Nyheter

Idrettsbyråden: – Frykter barn og unge vil miste tilbud på grunn av høye strømpriser

– Et stramt budsjett sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), da de onsdag presenterte Oslobudsjettet for neste år. Men for idretten er det nærmest status quo. Men høye strømpriser bekymrer.

De høye strømprisene har fått idrettsledere over hele byen til å fryse, og enkelte har gått så langt som å si at de må stenge ned, om de ikke får hjelp til å betale strømregningen.

– Nå eier kommune de fleste idrettsanleggene i Oslo, og for disse vil det vikke være noe problem, da det er vi som tar regningen. men for de privateide anlegge, som de Furuset IF eier, er det annerledes, sier byråden, som snart skal ha et møte med Furuset IF, for å høre hvordan de opplever situasjonen.

– Regjeringen må ha støtteordninger som treffer godt, slik at de ikke spenner bein under tilbudene til barn og unge, sier Omar Samy Gamal.

Nå venter vi på statsbudsjettet og vi er spente på hva staten vil komme opp med av støtteordninger. Parallelt jobber kommunen med hvilke tiltak vi kan iverksette for å spare strøm, uten å ramme publikum og idretten.

—  Omar Samy Gamal (SV), byråd

I første tilskuddsperiode fra regjeringen fra desember 2021 – mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023, og har vedtatt en ny forskrift for fordelingen av tilskuddet. Regjeringen varslet 16. september 2022 at strømstøtten vil økes fra 80 til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober-desember 2022.

– Nå venter vi på statsbudsjettet og vi er spente på hva staten vil komme opp med av støtteordninger. Parallelt jobber kommunen med hvilke tiltak vi kan iverksette for å spare strøm, uten å ramme publikum og idretten, sier Omar Samy Gamal.

– VI har høye forventninger til hva staten vil komme med, men vil ikke forskuttere noe, sier byråden.

Enøk-tiltak

Furuset IF har gjort det de kan av Enøk-tiltak, men det er likevel ikke nok.

– Strømutgiftene vil bli på cirka 4,5 millioner kroner i 2022, det var cirka 1,8 millioner kroner i fjor. Det mellomleddet der er penger vi ikke har. Om vi ikke får en annen ordning for strømstøtteordningen, så må vi i verste fall avslutte hockeyen for i år. Jeg håper folk ser alvoret, sa daglig leder i Furuset IF, Vidar H. Noreng til VG i forrige uke.

Furuset IF aktiviserer hele 2.000 barn og unge, som risikerer å miste tilbudene sine.

– Jeg er bekymret for de klubbene som sliter. Må noen stenge ned aktivitetene, er det idretten som vil lide. Det er barn og unge som vil lide, sier Gama.

Byrådet har i neste års budsjett satt av 10 millioner i året til «nabolagsklubber» de neste årene. Dette er midler til klubber som driver inkluderende og gir gratis tilbud til ungene.

En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle.

– I dag er det 25 klubber med i ordningen. Hvorav Furuset er en av dem. Andre klubber er Tøyen SK Haugerud IF, Bjørndal IF, Mortensrud-Aker, Stover SK, Bøler IF, Sagene IF og SF Grei for å nevne noen, sier byråden.

Selv om strømutgiftene bekymret, vil byrådet fortsatt satse på å investere i nye anlegg og rehabilitere eksisterende.

– Vi skal fortsatt bruke nær fem milliarder de neste fire årene på investeringer, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen, som er vel så opptatt av nye idrettsanlegg, som at idrettslagene skal komme seg gjennom strømkrisa med åpne haller og fullverdige tilbud for barn og unge.

Investeringer

«Oslo har et stort mangfold av idrettsanlegg og mange deltar i idrett eller utøver fysisk aktivitet på egen hånd. Likevel har Oslo dårligst anleggsdekning (innbyggere pr. idrettsanlegg) av fylkene i Norge, og dårligere dekning enn andre store kommuner. Det er i tillegg et stort behov for vedlikehold og rehabilitering av eksisterende kommunale idrettsanlegg», skriver byrådet i sitt budsjettforslag for 2023.

– Noe av det viktigste vi gjør er å bygge nye idrettsanlegg. Og vi holder takten høyt oppe, og følger behovsplanen, sier byråden.

Byrådet følger behovsplanen, hvor de bygger og rehabilitere der behovene er størst.

– Oslo har et enormt etterslep på idrettsanlegg, og det er ikke gjort på en dag å ta igjen det etterslepet. Derfor er jeg glad for at vi fortsatt kan holde en høy takt i dette arbeidet, sier Omar Samy Gamal.

Hovinbyen er et område hvor mange vil flytte til i årene som kommer, og som vil ha behov for nye idrettsanlegg, først og fremst for barn og unge.

Løren ishall

Løren ishall sto klar i 1986, som Norges 11. ishall. Men tidens tann har tæret på hallen som nærmest er falleferdig, og i fjor bestemte Oslo kommune at det skal bygges ny ishall. Etter planen vil byggestart være neste år eller i 2024.

– Her vil det også komme en flerbrukshall og en aktivitetshall, sier byråden, som har flere planer i sin portefølje.

Følgende idrettsanlegg er ventet å bli ferdigstilt i 2023:

 • Rehabilitering av 13 kunstgressbaner.
 • Valle Hovin kunstis.
 • Bjøråsen kunstgress med undervarme.
 • Manglerud kunstgress 7er.
 • Mortensrud landhockeybane, midlertidig kunstgressbane, klubbhus og fritidsklubb.

Følgende idrettsanlegg er vedtatt igangsatt og vil være under bygging/gjennomføring i 2023:

 • Nye Tøyenbadet med flerbrukshall.
 • Løren aktivitetspark og flerbrukshall.
 • Dælenenga flerbrukshall.
 • Stovner bad.
 • Treschowsgate/Bentsebrua flerbrukshall.
 • Kalbakken servicebygg.

Følgende prosjekter er under planlegging/prosjektering og er aktuelle for oppstart i 2023 og 2024:

 • Kampen friplass.
 • Voksentoppen kunstgress.
 • Rehabilitering Sloreåsen, Jerikobakken og Leirskallen.
 • Mortensrud friidrettshall, cricketbane, kunstgressbaner, klubbhus.
 • Løren ishall.
 • Myntgata 2 flerbrukshall.
 • Mortensrud flerbrukshall.
 • Bjørvika flerbrukshall.
 • Refstad flerbrukshall.
 • Frognerbadet.
 • Haugerud/Trosterud idrettspark.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: