Nyheter

Mann dømt til psykisk helsevern etter voldtekter og gjentatt grov vold

Retten fant det bevist at en kongolesisk mann begikk voldtekter og grov vold mot to kvinner, men kom til at han var utilregnelig og derfor ikke kan straffes,

Den 27 år gamle mannen er i Oslo tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern. Han må likevel betale oppreisningserstatning til de tro fornærmede i saken på 167.000 og 151.000 kroner. Erstatningen er redusert fordi retten kom til at mannen var strafferettslig utilregnelig på gjerningstidspunktene.

Tiltalte erkjente delvis straffskyld og hevdet han ikke husket andre deler av forholdene i tiltalen.

Retten har likevel funnet det bevist at han for drøyt tre år siden voldtok en kvinne han møtte tilfeldig i Oslo sentrum, samt voldtok og utøvde grov, gjentatt vold mot en ung kvinne han hadde et kortvarig forhold til i fjor sommer.

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte først under tvil at mannen var tilregnelig, men forklarte senere i retten at de mener «en tilstand av schizofreni nok var til stede» da han begikk handlingene i tiltalen. Retten påpeker at det i bevisførselen var snakk om at handlingene mot de to kvinnene var avstraffelser, beordret av usynlige makter.