Nyheter

Her kuttes det i Oslo: Utsetter innføringen av rabatterte billettpriser

Byrådet gikk høyt ut og lovet et nytt rabattert billettsystem, som ville gi opp til 40 prosent billigere kollektivreiser da de la frem budsjettet i september. Men når finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i ettermiddag legger frem tilleggsinnstillingen til budsjettet, er innføringen utsatt.

Da regjeringen la fram sitt statsbudsjett et par uker etter Oslobudsjettet, ga det byrådet store problemer.

– Det er jo helt utrolig. Vanligvis forteller regjeringen hva de skal gjøre med kommuneøkonomien før sommeren. Her kommer de etter at vi har lagt fram vårt budsjett og sier «vi tar vekk en milliard», sa Wilhelmsen til Dagsavisen da statsbudsjettet ble lagt fram.

En milliard

– Ikke minst forslaget om grunnrenteskatt på vannkraft. Det førte til at vi plutselig fikk en milliard kroner mindre i utbytte for neste år. Og fortsatt er det ikke satt av statlige midler til strømkompensasjon til kommunene, sier Wilhelmssen til Dagsavisen.

Da Dagsavisen møtte Wilhelmsen på Rådhuset dagen før budsjettet ble lagt fram i september, var han optimist, og mente at de kunne legge fram et godt budsjett. Og et klimabudsjett i beste MDG-ånd.

Som selve rosinen i budsjettpølsa ble det satt av 206 millioner kroner som skulle gå til et nytt og bedre fleksibelt billettsystem på trikker, busser og T-bane, noe som kunne gi 20 prosent rabatt i snitt, men opptil 40 prosent rabatt på enkeltreiser.

Dette er nå skjøvet ut i tid.

– Planen var at det skulle innføres i januar. Nå blir det innført i april, sier han.

– Når det gjelder andre kutt, så må vi redusere innkjøp av kommunale boliger til cirka halvparten. Dette fordi vi får mindre tilskudd fra Husbanken enn ventet. Planen var å kjøpe 65 kommunale boliger bare neste år, nå vil vi fram mot 2025 skaffe 100 færre boliger enn vi hadde tenkt. Staten fjerner også tilskudd for bygging av sjukehjemsplasser og Omsorg+-boliger. Men dette håper vi bare er midlertidig for i år, i så fall får det mindre konsekvenser for oss, sier han.

Det blir også kutt i tilskudd med 6,5 millioner kroner til private idrettsanlegg og det blir gjort en rekke andre innstramminger som kutt i tilskuddet til Oslo Origo, som er kommunens egne digitaliseringsetat.

Går en grense

Et av målene ved budsjettprosessen har vært å unngå å kutte i velferdstilbudene.

– Det går en grense for hva vi kan gjøre av drastiske kutt. Vi har unngått å kutte i folks velferdstilbud, som blant annet eldreomsorg, skole og barnehager, sier finansbyråden.

– Noe som også koster penger er at det blir flere elever. Egentlig et hyggelig problem at det blir flere elever i skolen, men for meg som finansbyråd betyr det at jeg må ut med mer penger, humrer han.

Til tross for mindre penger inn, og mer penger ut kan Wilhelmsen presentere et budsjett i balanse.

Det går en grense for hva vi kan gjøre av drastiske kutt. Vi har unngått i å kutte i folks velferdstilbud, som blant annet eldreomsorg, skole og barnehager.

—  Einar Wilhelmsen (MDG)

– Det har vært en krevende øvelse, sier han ærlig.

Oslo kommune skatteinntekter i 2022 ser ut til å øke med om lag 500 millioner kroner, noe som vil dekke opp for prisveksten i år, ifølge Wilhelmsen. Kommunen må også bygge opp et strømbuffer-fond på 500 millioner kroner.

– For å komme i balanse blir vi også nødt til å gjøre en del overføringer. Blant annet tar vi 700 millioner kroner fra det vi kaller premieavviksfondet for å dekke opp noe av det vi mister, sier Wilhelmsen om tilleggsinnstillingen.

– Det er dramatisk, men kan forsvares ved at vi bruker det til lå dekke den kraftige ekstrautgiftene vi får i 2023 nærmest over natta mister en milliard i kraftinntekter og forventer fortsatt høye strømpriser til vinteren, sier byråden.

Mange kutt til tross, klima er fortsatt en prioritert oppgave for byrådet.

– For meg som finansbyråd er dette det mest potente klimabudsjettet, med kraftfulle tiltak, sa han da Oslobudsjettet ble lagt fram.

– Folk vil merke at dette er et klimabudsjett ved at det blir dyrere å kjøre bil, parkering i sentrum blir dyrere, og det blir dyrere å passere bomringen. Samtidig vil ratene for beboerparkering i ytre by gå ned, og det vil bli billigere å reise kollektivt, sa han da.

Men selv om rammene har blitt mindre, fastholder Wilhelmsen på at dette fortsatt er et klimabudsjett.

Korona-midler

Ifølge finansbyråden var Oslo lovet 1,6 milliarder kroner i korona-kompensasjon. Penger de fortsatt håper og tro de får.

– Vi har bare fått 100 millioner kroner av dette. Vi har fått signaler på at vi vil få rundt 200 millioner kroner. Men likevel skylder staten oss en drøy milliard. Så hadde vi fått det vi var forespeilet, så hadde dette budsjettet sett mye bedre ut, sier Wilhelmsen.

Før budsjettet skal vedtas i bystyret i begynnelsen av desember, skal det forhandles.

– Der har vi avtale med Rødt, om at det er de vi skal gå til først, sier han.

– Hva har vært det mest krevende med tilleggsinnstillingen?

– Å få det ferdig i tide, avslutter finansbyråden med et smil.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen