Nyheter

– Norge mangler en alderdomskultur

Blogger, pensjonist og aktivist Ingeborg Moræus Hanssen (84) mener friske eldre har en plikt til å stå på barrikadene for de svake.

Den tidligere kinosjefen i Oslo har skrevet flere bøker om alderdommen, blant annet «Alder, triumf eller tragedie?». Hun mener ressurssterke eldre må ta mer ansvar, slik at svake og pleietrengende får oppmerksomhet og hjelp. Avsløringene fra hjemmetjenesten i NRK Brennpunkt har gjort sterkt inntrykk på Moræus Hanssen som selv har erfaring med omsorg av en pleietrengende ektemann.

– Det er helt forferdelig. Skammelig. I 22 år var jeg selv i en omsorgsfunksjon etter at min mann ble skadet og lammet, så jeg vet godt hvordan det er å være pårørende. Den erfaringen lærte jeg en del, ikke minst at jeg er privilegert og at penger hjelper. Derfor er jeg brennende opptatt av at alle som virkelig trenger det skal få hjelp, og at vi som har mulighet til det, i god tid begynner å ta ansvar for vår egen alderdomsfase, sier Moræus Hanssen.

I mange år satt hun i Oslo bystyre for Høyre, og hun har vært styreleder for Seniornett Norge. At avsløringene som er kommet fram om Oslos eldreomsorg vil påvirke kommunevalget til høsten er hun ikke i tvil om.

– Ja, det er helt sikkert. Og det er de som til enhver tid sitter med ansvaret som får skylda, det er loven. Så dette kommer de til å merke, sier Moræus Hanssen.

Like viktig

Selv er den aktive pensjonisten mer opptatt av å bevisstgjøre folk flest, framfor å stole på politikerløfter.

– Vi fortrenger at vi skal bli gamle, fordi vi ikke orker tanken. Derfor burde mange flere ta grep og planlegge, for den tiden – den kommer, sier hun. Og oppfordrer alle til å begynne å planlegge alderdommen allerede fra fylte 60 år, og ikke melde oss ut av samfunnet og den offentlige samtalen.

– Gjør vi det kan mange flere få en god alderdom og ikke bli en slags usynlig gruppe i samfunnet.

Selvfølgelig skal syke mennesker og de som ikke klarer seg selv få den hjelpen de trenger.

—  Ingeborg Moræus Hanssen

– Er det like viktig som å planlegge en karriere?

– Ja, vi planlegger jo alt annet i livet, men når det gjelder alderdommen er det brått stopp. Når den dagen kommer så venter vi at det offentlige skal ta seg av oss.

– Er det ikke en opplagt rettighet i velferdssamfunn at alle skal få den hjelpen de trenger i alderdommen?

– Selvfølgelig skal syke mennesker og de som ikke klarer seg selv få den hjelpen de trenger. Men den hjelpen ville de bedre kunne få, dersom vi andre som kan klare oss selv planla alderdommen bedre. Da ville køene for de som virkelig trenger pleie bli mye kortere, sier Moræus Hanssen.

Mangel på kultur

Å planlegge en tilrettelagt bolig i god tid og å passe på egen helse er viktige faktorer hun mener mange i dagens samfunn kan gjøre.

– Likevel er det forskrekkelig mange som egentlig har anledning og penger nok til å planlegge alderdommen bedre, som allikevel ikke gjør det. De bare fortrenger at de skal bli gamle.

– Er det tanken på døden som gir ubehag?

– Ja, men jeg mener det også skyldes mangel på kultur.

Hvordan da?

– Hvis vi har vokst opp uten eldre i familien og er vant med at gamle bare skal bli borte, stuet vekk på institusjoner så får vi ikke noe forhold til dem. Vi har ingen alderdomskultur, slik de har i mange andre land, og da får vi heller ikke kunnskap om alderdommens mangfoldighet. Det blir bare noe vi fortrenger, sier Moræus Hanssen.

Vi har rett og slett ingen alderdomskultur, slik de har i mange andre land, og da får vi heller ikke kunnskap om alderdommens mangfoldighet.

—  Ingeborg Moræus Hanssen

Hun legger til at når eldre mangler både i arbeidslivet og samfunnsdebatten blir det også medvirkende til slike groteske forhold som ble avslørt i NRK Brennpunkts dokumentar.

– Vi mangler den respekten for gamle, som vi ser i andre kulturer, denne respekten for eldre i familien, i byen, landet, arbeidslivet, politikken og kulturen.

Solidaritet

Derfor holder Ingeborg Moræus Hanssen det gående med blogg og podkast i en alder av 84 år.

– Jeg gjør det som en solidaritet med det samfunnet jeg vil vi skal leve i. Og fordi jeg er sterk og privilegert har jeg også en plikt til å si ifra, på samme måte som om du har plikt til å dele rikdom og begavelse. Jeg er sterk i hodet, mangler bare litt kraft i beina. Og da har jeg en plikt til å stå opp og mene noe, sier hun og legger til at dette var en pakt hun hadde med nå avdøde Jacob Jervell.

– Vi ble enige om at vi skulle slåss for en tydelig alderdomskultur, men nå er han død så jeg må fortsette alene fordi det er viktig at en på 84 år har et ansikt og en stemme. At eldre har et perspektiv på ting opp mot de unge. Ikke fordi vi har rett, men fordi vi sammen blir mye klokere. Men dessverre er det altfor mange privilegerte eldre som koser seg i hjel.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: