Nyheter

Oslo samiske skole offisielt åpnet

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og Oslos ordfører Marianne Borgen var torsdag til stede under den offisielle åpningen av Oslo samiske skole.

I fjor høst flyttet den samiske avdelingen i Oslo fra Kampen skole og inn i nye lokaler på Nedre Bekkelaget skole. Da endret også samisk avdeling navn til Oslo samiske skole.

Torsdag var det offisiell åpning av Osloven Saemien Skuvle/Oslo Sáme Skåvllå/Oslo Sámi Skuvla/Oslo samiske skole (OSS).

Der var blant andre Oslo-ordfører Marianne Borgen, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen til stede.

I tillegg til taler var det også joik fra elevene, og konsert med artistene Agnete Saba og Fred Buljo.

Oslo kommune har siden 1983 gitt tilbud om undervisning i samisk for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Barn av foreldre som står i – eller har rett til å stå i – samemanntallet, har lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet.

I Oslo var det rundt 50 elever som fikk opplæring i samisk i Osloskolen skoleåret 2021/2022.

Nyeste fra Dagsavisen.no: