Nyheter

Skjerper sikkerheten på Rådhuset

Fra kommende mandag skjerpes sikkerhetskravene for å komme inn på Rådhuset. Da må man gjennom sikkerhetssluser lik de på flyplasser for å komme inn.

I dag er dørene til Rådhuset, både fra Borggården og Rådhusplassen (sjøsiden) åpne for hvem som helst, hvor et par hyggelige vektere ønsker de mange turistene og andre velkommen inn til Oslos maktsentrum.

Store anledninger

Kun ved spesielle anledninger, som Nobel-utdelingen og andre store markeringer er dørene stengt for publikum.

Men fra mandag av, blir det vanskeligere å komme inn, både for publikum, og journalister som ofte frekventerer Rådhuset.

Rådhusforvalter Marit Jansen skriver i en e-post til Dagsavisen at kan oppstå kø og at ventetid må påregnes.

Akkurat som på Gardermoen og andre flyplasser.

Det etableres en sikkerhetskontroll for alle besøkende til rådhuset fra 22. mai 2023.

—  Marit Jansen, rådhusforvalter

– Hvem har bestemt at det nå skal være adgangskontroll, og hva er bakgrunnen for vedtaket?

– Det ble vedtatt å forsterke adgangskontrollen til Oslo rådhus i forbindelse med kommunens budsjett for 2022. Det etableres derfor en sikkerhetskontroll for alle besøkende til Rådhuset fra 22 mai 2023. Beslutningen bygger blant annet på anbefalinger fra en risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomført av COWI i 2021. Vi har også hatt tilsvarende sikkerhetskontroll i Oslo rådhus i sommermånedene i tidligere år. Det ble da funnet gjenstander som ikke er forenlig med et besøk i Oslo rådhus, skriver hun.

Trygt sted

– Har det vært sikkerhetssituasjoner ved Rådhuset de siste årene som ville vært avverget med sikkerhetskontroll? Er dette nødvendig?

– Oslo rådhus skal være et trygt sted å oppholde seg for politikere, ansatte og gjester. Sikkerhetskontrollen vil bidra til at det ikke tas med uønskede gjenstander inn i rådhuset og vil dermed bidra til økt trygghet.

Torp

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Det får ikke andre konsekvenser enn at alle må gå gjennom sikkerhetskontrollen.

– Er dere redde for at tiltaket vil gjøre det vanskeligere å besøke rådhuset?

Rådhuset skal fortsatt være et åpent sted der alle er velkomne.

– Hva vil det bety for brylluper og større arrangementer? Blir det lange køer?

– Brudepar, møtedeltakere og andre gjester som skal på arrangementer vil bli prioritert dersom det er kø.

– Hvor viktig har åpenheten vært for Rådhusets posisjon i byen? Er det en fare for å rokke ved det?

– Det har alltid vært viktig at Oslo rådhus er et åpent og tilgjengelig hus for alle besøkende. Dette skal ikke endres ved etablering av ny sikkerhetskontroll. Det legges stor vekt på at kontrollen skal være så effektiv som mulig samtidig som at alle besøkende skal tas imot på en hyggelig og respektfull måte, avslutter rådhusforvalter Marit Jansen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: