Nyheter

Avviser Høyre-frieri: - Mildt sagt spenstig

Høyres frieri til byrådet om et helseforlik, får Rødt til å se rødt. – Jeg kan ikke se noe positivt med å få private aktører inn, sier Maren Rismyhr, og får støtte av byrådspartiet Ap.

I Dagsavisen sist tirsdag lanserte Høyres helsepolitiske talsperson, Hassan Nawaz, ni punkter han håper byrådet kunne enes om sammen med Høyre.

– Tiden fremover vil bli strammere rent økonomisk. Det gjelder å finne tverrpolitiske løsninger på tvers av blokkgrensene som kan stå seg over tid. Dette hensynet blir best ivaretatt når styringspartiene står samlet. Derfor ønsker vi å invitere byrådet til et «nytt» og stort helseforlik, sa Hassan Nawaz til Dagsavisen tirsdag.

Avviser blankt

Rødt er byrådets støtteparti i bystyret, og de avviser blankt frieriet.

– Jeg håper også Ap og SV avviser dette blankt, sier bystyrerepresentant Maren Rismyhr til Dagsavisen.

Også Ap heller kaldt vann i Høyres årer.

– Jeg er jo på ingen måte overrasket over dette valgkamputspillet fra Høyre.

– Det føyer seg inn i rekken: «Hva var spørsmålet? Svaret er alltid: Privatisering», sier Aps fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Jon Reidar Øyan, til Dagsavisen.

Privat i pandemien

Rismyhr mener at økonomi er bakgrunnsteppe for Høyres forslag.

– Jeg skjønner at Høyre er redd for at det skal bli økt skattetrykk på det rike, sier hun.

Et av Høyres viktigste punkter er å trekke private aktører inn.

– Byrådet bør ønske private aktører velkommen. Også for å heve kvaliteten og valgfriheten til brukerne. Med dagens utfasing skal vi skal ikke ta for gitt at de stiller opp når vi trenger dem som aller mest. For eksempel slik private aktører stilte opp for å berge Oslo gjennom pandemien med sin testkapasitet. Vi trenger åpenbart alle aktører for å berge oss gjennom utfordringene i tiden fremover. Det er både naivt og misvisende å tro at vi på bar bakke skal klare dette alene. Sammen står vi sterkere og bedre rustet, sa Nawaz.

Rismyhr mener at private aktører ikke har noe å gjøre i det kommunale helsevesenet.

– Vi prøvde det under pandemien, da vi også hadde private aktører som bidro. Det viste seg at mange hadde dårlige arbeidsforhold, at de ansatte ikke fikk betalt for overtid, og at mange drev useriøst, sier hun.

Jeg ser ikke noe positivt med å ha private aktører i et kommunalt helsevesen.

—  Maren Rismyhr (Rødt)

– Jeg ser ikke noe positivt med å ha private aktører i et kommunalt helsevesen. Og det er en dårlig løsning at noen skal kunne kjøpe seg fram i helsekøen, sier Maren Rismyhr.

Hun mener også at Høyres forslag om å lage større enheter er feilslått politikk.

– Det er bydelene som kjenner sine innbyggere, og det å ha en egen helsestasjon i hver bydel er veldig viktig. Helsestasjoner for barn og foreldre er et helt grunnleggende forebyggende tiltak hvor alle nye familier, og da særlig nybakte mødre, kan få gratis hjelp og støtte. Men det er en forutsetning at bydelen får penger, slik at stillinger og helsetilbudene kan opprettholdes , sier Rismyhr.

Arven etter Høyre

Aps Jon Reidar Øyan er forundret over Høyres frieri.

– Det er mildt sagt spenstig av Høyre å invitere til forlik om utfordringer de selv har vært med å skape de åtte årene de satt i regjering. Ja, utfordringene står i kø. Sykepleiermangel, jordmormangel og fastlegekrise. Det er arven etter åtte år med Høyre i regjering, sier han ettertrykkelig.

Jon Reidar Øyan

Han sier videre at byrådspartiene har et godt samarbeid med de andre partiene i helse- og sosialutvalget i bystyret. Men at de ikke ser noe behov for et formalisert forlik på nåværende tidspunkt.

Det er mildt sagt spenstig av Høyre å invitere til forlik om utfordringer de selv har vært med å skape de åtte årene de satt i regjering.

—  Jon Reidar Øyan (Ap)

– Dette byrådet har rekommunalisert en rekke sykehjem, som gjør at for eksempel mange helsefagarbeidere har gått opp mellom 50.000 og 100.000 i lønn. For dette byrådet er det viktig å sørge for gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Mange av de konkrete forslagene Høyre kommer med, jobber Oslo kommune aktivt med i dag. For eksempel når det gjelder ernæringskompetanse i bydelene, videreutvikling av frisklivssentralene. Videokonsultasjoner er kommunen i gang med å ta i bruk blant annet på legevakta, sier Øyan.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: