Nyheter

NHO i Viken og Oslo: – Det er eksempler på bedrifter som ikke har klart det mer

Det haster for medlemsbedriftene i NHO Viken Oslo at regjeringen nå kommer med en strømstøtteavtale for bedrifter, og ikke bare husholdninger. – Det går på bunnlinja løs, sier regiondirektør Gjermund Løyning.

Mandag ble det kjent at Høyre mener at regjeringens forslag til strømstøtte for privatpersoner er bra nok, og at det ikke var nødvendig med et ekstraordinært strømmøte på Stortinget. Men hva som skjer med støtten til næringslivet, er ennå usikkert. Regjeringen har fått en ukes frist fra presidentskapet på Stortinget på å komme med en tidsplan for de ulike strømtiltakene.

– Det er store bekymringer blant våre medlemsbedrifter og det går på likviditeten og bunnlinja løs. Det er eksempler på bedrifter som ikke har klart det mer, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Gjermund Løyning til Dagsavisen.

NHO Oslo Viken har 9.655 medlemsbedrifter med til sammen 220.629 årsverk.

– Håper de lytter

Etter at Gjermund Løyning begynte i jobben som regiondirektør i april, har han brukt mye tid på å reise rundt til NHO Viken Oslos mange medlemsbedrifter.

– Allerede før første kaffekoppen er blitt fylt opp, er strøm kommet opp som et tema, sier han til Dagsavisen.

– Det er særlig tre temaer bedriftene er opptatt av. Som nevnt strøm, men også tilgang på folk og kompetanse, samt samferdsel, som går på varelogistikk, og ansattes mulighet til å komme seg på jobb. Men i disse dager er strøm det de er mest opptatt av, sier han.

Prisene er enormt høye og situasjonen kan bli enda verre utover høsten og vinteren. For å unngå konkurser må vi løse situasjonen her og nå med en strømpakke. Vi forventer at det kommer raskt.

—  Gjermund Løyning, NHO Viken Oslo

– Jeg håper regjeringen lytter til bedriftene og kommer opp med konkrete målrettede tiltak, sier regiondirektøren.

– Situasjonen er nå svært vanskelig for bedriftene. Prisene er enormt høye og situasjonen kan bli enda verre utover høsten og vinteren. For å unngå konkurser, må vi løse situasjonen her og nå med en strømpakke. Vi forventer at det kommer raskt, sier han.

Ikke makspris

NHO Viken Oslo ønsker ikke en makspris på strøm, men en ordning etter modell av strømstøtten til husholdningene. Ordningen må være treffsikker både når det gjelder hvem den treffer og omfanget av støtten, være enkel å administrere, rask å iverksette og ivareta prissignalene markedet gir, forteller Løyning.

– Det er den kortsiktige løsningen. På lang sikt er det viktig at regjeringen ikke glemmer det store bildet. Vi trenger mer kraft, vi trenger fornybar energi, og vi trenger et mer effektivt kraftnett.

– Vi må tåle at det bygges ut mer vannkraft og vindkraft på land, sier Løyning.

Regjeringen må planlegge for en annerledes fremtid, og de må gjøre det nå, mener NHO-regiondirektøren.

– Vi kan ikke ha utredninger og saksbehandlingstider som tar tiår, sier han ettertrykkelig.

– Vi har sett eksempler på bedrifter som har hatt en god idé, men som blir stoppet på grunn av at de ikke kan få den kraften de trenger, sier han.

Men ikke bare strøm bekymrer.

– Høye drivstoffpriser er en annen stor utfordring som skaper bekymring for mange, sier regiondirektør Gjermund Løyning.

Møtte regjeringen

NHO hadde mandag formiddag et møte med regjeringen og LO, hvor støtteordningene ble diskutert. Uten at det kom noe konkret.

– Møtet ble definert som et innspillsmøte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Dagsavisen.

Administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO på eit pressemøte etter at NHO varsla lockout i flyteknikar-streiken. Foto: Javad M. Parsa / NTB / NPK

NHO har bedt om strømstøtte til bedriftene helt siden januar, og han hadde håpet at regjeringen ville ha mer konkrete forslag nå.

– Vi fikk snakket godt sammen, og diskuterte modeller som kan gi støtte til de som trenger det mest, sier han.

Vi trenger raskere utbygging av havvind, og vi må også tåle mer landbasert kraftutbygging,

—  Ole Erik Almlid, NHO-direktør

– Sammen med LO og regjeringen skal vi finne gode løsninger, sier han.

– Har dere gitt regjeringen noen frist?

– Nei, men vi har avtalt et nytt møte om to uker. Som sagt hadde vi håpet på noe mer konkret nå, og vi ønsker at vi slapp å være der vi er i dag. Vi har foreslått strømstøtteordninger lenge uten å få gjennomslag. Når det er sagt, så er det viktig å bruke nok tid til å finne ordninger som treffer, og som har forankring i Stortinget, slik at vi slipper dette år etter år, sier NHO-sjefen.

For NHO er strømstøtte kun en av løsningene.

– Det er viktig at vi sikrer mer kraftutbygging i Norge samtidig som vi reduserer etterspørselen gjennom energieffektivisering. Vi trenger raskere utbygging av havvind, og vi må også tåle mer landbasert kraftutbygging, sier Ole Erik Almlid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: