Nyheter

Eiendomsmeglere: Slik påvirkes boligsalget av rentehopp og strømpriser

Selv om rentene stadig går oppover, er det fortsatt høyt tempo i boligmarkedet. Men en ting har forandret seg. Nå er folk opptatt av boligens strømforbruk.

– Ja dette er mange opptatt av, men samtidig er dette noe de ikke får gjort så mye med. De fleste boliger i Norge har strøm som primær oppvarmingskilde og det blir vanskelig å selektere på det kriteriet, sier administrere direktør i OBOS Eiendomsmeglere AS, Hans Anders Skjølberg til Dagsavisen.

Opptatt av strøm

Også Eiendomsmegler Krogsveen AS merker at folk er opptatt av strøm og energiforbruk nå de skal kjøpe bruktbolig.

– Når prisene går fra noen få øre kilowatten til langt over fem kroner, så sier det seg selv at strøm er noe som opptar kjøperne. De er opptatt av strømtiltak og strømforbruk. Folk er opptatt av kostnadene ved å bo, sier administrerende direktør i Krogsveen, Stian Kløfta til Dagsavisen.

Når prisene går fra noen få øre kilowatten til langt over fem kroner, så sier det seg selv at strøm er noe som opptar kjøperne.

—  Stian Kløfta, Krogsveen Eiendom AS

Men ikke bare strømprisene øker i raskt tempo. Norges Bank har de siste månedene satt opp rentene flere ganger, og mer er ventet å komme. Og bankene er kjappe med å sette opp utlånsrentene, noe boligeiere merker på lommeboka.

– Foreløpig er det liten påvirkning i bruktmarkedet. Det er en forsinkelse i rentehevingene så dette treffer markedet omtrent nå. Så er det samtidig ikke et høyt rentenivå historisk, og arbeidsledigheten lav. Boligmarkedet er mer robust enn det tidvis blir fremstilt som. Dette henger nok sammen med at man kjøper og selger i samme marked og for de fleste er det drevet av behov og ikke primært som en investering. De fleste eier en bolig for å dekke ett eller flere behov, så har det vært en hyggelig bivirkning for de fleste at den stiger i verdi, sier Skjølberg.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør OBOS Eiendomsmeglere AS.

– Er kjøperne mer avventende enn tidligere?

– Nja. Det er færre elleville budrunder og kanskje litt færre på visning, men de som kommer er ofte klare for å kjøpe. Omsetningstiden i august var 10 dager i Oslo, så det er høyt tempo fortsatt. Kjøperne er mer selektive, men som alltid kan boliger med gode kvaliteter oppnå høye priser. Alt i alt er det et mer balansert marked der tilbud og etterspørsel er i bedre balanse enn i vår, sier han.

Det er færre elleville budrunder og kanskje litt færre på visning, men de som kommer er ofte klare for å kjøpe.

—  Hans Anders Skjølberg, Obos

Han får støtte av Stian Kløfta i Eiendomsmegler Krogsveen AS.

– Det er ikke noe fasitsvar på dette. Forrige helg var det rolig på visningene, men det denne helgen var bra fremmøte. Det vi ser er at det tar noe lengre tid å selge leilighetene. I snitt får boligselgerne prisantydning, og vi ser ikke noen tendens til at markedet stuper, sier Stian Kløfta.

Administrerende direktør i Krogsveen Eiendom AS, Stian Kløfta.

– Rentene har sitt å si for de som eier bolig. Dersom bankene gir beskjed til kunder, om at de må selge før de kjøper, som kan skje i et mer urolig marked, vil det ikke være ideelt for et flytende boligmarked», sier han.

– Hvordan tror du bruktboligmarked vil bli om bankene setter opp renta med 0.50 til 0.75 prosent ved neste rentemøte?

– Øker de med 0.75 prosent vil nok det ha en psykologisk effekt, og vi vil nok se en oppbremsing og utflating av markedet. Men det tar ofte en seks til åtte uker før nye renter slår inn, og i den tiden glemmer man ofte at rentene er blitt høyere. For mange blir da boligdrømmen dyr og uoverkommelig, og for å få kjøpe ny bolig, må man ofte avstå fra andre ting, sier han.

Nedkjøling

Obos forventer en viss nedkjøling av boligmarkedet fremover.

– Vi forventer en viss nedkjøling og at prisene går marginalt ned, men ikke noen stor dramatikk. Den behovsprøvde flyttingen vil fortsette, men i delmarkeder der man flytter mer av ønske kan vi nok se mer oppbremsing. Så skal vi huske på at de fleste kjøper seg opp og da er det lurt å kjøpe når prisene går ned, sier Obos-direktøren.

Hvordan vil en ny renteheving påvirke markedet?

– Som sagt vil det nok treffe litt ulikt i forskjellige delmarkeder. På et gitt nivå vil rentehevninger bremse volumet i markedet, men alle lånekunder er stresstestet for å tåle en økt rente med fem prosent. Så har vi fått en inflasjon som gjør at vi nok kjenner mer på dette i 2022, en ved «normale» tider. Her tenker vi igjen at bolig er et behov og det er mange ting vi kan spare på før dette slår veldig inn i boligmarkedet. Så må vi nok tåle at boligprisene går noe ned en periode fremover, men igjen så er dette en mulighet for de som trenger eller ønsker å kjøpe seg opp, sier Skjølberg.

Heller storbanken DNB merker stor effekt av renteøkningen så langt.

– Så langt er det liten effekt å spore av den økte renten, men vi må heller ikke glemme at vi fortsatt har et ganske lavt rentenivå. Likevel tror jeg at renteeffekten vil bli mer merkbar utover høsten som følge av flere varslede rentehevinger, skyhøye strømpriser og dyrere matvarer, skriver Renate Sørestrand-Hansen, leder for, leder for DNB Eiendom i en e-post til Dagsavisen.

Renate Sørestrand-Hansen, leder for DNB Eiendom.

– Det legges ut mange boliger i markedet, samtidig som det selges noen færre boligen enn før pandemien. Det betyr at kjøperne vil ha noen flere boliger å velge mellom fremover. Samtidig ser vi at omsetningstiden på boliger er noe høyere enn tidligere i år, men fortsatt lavere enn før pandemien, skriver hun videre.

Så langt er det liten effekt å spore av den økte renten, men vi må heller ikke glemme at vi fortsatt har et ganske lavt rentenivå.

—  Renate Sørestrand-Hansen, leder for DNB Eiendom.

Ifølge Eiendom Norge tok det i snitt 29 dager å selge bolig i august, og aller raskest gikk det i Oslo og Bergen med et snitt på 19 dager.

DNBs kunder er også opptatt av strømpriser, og de mener dette vil gi en effekt utover høsten.

– Våre meglere får noen flere spørsmål om strøm, og vi har en forventning om at markedet vil flate noe ut i løpet av høsten grunnet økte levekostnader, sier Renate Sørestrand-Hansen videre.

DNB Eiendom tror at prisene vil flate noe ut fremover, med unntak for små leiligheter i pressområder, som de tror vil skille seg ut med en sterkere prisvekst.

– Utbudet av små leiligheter er ikke nærheten av å møte etterspørselen, og det er bekymringsfullt. Alternativet for førstegangskjøpere er et presset leiemarked med skyhøye leiepriser. Hvis det ikke bygges flere nye små leiligheter, vil prisene i dette segmentet bare fortsette å stige, avslutter Sørestrand-Hansen.

Leie til eie

Men med økte renter og høyere priser overalt i samfunnet, er det ikke alle som kommer inn på boligmarkedet, og får ta del av fordelen av å eie sin egen bolig.

Gjennom «Sykepleierindeksen» måler Eiendom Norge og Eiendomsverdi hvor stor andel av de omsatte boligene en med sykepleierlønn kan få finansiering til å kjøpe. Indeksen som ble presentert i august i år, viste at bare 1,2 prosent av de boligene som er til salgs i Oslo lå innen rekkevidde. Boligprisene i Oslo har steget med over åtte prosent siden nyttår.

Det har lenge vært snakk om nye boligmodeller, som leie til eie, startlån og den tredje boligsektor.

Men lite har vært konkret fram til nå, hvor Oslo kommune gjennom boligselskapet Oslobolig har kjøpt ni leiligheter på Østensjø, som skal gi flere med «vanlig inntekt» mulighet til å kjøpe leilighet i Oslo.

Ni splitter nye leiligheter i ulike størrelser skal kunne kjøpes gjennom en deleie-modell. De som ønsker å kjøpe og oppfyller visse kriterier, må finansiere halvparten av kjøpesummen selv. Oslobolig, som består av Oslo kommune, OBOS, NREP og Bane NOR Eiendom, står for resten. Så vil boligkjøperne etter hvert kunne kjøpe seg opp til 100 prosent eierskap i boligen, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Her bryter vi ny mark og gjennomfører politikk som motvirker et boligmarked som blir stadig mer skeivt og urettferdig. Oslobolig skal gjøre et betydelig antall boliger i Oslo mer tilgjengelig for vanlige folk. Jeg er glad for at de første Osloboligene nå kommer på plass, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i pressemeldingen.

Saken fortsetter under videoen

– Både stolt av og glad

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo er fornøyd med å ha de første boligene klare.

– Vi opprettet Oslobolig for å bidra til at flere med en helt vanlig inntekt kan eie sin egen bolig. Derfor er jeg både stolt av og glad for at vi nå har kjøpt 9 prosjekterte leiligheter og er i gang. Det er vanskelig å komme inn på dagens boligmarked, særlig for førstegangskjøpere, så jeg mener det er bra at vi kan tilby en alternativ vei inn sammen med partnere som har et felles ønske om å gjøre en forskjell. Jeg ser fram til fortsettelsen og til å få flere boligprosjekter inn i Oslobolig, sier Evensen i ifølge pressemeldingen.

Krogsveen-direktør Stian Kløfta sier at det er bra man prøver ut nye boligmodeller.

– Det er altfor prematurt å si hvordan dette vil bli i det lange løp siden det er først nå man prøver dette ut. Men det er bra man prøver ut nye eierformer, sier han.

– Men det er ingen som gjør dette uten at de tjener penger på det, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: