Nyheter

Lot seg ikke berolige av testlanding: – Jeg er fortsatt veldig bekymret

Overlege ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet, Sverre Medbø lot seg ikke berolige da SAR Queen fredag formiddag hadde sin første landing på helikopterplattformen ved Ullevål sykehus.

Det var knyttet stor spenning rundt det nye redningshelikopterets første Oslo-tur, med landing på plattformen ved sykehuset. Kirkeveien var sperret for fotgjengere, løsøre var sikret, og bussholdeplassen stengt, og vi som så på ble plassert bak sperrebånd, i sikkerhet for løse gjenstander som kunne blåse veggimellom.

I tillegg var verandadører og vinduer i flere bygg ved sykehuset stengt, tak, luker og antenner var gjennomgått og sikret i forkant. Det ble feid i gater rundt helikopterplassen og i parkeringshuset, og trær og beplantning var gått over og beskjært etter behov.

Alt for å minimere risikoen ved landing og take-off.

Mye støy

En av dem som med argusøyne fulgte helikopterets bevegelser var overlege ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet Sverre Medbø. Han har lenge vært kritisk til Oslo Universitetssykehus’ planer om å etablere en landingsplattform for SAR Queen rett ved nyfødtintensiven på Rikshospitalet, og mener det vil være svært skadelig for de aller minste og mest sårbare pasientene.

– Støymessig ble jeg ikke beroliget. Nå står vi rundt 100 meter fra plattformen på Ullevål, og det er mye støy. På Rikshospitalet vil vi få plattformen mye nærmere nyfødtintensiven enn hva vi gjør nå, sier han og følger den første landingen.

Overlege ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet, Sverre Medbø fulgte nøye landingen av redningshelikopteret SAR Queen på Ullevål sykehus.

– Jeg er fortsatt veldig bekymret for støyen, kanskje mer nå enn jeg var før jeg selv hadde fått oppleve dette. En ting er de teoretiske målingene. Noe helt annet er det å være her, se, føle, høre, og kjenne på dette. En annen ting er at motorene stod og gikk i fem minutter før de hadde fått opp nok turtall til å kunne lette. Det skaper mye ekstra støy. Vindtrykket var mindre enn fryktet, men vibrasjonene og den lavfrekvente støyen var mer enn fryktet. Men det var veldig nyttig å være til stede, sier han til Dagsavisen.

Jeg er fortsatt veldig bekymret for støyen, kanskje mer nå, enn jeg var før jeg selv hadde fått oppleve dette.

—  Sverre Medbø, overlege

Øvelsen var et samarbeid mellom blant annet Oslo universitetssykehus HF, Forsvaret, Justis- og beredskapsdepartementet, politiet, Oslo kommune og Ruter.

De to første SAR Queen-helikoptrene ble tatt i bruk på Sola i Stavanger i september 2020. Flere sykehus, blant annet Ullevål og Rikshospitalet i Oslo, har måttet bygge nye landingsplasser eller forsterke de eksisterende.

Planen er at alle 16 helikoptrene samt basene skal være i full operativ drift i løpet av 2023.

Ny plassering

OUS har planlagt å bygge en helikopter-landingsplass 30 meter opp i luften i et av atriene på vestsiden av Rikshospitalet. Fagmiljøet som behandler prematurt syke barn, frykter at dette blir for nærme nyfødtintensiv avdeling, til tross for flere tiltak som vil redusere støy og vibrasjoner. Sykehuset vurderer nå også, etter mye motstand, en alternativ plassering litt lengre nord på bygget.

Var overlege Sverre Medbø skeptisk, så var ledelsen ved Ullevål sykehus mer positiv.

Jeg synes det var en vellykket øvelse, hvor alt gikk som planlagt.

—  Hilde Myhren, medisinsk direktør vred OUS

– Jeg synes det var en vellykket øvelse, hvor alt gikk som planlagt, sier medisinsk direktør vred OUS, Hilde Myhren til Dagsavisen.

– Vi som sitter i disse byggene er daglig vant med å høre ambulansehelikoptre og redningshelikoptrene daglig, og jeg synes ikke støyen her skilte seg så veldig ut i fra det vi hører vanligvis, sier hun.

Medisinsk direktør ved Oslo Universitetssykehus, Hilde Myhren.

Tidligere har de kun hatt målinger fra St. Olavs Hospital i Trondheim å støtte seg på. Nå får de tall fra det som vil bli hverdagen i Oslo.

– Vi har foretatt støymålinger, og da særlig på innsiden av de mest utsatte bygningene, hvor det er pasientbehandling. Nå får vi målinger som blir verdifulle å ta med seg i videre utredninger, sier hun.

– Vi har hele tiden sagt at vi vil ha landingsplass for SAR Queen ved begge sykehusene, da de har funksjoner som trenger denne transporten inn. Og på Rikshospitalet er planem å bygge en ny, da den bare har bakkelandinger i dag. Nå ser det ut som vi kan bruke denne her på Ullevål , og da har vi dekket funksjonen for å ta inn pasienter.

Men fortsatt vil både H0- og H4-alternativet ved Rikshospitalet utredes.

– Vi vil sluttføre de utredningene, uavhengig av øvelsen her i dag. Men målingene fra denne øvelser er verdifulle for oss, sier hun.

Utredes

Jørn Stagnes jobber med NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters), for justisdepartementet, og var en var mange som fulgte øvelsen med årvåkne øyne og ører.

– Jeg synes det gikk veldig bra, og det var ikke mer støy eller blåst enn forventet. Jeg er ikke overrasket en det er veldig greit å få det bekreftet, sier han til Dagsavisen.

– Det er et stort helikopter, og et stort helikopter bråker mer enn et lite helikopter. Men det vil ikke bli så mange landinger, så det vil ikke bli noe stort problem, sier han.

Jørn Stagnes, NAWSARH.

– I dag var det strenge sikkerhetstilstand rundt øvelsen. Vil det blir slik hver gang et SAR Queen skal lande på Ullevål?

– Vi må skjerme myke trafikanter mot biler. Det er litt vind når det lander, og det verste som kan skje er at en bilist blir blåst overende foran en bil. Derfor vil vi sperre området for å skjerme myke trafikanter, sier han.

I etterkant av øvelsen vil ledelsen ved sykehuset ha en gjennomgang av landingen til SAR Queen.

– Men sånn som det ser ut nå, vil vi kunne bruke denne plattformen operativt for SAR Queen.

---

SAR Queen

  • Forsvaret har fått nye redningshelikopter (SAR Queen AW101) som er langt bedre enn dagens redningshelikopter. Liv vil bli reddet oftere enn før.
  • De nye helikoptrene har en kraftigere rotorvind, som stiller strengere krav til sikringstiltak rundt landingsplassen.
  • De nye helikoptrene er viktige for å redde liv. Oslo universitetssykehus må sørge for at vi kan ta imot landinger med SAR Queen AW101 på både Rikshospitalet og Ullevål sykehus.
  • For å redusere risiko i forbindelse med transport av de sykeste pasientene, inkludert syke nyfødte, må redningshelikopteret lande nært klinikken både på Ullevål og Rikshospitalet. Det er samtidig viktig at øvrige pasientene i best mulig grad blir skjermet for støy og vibrasjoner fra helikoptrene. Dette dilemmaet skal sykehuset håndtere før nye redningshelikopter tas i bruk.
  • Med landingshøyde på over 70 meter, reduseres støy, rotorvind og vibrasjoner betydelig. Helse Sør-Øst planlegger to nye sykehus, begge med helikopterlandingsplass på over 70 meter. Nye Aker og Nye Rikshospitalet er planlagt ferdige i 2031.
  • Problemet med støy, rotorvind og vibrasjoner blir minimale dersom helikopteret lander 70 meter over bakken.
  • Nye Aker og Nye Rikshospitalet får landingsplass 70 meter over bakken og vil derfor ikke merke større problemer.
  • Disse sykehusene skal stå ferdige i 2031.
  • Inntil da, må sykehuset etablere andre løsninger. Planen er å bygge en 30 meter høy landingsplass på Rikshospitalet samt flere tiltak for å redusere støy og vibrasjoner. Planen på Ullevål sykehus er å bruke dagens landingsplass supplert med omfattende tiltak for å unngå skade på bygg og myke trafikanter.
  • Kilde : Oslo Univeristetssykehus

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: