Nyheter

Slik blir byrådets satsing for å få folk ut av gjengmiljøene: – Ser for oss inntil 10 deltakere

For å få kriminelle ut av gjengmiljøer har Oslo-byrådet opprettet et eget avhopperprogram. Men byråd Rina Mariann Hansen (Ap) utelukker ikke et samarbeid med det allerede eksisterende Forandringshuset.

Mens KFUK-KFUM Forandringshuset startet sitt avhopperprogram for folk som vil ut av kriminelle miljøer i 2020, har byrådet nylig startet et tilsvarende program, Exin Oslo. Nå skal de to møtes for å se om de kan samarbeide.

I en artikkel i Dagsavisen denne uka om Forandringshuset avhopperprogram, gikk leder, Lasse Richardt, hardt ut og etterlyste samhandling de to programmene imellom.

Poenget med begge programmene er at medlemmer av gjenger, enten det er en MC-gjeng, eller andre kriminelle virksomheter, av egen vilje, kan bryte med miljøet, og vende tilbake til samfunnet som lovlydige.

Forandringshusets avhopperprogram fikk to millioner av staten for et pilotprosjektet inneværende år, og har i dag to personer i sitt program.

Felles mål

– Både kommunen og vi har et felles mål: Tryggere Oslo. Likevel foreligger det intet ønske eller intensjon fra kommunens side om samarbeid eller samhandling på tvers, sa Lasse Richardt.

En påstand byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), ikke er enig i.

– Vi hadde et møte med Forandringshuset i august 2020, da de la fram sine planer, og de fortalte at de kom til å søke om nasjonale tilskuddsmidler. Vi har også på deres initiativ avtalt et nytt møt etter høstferien, sier Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

Exin Oslo er et byomfattende og nystartet prosjekt som retter seg mot personer som ønsker en vei ut av kriminalitet og kriminelle nettverk. Målgruppen er unge voksne mellom 18 og 30 år som er bosatt i Oslo. Og begår alvorlig, gjentatt kriminalitet eller er en del av kriminelle gjenger eller nettverk.

Tilbudet er fysisk og organisatorisk plassert i Velferdsetaten i avdeling forebygging og sentrumsarbeid, Salto-sekretariatet.

Avhopperprogrammet til Forandringshuset retter seg mot unge mellom 18 og 45 år, som selv ønsker å komme seg ut av gjengmiljøet.

Eget opplegg

– Velferdsetaten har på oppdrag fra oss jobbet lenge og grundig med dette prosjektet, sier Rina Mariann Hansen.

Det er viktig for Oslo å ha sitt eget opplegg, som vi når har i Exin Oslo. De personene som er i målgruppen er like ulike som deg og meg, og vil trenge hjelp til ulike ting, som Nav, skole, arbeid, helse, bolig og relokalisering. DE ressursene har kommune, sier Hansen.

Som ikke avviser et samarbeid.

Det at både Forandringshuset og vi, gjennom EXIN Oslo har to ganske like opplegg, så er ikke det ekskluderende for hverandre.

—  Rina Mariann Hansen (Ap), byråd

– Vi får se hva som kommer ut av møtet vi skal ha i oktober. Om vi kan se for oss hva man kan samarbeide om, sier hun.

– Det at både Forandringshuset og vi, gjennom Exin Oslo har to ganske like opplegg, så er ikke det ekskluderende for hverandre, sier byråden.

Byrådet skal, gjennom Exin Oslo bruke fem millioner kroner over to år på prosjektet.

– Foreløpig ser vi for oss inntil 10 deltakere over disse to årene, avslutter Hansen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen