Nyheter

Rødt vil sidestille skift og turnus

For å beholde de ansatte i helsevesenet, og gi dem en bedre arbeidshverdag, ønsker Rødt å ta grep.

– Skal vi klare å beholde folka i helsetjenesten må vi faktisk bedre arbeidsforholdene, ikke forverre dem. Når så mange jobber såkalt frivillig deltid fordi arbeidsukene er for tøffe, samtidig som helse er blant bransjene med høyeste sykefravær, må vi se på mer arbeidstiden når vi sier at vi vil ha alle i fulle stillinger, sier stortingsrepresentant Seher Aydar til Dagsavisen.

Rapport

Det trenger ikke bli mange flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. I stedet bør det satses mer på økt produktivitet og effektivitet.

Det er en av hovedkonklusjonene i rapporten til Helsepersonellkommisjonen, som torsdag la fram sine anbefalinger til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kommisjonen har sett på hvor stort behovet for helsepersonell blir fram mot 2040 og hvordan Norge kan sørge for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Norsk Sykepleierforbund mener Helsepersonellkommisjonen stiller riktig diagnose på dagens situasjon – at det er mangel på sykepleiere og personell overalt.

– Kommisjonen har levert en god beskrivelse av virkeligheten. Men tiltakene svarer ikke til det alvoret som beskrives, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til NTB.

Hun mener løsningen må ta utgangspunkt i pasientens og befolkningens helsebehov.

– Unødig profesjonskamp eller enda hardere belastning for de ansatte er ikke en farbar vei, sier Larsen.

Reagerer kraftig

Seher Aydar, som er Rødts representant i helse- og omsorgskomiteen, reagerer kraftig på det som kommer fram i rapporten.

– Nå drives det rovdrift på de ansatte, og folk får ikke den hjelpen de trenger. Når vi vet at folk på sykehjem ikke får mat og stell og fordi det er for få på jobb, er det å be om effektivisering et slag i trynet på de ansatte. De ansatte er allerede presset hardt – vi kommer til å trenge flere folk. Vi må bruke dem godt, men vi løser ikke dette uten å legge mer penger på bordet, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Å ha færre folk i helsevesenet er feil vei å gå. Og det blir feil å gi arbeidsgiver mer styringsrett over turnusen. Tapt hviletid og stadig forskyving av døgnrytme må kompenseres for i form av mer fritid eller penger. sier hun til Dagsavisen.

Å ha færre folk i helsevesenet er feil vei å gå. Og det blir feil å gi arbeidsgiver mer styringsrett over turnusen.

—  Seher Aydar, (Rødt), stortingsrepresentant

– Skal vi holde på folk i helsevesenet så må belastningen på den enkelte ned. Hvis den knappeste ressursen vi har i helsetjenestene, nemlig folka, bare får beskjed om å jobbe mer og fortere kommer vi til å miste flere. Arbeidsbelastninga presser folk ut av helsevesenet. Det må alle ta på alvor, sier hun videre.

Rødt mener det første kravet må være å sidestille skift og turnus sånn at også alle de som går tredelt turnus får arbeidsuke på 33,6 timer på samme måte som de som jobber døgnkontinuerlig skift.

– Hver turnus signerer de tillitsvalgte i helsevesenet for unntak fra arbeidsmiljøloven i form av tapt hviletid knyttet til aften/dag-skift uten at dette kompenseres på noen måte. Studier viser at antall quick returns (bytte mellom aften/dag-vakter med tapt hviletid) betyr mer for negative helseeffekter enn antall nattvakter. Nå er det bare belastning i form av antall vakter med arbeidstid utenfor ordinær kontortid som kompenseres som arbeidstidsforkorting, men vi mener at tapt hviletid er så belastende at det må være med i regnestykket når man ser på arbeidstidsforkorting, sier Rødt-representanten.

– Vi kommer til å fremme et forslag om dette dersom det ikke kommer noe fra regjeringa, sier Seher Aydar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: