Nyheter

Vil ha slutt på ringevikarer i skolen: – Her er det utnyttelse av arbeidskraft

Oslo Høyre mener bemanningsbyråene blir urettferdig behandlet.

– Jeg skjønner ikke at dette fortsatt skjer i Oslo kommune. Hadde det skjedd i en privat bedrift, tror jeg mange ville stempla det som sosial dumping.

Det sier Mehmet Kaan Inan til Dagsavisen. Kaan Inan er utdanningspolitisk talsperson for Oslo Høyre og sitter i bystyret. Etter valget kan han fort være en av byens mektigste på skolefeltet. Nå går han ut mot Oslo-skolens bruk av vikarer.

Skolene bruker nemlig mye vikarer, men de har ikke noen fast stillingsbrøk eller løfte om et antall timer med jobb.

Kaan Inan mener Oslo-skolens bruk av tilkallingsvikarer er å betrakte som såkalte nulltimerskontrakter. Det er kontrakter hvor det ikke er fastsatt hvor mange timer vedkommende skal jobbe. En endring i arbeidsmiljøloven fra 2019 forbød nulltimerskontrakter.

Endringen, som ble vedtatt under Høyre-regjeringa til Erna Solberg, gjør at bemanningsbyråer ikke lenger kan leie ut vikarer som er ansatt hos dem, men ikke har et forutsigbart omfang på jobbingen.

– Likevel bruker skolene ringevikarer, som ikke har noe løfte om en viss mengde jobb og lønn, men bare får komme når de blir oppringt. Sånn kan ikke bemanningsbyråene holde på, sier Høyre-toppen.

– Jeg mener fagforeningene bør se på det, om dette er en praksis de aksepterer, legger han til.

Vil ha vikarpool

Mehmet Kaan Inan reagerer på hvordan byrådet stadig viser til Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv. Han sier han ikke er helt sikker på hvor godt vikarkontraktene passer inn der.

– Jeg synes Oslo kommune skal behandle vikarene bedre. At vi skal ha som ambisjon å betale mer enn ingenting for at disse vikarene plutselig skal stille opp. Her er det utnyttelse av arbeidskraft uten å betale for seg. Det synes jeg er trist, sier han.

– Er det ikke en fordel å ha den fleksibiliteten?

– Jo, absolutt. Men arbeidstakerne skal ha en viss prosentsats i kontraktene. Det er rett og rimelig. Jeg mener vi må se på andre muligheter for å løse vikarbruken, sier han.

Elever og lærer i klassesituasjon på barneskole.

Mehmet Kaan Inan krever i stedet en kommunal «vikarpool». Altså at man ansetter vikarer fast, og så sender dem til den skolen der de trengs, hver morgen.

– Da får de alltid bruk for deg. Dette har man snakket om i mange år, men ikke gjennomført, sier han.

– Dette er ikke klassisk Høyre-politikk?

– Det er klassisk høyrepolitikk å behandle arbeidstakere seriøst og anstendig. En ting er fleksibiliteten, den kan løses i en vikarpool. Da må man tenke på arbeidstakerne mellom oppdragene også. Hva om du blir syk? Vi skal behandle disse menneskene riktig, sier han.

Samtidig mener han situasjonen er urimelig overfor de private bemanningsbyråene, som ikke kan holde på på samme måte.

– Det er en forskjellsbehandling. Private bemanningsbyråer følger loven. Da mener jeg det er urettferdig dersom Oslo kommune ikke gjør det samme, sier han.

Bryter ikke loven

Utdanningsetaten i Oslo mener på sin side de «selvsagt» ikke bryter arbeidsmiljøloven, men bruker en rammeavtale for sine vikarer.

I en uttalelse Dagsavisen har fått tilsendt fra etaten skriver de at rammeavtalen regulerer konkrete arbeidsavtaler som foretas på tilkallingsbasis. Tilkallingsvikarer blir tilkalt etter behov ved fravær grunnet sykdom, ferie og andre forhold som medfører behov for midlertidig arbeidskraft, skriver de.

«Rammeavtalene innebærer ikke i seg selv at det foreligger et arbeidsforhold, men avtalen utgjør rammen om det enkelte midlertidige arbeidsforholdet som avtales med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14–9 (2). Tilkallingsvikaren har ikke krav på å bli tilbudt arbeid, og har heller ikke plikt til å påta seg tilbudt arbeid», fortsetter de.

Også Arbeidstilsynet bekrefter overfor Dagsavisen at å bruke ringevikarer er lovlig, så lenge det fyller uforutsette behov som virksomheten ikke kan planlegge for. Reglene er like om man er offentlig eller privat, men annerledes om man leier ut arbeidskraften, bekrefter Arbeidstilsynet.

– Fungerer bra

Utdanningsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll mener vikarordningen i Oslo fungerer bra for en del av de gruppene som er aktuelle for vikarstillinger.

– Oslo kommune bruker rammeavtaler for timelønnet vikararbeid etter innkalling. Dette fungerer bra, og etaten har ikke mottatt henvendelser om at noen ønsker å endre på dette. En rammeavtale gir en forutsigbar ramme for de som er ringevikarer i Osloskolen, og den gir dem mulighet til å si nei til tilbud om arbeid dersom det ikke passer, skriver utdanningsbyråden i en e-post til Dagsavisen.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Holmås Eidsvoll påpeker at Utdanningsetaten har sett på forslag om å opprette en sentral vikarpool ved flere anledninger, men har vurdert det som lite hensiktsmessig.

– Et plutselig vikarbehov vil vanskelig kunne dekkes av en sentral vikarpool med vikarer bosatt over hele byen. Da fungerer det bedre at vikarene har avtaler med skoler som det er aktuelt for dem å jobbe ved, skriver SV-byråden.

– I dag sikrer skolene selv at de vikarene som benyttes har de personlige egenskapene og den kompetansen som trengs ved den enkelte skolen. Ved bruk av en sentral vikarpool blir det vanskeligere for skolene å sikre at vikarene har rett kompetanse, fortsetter hun.

Hun mener vikarene både har forutsigbare rammer og fleksibilitet til å takke ja eller nei til tilbud om arbeid etter eget ønske.

– Dette fungerer godt for en del grupper som er aktuelle for vikarstillinger, som studenter. Samtidig er jeg glad for at skolene går sammen om å etablere vikarpooler og lignende initiativ, sier Holmås Eidsvoll.

Nyeste fra Dagsavisen.no: