Nyheter

Vil senke prisene på fjernvarme

Restavfallet ditt og det du etterlater deg i toalettet, er med på å gi deg varmt vann i dusjen og varme i huset. Men prisen på fjernvarme er like høy som strømprisene. Den bør senkes, fastslår rapport.

Hvis regjeringen går bort fra å bruke strømprisen for å bestemme prisen på fjernvarme, er det penger å spare, mener Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

NBBL har beregnet hvor mye fjernvarmekostnadene vil gå ned for hver enkelt husholdning hvis regjeringen følger den faglige anbefalingen fra Vista Analyse til NVE. Den ferske rapporten fra Vista viser til at et nytt pristak på fjernvarme vil redusere prisen med 30 prosent.

Faglig anbefaling

Prisen på fjernvarme har steget med cirka 60 prosent i Sør-Norge siden sommeren 2021 fordi strømprisen har steget kraftig.

Det vil altså NBBL at skal gjøres noe med.

– Prisen på fjernvarme bør knyttes til kostnaden ved bruk av varmepumper. Varmepumper gir 2–4 ganger mer varme per kWh enn elektrisk oppvarming. Det vi tar til orde for, og som også Vista Analyses har kommet fram til i sin rapport, er at fjernvarme må prises mer fornuftig og hensiktsmessig måte. Jeg synes det er urimelig at de som er tilknyttet fjernvarme skal betale en pris som ikke står i samsvar med produksjonskostnadene, sier administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen til Dagsavisen.

– NBBL støtter forslaget til nytt pristak på fjernvarme etter prinsippene som er foreslått fra Vista Analyse der «beste tilgjengelige alternative teknologi» er nytt pristak. Vi mener oppvarming fra lokale varmepumper er et mye mer riktig sammenligningsgrunnlag enn «elektrisitet», sier Fredriksen.

NBBL støtter forslaget til nytt pristak på fjernvarme etter prinsippene som er foreslått fra Vista Analyse der «beste tilgjengelige alternative teknologi» er nytt pristak.

—  Bård Folke Fredriksen, NBBL

Det er penger å spare på å bruke fjernvarme. Men da må regjeringen gå bort ifra å bruke strømprisen bestemmer prisen på fjernvarme, mener NBBL.

Siden 1980-tallet har strømprisen bestemt prisen på fjernvarme. Pristaket som følger strømprisene, og som skulle beskytte kundene mot høye priser, fører nå til urimelig høye priser siden strømprisene har vært veldig høye.

Fjernvarme

I dag er det anslagsvis 250.000 boenheter i Norge som er knyttet til fjernvarmeanlegg. Og det er i stor grad et storbyfenomen. I Oslo er det 160.000 boenheter som har fjernvarme fra konsesjonshaver Celsio Hafslund Oslo (tidligere Fortum Oslo Varme). Dette representerer 20 prosent av all fjernvarme produsert i Norge.

Fjernvarmenettet i Oslo er bygget ut de siste 30 årene, og i 2022 er 952 boligblokker, 3.289 eneboliger og rekkehus og 1.141 næringsbygg tilknyttet Hafslund Oslo Celsio.

Ser man på det miljømessige aspektet, så reduserer fjernvarme årlig forurensning tilsvarende utslipp fra over 150.000 biler som hver kjører 15.000 kilometer.

Fjernvarme lages av kortreist overskuddsenergi som ellers ville gått tapt. Blant annet brukes den varmen som dannes ved forbrenning av restavfall, og varme fra Oslos kloakk.

Drabantby-Oslo begynte på Lambertseter tidlig på 1950-tallet og fortsatte med utbyggingen av steder som Manglerud, Oppsal/Skøyen og Bøler i Østensjøbyen. På 1960- og 1970-årene kom de store drabantbyene i Groruddalen, nordøst for sentrum.

Haugerud borettslag nordøst i Oslo, fikk installert fjernvarme i 2020, og kan spare 2,7 millioner kroner, om prisene ifølge en faglig anbefaling, reduseres med 30 prosent.

På Haugerud startet utbyggingen av blokker og rekkehus etter at kommunen kjøpte 700 dekar til boligformål i 1947. Blant en rekke borettslag og sameier, finnes Haugerud borettslag i Haugerudveien og Stjernemyrveien med sine 576 leiligheter, fordelt på 17 bygninger med 59 oppganger, alle på 5 etasjer inklusive kjellerleiligheter. Borettslaget ble oppført på slutten av 60-tallet, og kjennetegnes ved sine røde mursteinsblokker.

Prisene var heller ikke å kimse av den gang. I oktober 1965, for en 4 roms leilighet, var det et Innskudd kr 17.000 kroner. Husleien lå på kr 390,- pluss fyring.

Endring i lønna

Men så var ikke lønna som nå heller. En gjennomsnittlig årslønn i 1965 var på 21.160 kroner ifølge Statistisk sentralbyrå.

Standarden på leilighetene ble betraktet som høy med parkett på gulv i stue, sentralfyring, vaskemaskin og elektrisk bordrulle som fulgte med hver leilighet. Men så var det også en betingelse for tildeling av fire roms leilighet og det var at familien skulle bestå av minst fire medlemmer for å kunne få tildelt leilighet. Det var også anledning til å velge tapet i stue og soverommene, samt anledning til å bestille tilleggsutstyr som persienner, gardinbrett, ekstra servant på toalett og farget sanitærutstyr.

Borettslaget er nå tilknyttet fjernvarme fra Hafslund Oslo Celsio og hadde i 2022 et forbruk på 6.600.000 kWh. Dette betalte de 8.884.000 kroner, gitt en pris på 1,34 kr/kWh. Men en reduksjon på 30 prosent kan de spare 2,7 millioner kroner.

Noe som vil komme boligeierne til gode.

– Hver boenhet ville fått en reduksjon på over 4.000 kroner i året. I dag betaler vi en pris som om hele borettslaget skulle vært oppvarmet med panelovner, sier styreleder i borettslaget, Jon-Erik Berger til Dagsavisen.

Daglig leder i Haugerud borettslag Erik Braathen (til venstre), styreleder Jon-Erik berger, og administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Da blokkene på Haugerud ble bygget var det ikke snakk om vannbåren gulvvarme og varmekabler på badet.

– Det var oljefyrte radiatorer som gjaldt. Det og panelovner. Vi har ikke pipeløp, så vedfyring er ikke en mulighet, sier styreformannen.

Tidligere var det oljefyring, men nå er det varmepumper fra fjernvarme som varmer opp radiatorer, og som gir varmt vann i dusjen.

– Der vi før hadde oljefyrer som varmet opp vannet, får vi nå varmtvannet fraktet i svære rør fra fjernvarmeanlegget på Risløkka sier styrelederen, som er opptatt av å få ned kostnadene i borettslaget.

Vi har satt inn sensorer i alle leilighetene som styrer radiatorene. De står innstilt slik at det blir maks 22 grader i leiligheten.

—  Jon-Erik Berger, styreformann Haugerud borettslag

– Vi har satt inn sensorer i alle leilighetene som styrer radiatorene. De står innstilt slik at det blir maks 22 grader i leiligheten. uansett hvor mye du åpner radiatorkranene. Det grepet har fått ned kostnadene, med 15 prosent, sier han og legger til.

– Vi har beboere her som her bodd her siden blokka var ny, er godt oppi 90 årene, og vil ha det varmere. Da ordner vi selvfølgelig det.

Da borettslaget knyttet seg til fjernvarmen høstet 2020, og koblet seg vekk ifra Haugerud varmesentral, inngikk de samtid en avtale om at de ikke kunne knytte seg til andre varmekilder de neste 10 årene.

– Det vil si at vi ikke kan bore etter bergvarme eller sette opp solcelleanlegg, sier styreformannen.

Statlig styrt

NBBL (Norges Boligbyggerlag) har beregnet hvor mye fjernvarmekostnadene vil gå ned for hver enkelt husholdning hvis regjeringen følger den faglige anbefalingen fra Vista Analyse til NVE. Vista Analyses anbefaling betyr en reduksjon i fjernvarmepris på rundt 30 prosent ved normale kraftpriser.

«Dagens maksimalpris på fjernvarme er basert på kostnaden ved direkte oppvarming med strøm. Vi finner at dette ikke lenger er det beste aktuelle alternativet i varmemarkedet, og at dagens pristak dermed er for høy. Vi foreslår derfor et pristak forankret i den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved det mest aktuelle alternativet, som er oppvarming med ulike former for varmepumpe. Vi foreslår også en innretning av pristaket som skal være mindre komplekst for fjernvarmeselskapene og NVE å administrere, og gi mer stabile priser for kundene», skriver Vista Analyses i sin analyse.

«I 2021 var total produksjon av fjernvarme i Norge på 7,45 TWh. Produksjonen av fjernvarme har økt jevnt siden 1980-tallet. Den største brenselskilden i produksjon av fjernvarme er gjenvunnet varme. Av denne, utgjorde spillvarme fra avfallsforbrenning 89 prosent i 2021 og spillvarme fra industrien og kraftproduksjon resten», ifølge rapporten til Vista Analyses.

Olje- og energidepartementet (OED) skriver i en e-post til Dagsavisen, at de jobber med et fremtidig regelverk.

– NVE jobber med et forslag til fremtidig regelverk for fjernvarme, herunder om prisen på fjernvarme bør fristilles fra strømprisen. Rapporten fra Vista Analyse er laget på oppdrag fra NVE som en del av dette arbeidet. Olje- og energidepartementet vil vurdere et forslag fra NVE når det foreligger, sier seniorrådgiver Stine Grimsrud.

---

Fjernvarme

  • Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted.
  • Til transport av varmeenergien brukes et fjernvarmenett, en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og avkjølt vann tilbake for ny oppvarming. Energiproduksjonen kan derved skje i en eller flere varmesentraler flere kilometer fra forbrukeren.

Kilde: Wikipedia

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: