Nyheter

Ber om fortgang fra regjeringen: – Leiemarkedet er ute av kontroll

SV er enig med Obos, om at det haster med å få frem et lovverk for boligeiere og leietakere. Nå ber de kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om å få fortgang på arbeidet.

– Vi fremmet forslag med flere tiltak så sent som i vår, som kunne gjort dette mye enklere å løse. Vårt forslag ville hjulpet på en krise som bare blir verre, sier stortingsrepresentant Grete Wold til Dagsavisen.

Haster

I Dagsavisen i forrige uke gikk konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj ut og sa at det hastet med å få på plass et nytt lovverk for å sikre flere boliger for folk som ikke tilfredsstiller dagens egenkapitalkrav. Dagens lovverk gir Obos tillatelse til å selge 20 prosent av leilighetene i nye prosjekter med modellen deleie.

– Slik det er nå, har Obos i enkelte prosjekter høyere etterspørsel etter leiligheter med deleie enn loven gir rom for, sa Obos-sjefen i forrige uke.

Også statsråd Sigbjørn Gjelsvik er enig i at noe må gjøres med boligmarkedet

– Å eie egen bolig gir økonomisk trygghet, og bedre forutsetninger for trygge og stabile boforhold. Derfor er jeg også positiv til at private og seriøse aktører som Obos utvikler modeller som kan hjelpe flere til å bli eier av egen bolig, skrev Sigbjørn Gjelsvik i en e-post til Dagsavisen i forrige uke.

Nedstemt

SV har levert flere forslag til Stortinget, hvor de har tatt til orde for en annen boligpolitikk.

– Vi er blitt nedstemt hver gang, sier SVs stortingsrepresentant Grete Wold til Dagsavisen.

Hun berømmer Obos for å komme med gode modeller for å få folk inn i et presset boligmarked.

– Vi imøtekommer alle gode forslag, enten det er fra private aktører om Obos, eller andre politiske partier. Det som er viktig er at alle trekker i samme retning. For det haster med å få på plass dette, sier hun.

Hun sier hun ikke har adjektiver nok til å kunne beskrive hvordan boligmarkedet, og da særlig leiemarkedet i Oslo er.

Rekordhøye leiepriser vil neppe bli lavere om boliglånsrenten kommer opp i 5 prosent, slik markedet nå priser inn. Her fra Bjølsen i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi trenger et lovverk for 2022. Dagens husleielov ble til for flere tiår siden, da leiemarkedet var tilpasset eneboliger som leide ut sokkelleiligheten til studenter, sier Grete Wold.

– Vi vet at det tar tid med å få på plass et nytt lovverk. Men nå er det krise, og vi har sett i kriser tidligere at det er mulig å få ting på plass raskt, sier hun.

– Leiemarkedet er ute av kontroll, og vi ser hvordan markedskreftene herjer med folk. Det er budrunder for å kunne leie et sted å bo, vi ser at standarden blir dårligere og dårligere, og at leietakere må akseptere mer og mer, og at de ikke tør å klage i frykt for å bli kastet ut. Vi ser at mange må betale det dobbelte i leie som det vil koste å betjene et lån for samme leilighet, Men de får ikke kjøpe fordi de ikke har egenkapital, eller kan ty til foreldrebanken. De som må leie er med og sponser andres boliglån, sier hun.

Lytt og erkjenn

Hun mener at dagens boligmarked har skapt et A og B-lag, hvor forskjellene bare blir større og større.

– Hvis det hadde vært Sigbjørn Gjelsvik du hadde pratet med nå, og ikke en journalist i Dagsavisen. Hva ville du sagt til ham?

– Da ville jeg sagt. Sigbjørn, du må sørge for at arbeidet med å ordne opp i lovverket nå. Lytt til andre, og ta andre partiers forslag på alvor, og erkjenn hvor stort dette problemet er, sier stortingsrepresentant Grete Wold.

---

Dette er SVs forslag til ny boligpolitikk

  • Regjeringen må innføre en nasjonal boligplan som skal ivareta boligbehovet i hele landet.
  • Styrke Husbanken som et ledd i å sikre folks boligbehov, gjennom å utvide lånerammen og gi startlån til personer med betalingsevne, men uten egenkapital.
  • Ta initiativ til å bygge opp et offentlig tomte- og utbyggingsselskap for å sikre jevn utbygging i tråd med den nasjonale boligplanen.
  • Drive fram boligutbygging med en sosial profil, både i statlig og kommunal regi.
  • Utrede og foreslå en modell for en tredje ikke-kommersiell boligsektor, herunder forslag til nødvendige lovendringer for å kunne sikre at en betydelig andel nye boliger er ikke-kommersielle.
  • Sikre at husleieloven styrkes, utleiemarkedet reguleres strammere og leietakeres rettigheter styrkes.
  • Fastsette mål om 30 prosent nasjonal dekningsgrad for studentboliger.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: