dessuten mener han Johansen også tar feil om lønn.

- Oslo kommune kan stille krav om at ansatte på både kort og lang sikt skal ha minst samme lønn som før. Johansen feilinformerer systematisk. Det synes jeg er leit for den kommende valgkampen, skriver han.

Lae Solberg mener de ansatte på sykehjemmene burde vært spart for denne debatten.

– Det de trenger er et bedre tilbud, ikke at byrådslederen sprer usannheter om sine politiske motstandere. Jeg synes det er leit at ledelsen i Fagforbundet har slukt skremslene til Arbeiderpartiet og slik bidrar til å skape usikkerhet blant egne medlemmer, sier Høyres byrådslederkandidat.

Nyeste fra Dagsavisen.no: