Nyheter

Oslo kommune betaler Kirkens Bymisjon 25 millioner kroner i erstatning

Kommunen har inngått forlik med Kirkens Bymisjon, og betaler 25,5 millioner i erstatning for kostnader knyttet til to avlyste anbud.

Torsdag 9. februar vedtar byrådet etter alt å dømme at Oslo kommune betaler Stiftelsen Kirkens Bymisjon 25,5 millioner kroner som erstatning for kostnader knyttet til to anbudsprosesser som ble avlyst i 2014 og 2019.

Prosjektering

Beløpet er, på oppdrag fra kommunen, vurdert og gjennomgått av ekstern tredjepart. Kostnadene er knyttet til prosjektering og utvikling av bygg og tjenester i sykehjemsdrift. Den første anskaffelsen ble stanset i 2014 på grunn av at den ble vurdert som en om ulovlig direkteanskaffelse. Den andre anskaffelsen som ble utlyst i 2016, ble stoppet i 2019 da det etter sterke signaler fra EFTA Surveillance Authority (ESA) om at det kunne være ulovlig å tilgodese ideelle organisasjoner for både bygg og drift.

Jeg er veldig glad for at Kirkens Bymisjon og Oslo kommune har kommet til enighet her.

—  Robert Steen (Ap), byråd

– Jeg er veldig glad for at Kirkens Bymisjon og Oslo kommune har kommet til enighet her. Vi ønsker ideelle aktører velkommen, og Kirkens Bymisjon er en stiftelse vi samarbeider godt med, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

Deler av saken går helt tilbake til 2013.

– Selv om disse anskaffelsene ble stoppet, fortsetter vi å ruste oss slik at vi har nok sykehjemsplasser til de som trenger det. I år ferdigstiller vi tre nye, flotte sykehjem på Lambertseter, Lille Tøyen og Furuset, og i løpet av i år og neste år etablerer vi til sammen over 600 nye plasser som oppfyller dagens krav til standard, sier han.

Tapt penger

Assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland er glad for at saken nå er endelig løst.

– Vi er glade for at vi kom til enighet her, og at kommunen anerkjenner at Kirkens Bymisjon har tapt penger på grunn i disse anbudsprosessene. Jeg er glad for at vi nå får tilbakebetalt en del av de påløpte kostnadene. Våre sykehjem har vært og er en sentral møteplass for generasjonsmøter og kultur, sier han til Dagsavisen.

– Vi har gjennom flere tiår hatt et godt samarbeid med Oslo kommune, og har ambisjoner om å fortsatt bidra til utvikling av eldreomsorgen i Oslo og andre kommuner i tida som kommer, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: