Nyheter

Student på boligjakt? Dette må du vite før du leier bolig

I disse dager strømmer det til studenter fra hele landet, som kanskje forlater redet for første gang, og skal bo for seg selv. Og det er mange feller å gå i når man skal inn på boligmarkedet for første gang.

I Oslo studerer det til enhver tid over 75.000 studenter. De kommer fra hele landet og alle verdenshjørner. Og hvert år er det kamp om å finne seg et sted å bo. Enten det er gjennom Studentsamskipnaden (SiO) eller på det private leiemarkedet.

Uansett er det mye å passe på før man flytter inn.

Avstand til studiested

– Noe av det første man bør tenke på er å finne ut hvor i byen man ønsker å bo. Om man vil bo sentralt, eller om det er greit å bo litt utenfor sentrum, sier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Henrik Pihl til Dagsavisen.

Forbruker- og kommunikasjonsjef
Huseierne, Carsten Pihl.

Hvert år får de en rekke henvendelser fra studenter, men mest fra foreldre som vil ha råd før husets håpefulle skal forlate redet.

– Vi er først og fremst for huseierne, men vi gir de samme rådene til både leietaker og utleier. Er man fornøyd som leietaker, og også utleier fornøyd, sier han.

Noe av det første man bør tenke på er å finne ut hvor i byen man ønsker å bo. Om man vil bo sentralt, eller om det er greit å bo litt utenfor sentrum.

—  Carsten Henrik Pihl , Huseierne

Det er mye å sette seg inn i før man kan ta med flyttelasset, Ikeas startpakke, den gamle salongen etter mormor og de grønne plantene man har fått av mor og far, og mye mer før man kan sette nøkkelen i egen lås.

– Det er viktig å tenke hvordan man enklest mulig skal komme til studiestedet. I de største byene, som Oslo Bergen og Trondheim er disse gjerne plassert sentralt. De færreste studenter har egen bil, og da bør man tenke bolig i forhold til kollektivtransport, eller om man kan sykle å gå til studiestedet, sier Phil.

Jo nærmere sentrum, jo høyere er gjerne leieprisene på det åpne markeder. Og som student konkurrerer man med alle andre, enten om man har tenkt å kjøpe eller leie.

– Noe av det første man må gjøre er å finne ut hva gjengs leie er i det området man ønsker å bo. Hva man må betale for å få et sted slik man ønsker, sier han.

– Det er også viktig å se på boligen i forkant, og gjerne ta med en fagperson om man kan. Men kommer man fra en annen kant av landet, kan det være vanskelig. Da er man prisgitt boligannonsen, sier han.

Strøm

Et viktig tema i disse dager er de høye strømutgiftene, som skremmer noen hver.

– Leier man for eksempel en kjellerleilighet, er strømmen som oftest inkludert i husleien, da disse ofte ikke alltid har egen strømmåler. I «vanlige» leiligheter betaler man strøm etter forbruk, sier han.

– Det er viktig å sette seg inn i hva husleien inkluderer, som for eksempel bredbånd og kabel-TV.

Saken fortsetter under videoen

Men en huseier kan ikke uten videre sette opp husleien på grunn av høye strømkostnader.

– Husleien kan justeres årlig i forhold til konsumprisindeksen, og hvert tredje år i forhold til gjengs leie. Men en huseier har ikke lov til å sette opp husleien i leieperioden på grunn av høye strømpriser, presiserer Pihl.

Andre ting man skal ta hensyn til før man bestemmer seg er brannsikkerheten.

– Er det rømningsveier? Er det brann brannslukningsapparat og røykvarslere på plass?

– Det er også viktig å tenke på om man har nok naturlig lys i leiligheten og at ikke det eneste vinduet i kjellerleiligheten er et lite vindu høyt oppe på veggen, sier Pihl.

Kontrakt

Nå man har kommet så langt at man har bestemt seg for bolig, er tiden inne for å skrive kontrakt.

– Få alltid en skriftlig kontrakt, hvor alle forhold rundt leieforholdet er tatt med. En ting det syndes en del ved, er at depositum alt skal inn på en egen depositumskonto, og ikke utleiers private. Et ryddig opplegg her er et gode både for utleier og leietaker, avslutter Pihl.

Saken fortsetter under videoen

---

Huseiernes tips til leietaker og utleier

Utleier
 • Det viktigste er å ha en skikkelig god leiekontrakt. Huseiernes standardavtale er utformet for å gjøre partene oppmerksomme på sine rettigheter og plikter, noe som gir mindre konfliktfulle leieforhold. En god leiekontrakt er sikkerhet for begge parter, så bruk den godt. Huseiernes egen leiekontrakt finnes her.
 • Hva kan du leie ut? I prinsippet kan man leie ut det man har av ekstra rom i boligen så sant man gjør den bruk av rommene som de er godkjent for. Med andre ord så kan du eksempelvis leie ut et ledig soverom i boligen din, så lenge soverommet er godkjent som rom for varig opphold i boenheten.
 • Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling. Dette får du gjennom depositum som settes på en sperret konto i banken, eller i form av garanti. På den måten unngår du tap hvis leietaker ikke betaler og leieforholdet må avsluttes. Husk at man ikke kan kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie, og det vanligste er et beløp tilsvarende tre måneders leie.
 • Sjekk alltid referanser. Selv de som er minst til å stole på kan vekke tilliten din på visning og fram til kontraktinngåelse. Derfor er det alltid lurt å ringe tidligere referanser, da det er med på å gi deg et bedre bilde av hvilke leietakere du er i ferd med å inngå en avtale med.
 • Tenk på tidshorisont. Det viktigste er at man på forhånd tenker igjennom hvilke behov man har, og utformer kontrakten etter det.
 • Dersom du ønsker å ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre, bør du leie ut tidsbestemt. Det må fremgå av leieavtalen om den ikke kan sies opp i avtaletiden, men man kan også fint avtale at den skal være tidsbestemt og oppsigelig om man ønsker det. En mulighet er faktisk også å avtale en mellomløsning med oppsigelsesadgang etter en «minstetid», for eksempel etter et år.
 • Er det uten betydning for deg hvor lenge leieforholdet varer, kan du leie ut tidsubestemt. Da kan begge parter si opp avtalen. Husk at leietaker har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leietaker.
 • Sørg for å ha en utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndig­hetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid.
 • Sett deg inn i reglene. Når du leier ut, så er det viktig å gjøre det i henhold til lover og regler. Du kan ikke bare sette opp leien halvveis i året uten varsel eller si opp leietaker når du vil. Som utleier er du den profesjonelle parten, så vær ditt ansvar bevisst.
Leietaker
 • Sørg for at du har en leiekontrakt. En god leiekontrakt er sikkerhet for begge parter, så pass på at avtalen du inngår ikke er urimelig eller ulovlig. Flytt aldri inn eller betal depositum uten at det foreligger skriftlig kontrakt. Ting som varighet på leieforholdet, månedlig leie og hvilke møbler og hvitevarer som er inkludert, er greit å få klargjort før innflytting.
 • Betal aldri inn depositum til en annen konto enn en sperret depositumskonto i bank. Dersom huseier ber deg sette pengene på en vanlig bankkonto, kan du kreve å få tilbakebetalt depositumet umiddelbart. Loven sier at pengene skal settes på en egen depositumskonto, kun da er du sikret at utleier ikke kan ta ut penger uten ditt samtykke. Opprettelsen skal betales av utleier, og rentene er dine.
 • Lag en overtakelsesprotokoll. Når du overtar boligen så er det greit å ta en runde for å se etter feil og mangler. Legg listen som vedlegg til kontrakten eller send den til boligeier så raskt som mulig etter overtakelse. Dokumenter feilene med bilder slik at du slipper å betale eller få skylden senere. Du finner overtakelsesprotokoll her.
 • Hva er inkludert i husleien? Er strøm, TV, fyring og internett inkludert i leien? Det er greit å klargjøre dette før du signerer, så du kan ta høyde for en høyere månedlig kostnad enn du ville fått hvis dette var inkludert.
 • Endring av husleie. I utgangspunktet er alt inkludert i husleien, og økning av kommunale utgifter eller skatt er ingen grunn til å øke husleia. Utleier kan øke husleien din, men det er strenge regler på når og hvordan den kan økes. En gang i året kan utleier øke leien i takt med konsumprisindeksen, men du må varsles minst en måned i forkant. Etter tre år kan begge parter kreve «gjengs leie» Det innebærer at man kan sammenligne leiepriser for tilsvarende boliger i det området man bor i, og sette den deretter. Vær obs på at det her må varsles seks måneder i forkant.
 • Utleier kan ikke kreve at bare du bor der. Husk at dersom du har en kjæreste som skal flytte etter om noen måneder, eller eksempelvis finner noen underveis, så kan vedkommende flytte inn uten at utleier kan nekte deg det eller sette opp leien din. Familie og barn kan også flytte inn. Utleier må nemlig ha en saklig grunn for å nekte noen å flytte inn, som at det går ut over sikkerheten eller at boligen ikke er dimensjonert for så mange beboere.
 • Leietaker har sterkt oppsigelsesvern. Det betyr at boligeier ikke bare kan si opp leieforholdet ditt når vedkommende føler for det. Det må være basert på saklig grunn som kan være at du som leietaker ikke har oppfylt dine forpliktelser i henhold til leiekontrakten, eller at utleier skal pusse opp, selge boligen eller bo der selv. Hvis ikke er den ikke gyldig. Oppsigelsen skal også være skriftlig, og du skal ha mulighet til å overklage.
 • Du har vedlikeholdsansvar. Mange tror at utleier er ansvarlig for å skifte alt fra lyspærer til batterier i røykvarslerne, men det stemmer ikke. Ting som blir ødelagt og er en del av leiligheten, altså reparasjon eller utskiftning av fastmontert utstyr, må utleier normalt dekke. Med andre ord så er det utleiers ansvar hvis eksempelvis varmtvannsberederen slutter å fungere eller taket lekker. Men du har faktisk et vedlikeholdsansvar som leietaker. Vanlig innendørs vedlikehold som å rense sluk og skifte batterier på røykvarsleren, er leietakers ansvar. Hvis du ødelegger kjøkkendører eller knuser servanten, kan du selvsagt bli ansvarlig for å erstatte dette.
 • Følg pliktene i kontrakten. Husk at du kan bli kastet ut hvis du ikke følger din del av avtalen. Betal i tide, ikke gjør endinger i boligen uten utleiers samtykke, overhold ordensregler der det foreligger, respekter at noen ikke ønsker husdyr og røyk inne, samt vedlikehold boligen underveis.

Kilde: Huseierne

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: