Nyheter

OUS: Innrømmer dårlig arbeid med helikopterplattform-søknaden

Planene om en helikopterplass rett utenfor nyfødtintensiven på Rikshospitalet har hisset opp mange den siste tiden. Men etter høringen i Oslo rådhus torsdag, begynner motstanderne å se lys i tunellen.

I slutten av oktober ga Plan- og bygningsetaten Oslo Universitetssykehus rammetillatelse til å sette opp en ny plattform for de nye redningshelikoptrene SAR Queen AW101. Problemet var at plattformen var plassert redd ved siden av nyfødtintensiven.

Og protestene lot ikke vente på seg.

Både leger, sykepleier, naboer og ikke minst pårørende til barna på nyfødtintensiven var imot. Torsdag var det høring i Oslo rådhus, og pårørende kom under høringen med sterke skildringer om hva støyt gjør for barna.

Ble grillet

Ingen ønsker ny helikopterterminalen rett ved nyfødtavdelingen på Rikshospitalet, og et nytt alternativ på et annen del av Rikshospitalet skal utredes. Det ble klart under Helse- og sosialutvalgets høring torsdag.

Direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Atle Bjørnbeth ble «grillet» under høringen, og innrømmet at det forslaget til helikopterplattform som de hadde fått rammetillatelse av Plan og bygningsetaten (PBE) til å bygge, ikke var utredet godt nok.

– Det utredes nå en alternativ plassering lenger nord på Rikshospitalet, sa Bjørnbeth under høringen, og påpekte at helikoptertransport er et livreddende tiltak for akutt og kritisk syke/skadde pasienter.

– Jeg regner med at vi vil sende inn en ny søknad på alternativ H4, sa han under høringen.

Fra torsdagens høring om ny helikopterplattform ved Rikshospitalet.

Skal testlande

Sykehusdirektør Bjørnbeth ber nå Oslo sykehusservice utrede fordeler, ulemper og konsekvenser av H4-alternativet, samtidig som arbeidet med H0-alternativet fortsetter. Det er viktig at arbeidet med H0-alternativet ikke mister mye tid, mens utredning av H4 pågår, mener han.

Dersom utredningsarbeidet viser at H4 likevel er et bedre alternativ, vil sykehuset måtte søke om rammetillatelse på nytt, og det er stor risiko for at Rikshospitalet ikke har klar en landingsplass for AW101 fra desember 2023.

Jeg regner med at vi vil sende inn en ny søknad på alternativ H4.

—  Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør OUS

AW101 skal kunne lande både på Rikshospitalet og Ullevål.

Neste fredag vil Oslo universitetssykehus HF med bistand fra Forsvaret og Justis- og beredskapsdepartementets NAWSARH-prosjekt gjennomføre en beredskapsøvelse med det nye redningshelikopteret SAR Queen AW101 på Ullevål sykehus. Hensikten med øvelsen er å høste erfaringer for å ivareta sikkerheten til pasienter, ansatte og myke trafikanter når redningshelikopteret settes i drift i 2023.

Ny utredning

Motstanderne av den midlertidige landingsplassen har påpekt at tallene til Oslo Universitetssykehus, på hvor mange landinger som vil skje, har vært for lave.

Det er i søknad om rammetillatelse anslått 35 landinger årlig med AW101. Når beslutning om gjennomføring av bygging av Nye Rikshospitalet fattes vil dagens helikopterlandingsplass på bakken utenfor dagens akuttmottak på Rikshospitalet måtte erstattes. Det er sannsynlig at den nye helikopterlandingsplassen for AW101 også kan benyttes til ambulansehelikoptre, men først etter en ny søknad om godkjenning av landingsplassen.

– Her burde det vært oppgitt andre tall. Vi har underkommunisert dette, sa Bjørnbeth under høringen torsdag.

Og innrømmet at søknaden i lys av dette så merkelig ut, og at det var mangler i søknaden.

– At andre helikoptre også skal lande der er nevnt i søknaden, men har ikke kommet tydelig nok frem, sa han blant annet.

Videre sa han at det har aldri vært noe forsøk på å underslå det virkelige antallet flybevegelser (landinger/lettinger), men at de burde ha gjort et bedre arbeid med søknaden.

– Vi ser at alternativet rett ved nyfødtintensiven ikke er bra, sa han videre.

I ettertid er det flere som har pekt på det såkalte H4-alternativet nord på Rikshospitalet. Dette er lengre unna operasjonsgangen, men også lengre unna områder med spesielt sårbare pasienter. Dette alternativet er ikke like grundig utredet som H0.

– Dette (H4) vil ikke medføre endringer for naboer, men trekker plattformen noen lengre unna områder med spesielt sårbare pasienter. Fordeler, ulemper og konsekvenser av alternativ plassering må utredes før beslutning tas, sa Bjørnbeth under høringen.


Betryggende

Styreleder i Løvemammaene, Bettina Lindgren fulgte høringen fra PC-skjermen, og sier til Dagsavisen at det som kom fram virker betryggende.

– Ledelsen ved OUS la seg nærmest flate, og beklaget det alternativet de hadde valgt. Det er betryggende at de når utreder det andre alternativet, sier hun til Dagsavisen.

Styreleder i Løvemammaene Bettina Lindgren er fortørnet over vedtaket om å tillate helikopterlattform rett ved nyfødtmottaket på Rikshospitalet.

Hun er glad for at Løvemammaene fikk være med på høringen, og at de fikk belyst utfordringene til en gruppe som er hardt rammet og som ikke kan snakke for seg selv.

– Det var litt urovekkende underveis, hvor vi opplevde på mange måter at våre antakelser ble bekreftet om at dette var forhastet arbeid, og at søknaden i utgangspunktet vard dårlig behandlet. Men nå er alle kortene på bordet, og saken er bredt belyst. Vi kan ikke forstå annet enn at utfallet nå blir at H0-alternativet blir vraket. Det er urealistisk at det alternativet nå blir opprettholdt, sier hun.

Overlege ved nyfødtintensiven, Sverre Medbø har lenge vært en av de sterkeste kritikerne til H0-alternativet. Han deltok på høringen torsdag, og fikk frem synspunktene til nyfødtavdelingen.

Overlege Sverre Medbø ved nyfødtintensiv ved Rikshospitalet.

– Dette ser veldig lovende ut, men jeg er litt forsiktig med å feire en seier. Men jeg er kjempeglad etter høringen, og det blåser tungt mot en annen plassering, sier han til Dagsavisen.

Dette ser veldig lovende ut, men jeg er litt forsiktig med å feire en seier. Men jeg er kjempeglad etter høringen, og det blåser tungt mot en annen plassering.

—  Sverre Medbø, overlege nyfødtintensiven.

– I beste fall er dette dårlig håndtert av OUS-ledelsen. Og først i går under høringen ble det klart for meg at også de mindre ambulansehelikoptrene skulle lande på samme plattformen som SAR Queen. Så antall flybevegelser vil bli langt større enn antatt, sier overlegen.

Inntrykk

– Det gjorde inntrykk å høre Løvemamma Karoline Myrland Hagen fortelle om sine opplevelser, da hennes datter lå på avdelingen. Det viste et viktig pårørende-perspektiv på hvor viktig det er å ha optimale forhold for de aller mest sårbare. Og da er ikke en helikopterplattform utenfor vinduene helsemessig bra for premature barn, sier nestleder i Frps bystyregruppe, Aina Stenersen til Dagsavisen.

Aina Stenersen. (Frp)

– Det var en nyttig høring hvor også mye god helsefaglig informasjon ble lagt frem. Og ledelsen ved OUS gikk langt i å ville vrake H0-alternativet, sier Stenersen.

– Det var viktig at også fagfolk og andre berørte fikk komme til orde. Noe de ikke har gjort tidligere i prosessen opp mot ledelsen, sier hun.

Hun sier videre at bystyret nå vil følge opp saken.

– Jeg er glad for at det er satt søkelys på saken, og at det ser ut som om OUS nå går vekk i fra H0-alternativet, og at de nå vil sende en ny søknad på H4-alternativet. Da håper jeg også at PBE bruker undersøkelsesplikten bedre, og undersøker saken fra flere sider, sier Stenersen.

– Men Frp mener fortsatt at det beste alternativet er å bygge en helikopterplattform ved Ullevål sykehus, sier hun.

Selvkritikk

Oslo Høyre er glad for at det når virker som om alternativet ved nyfødtintensiven legges vekk.

– Jeg er glad for at OUS så tydelig tar selvkritikk og legger seg flate. Innlevert søknad var rett og slett mangelfull og ikke i tråd med realistiske framskrivninger hva gjelder antall landinger. Jeg håper dette bidrar til forutsigbarhet og ro blant ansatte på nyfødtintensiven, pårørende og tillitsvalgte, sier Høyres helsepolitiske talsperson i bystyret, Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Høyres Hassan Nawaz.

– Det haster likevel å få på plass en helikopterplattform et sted på Rikshospitalet. Vi må ikke glemme de medisinske og operative av å ikke kunne levere pasienter til OUS innen 2023. Derfor håper jeg man jobber effektivt men grundig når man utreder H4-alternativet, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: