Nyheter

Høyre: Ønsker helseforlik med byrådet

Sykepleiemangel, jordmormangel, og ikke minst fastlegekrise: Utfordringene står i kø i helsevesenet og nå vil Høyre inngå et forlik med byrådet for et bedre samarbeid i helsesektoren.

– Dette snakkes det om stadig, men denne sommeren har det blitt bekreftet i langt større grad, sier helse- og sosialpolitisk talsperson, Oslo Høyre, Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Tiden fremover vil bli strammere, rent økonomisk. Det gjelder å finne tverrpolitiske løsninger på tvers av blokkgrensene som kan stå seg over tid.

—  Hassan Nawaz (H)

– Tiden fremover vil bli strammere, rent økonomisk. Det gjelder å finne tverrpolitiske løsninger på tvers av blokkgrensene som kan stå seg over tid. Dette hensynet blir best ivaretatt når styringspartiene står samlet. Derfor ønsker vi å invitere byrådet til et «nytt» og stort helseforlik, sier Nawaz.

Høyre har satt opp en liste med ni konkrete tiltak de ønsker å samarbeide med byrådet om (se nederst i saken). Blant tiltakene er færre og større helsestasjoner, mer videokonsultasjoner, og:

– Et av de viktigste punktene er å vektlegge samarbeid med private aktører. Det vil mest sannsynlig redusert kostnadene, og førte til kortere helsekøer, sier Hassan Nawaz.

– Byrådet bør ønske private aktører velkommen. Også for å heve kvaliteten og valgfriheten til brukerne. Med dagens utfasing skal vi skal ikke ta for gitt at de stiller opp når vi trenger dem som aller mest. For eksempel slik private aktører stilte opp for å berge Oslo gjennom pandemien med sin testkapasitet. Vi trenger åpenbart alle aktører for å berge oss gjennom utfordringene i tiden fremover. Det er både naivt og misvisende å tro at vi på bar bakke skal klare dette alene. Sammen står vi sterkere og bedre rustet, sier Nawaz.

Slår alarm

Poenget til Nawaz er at et tettere samarbeid i enkelte saker er veien å gå.

– Tillitsvalgte på fødestuene på Ullevål slår alarm om mangelfull bemanning. Fastlegekrisen har ikke nådd Oslo helt enda, men det er spørsmål om tid, mener han.

– Derfor er det behov for å samarbeide tettere om flere saker. Rødt har hele denne perioden vært støttehjulet til byrådspartiene, nå mener vi byrådet bør snu blikket og henvende seg til høyresiden når større saker behandles i helse- og sosialutvalget og deretter bystyret, sier Hassan Nawaz.

Enormt ansvar

Han mener at jo tidligere det tas grep, desto mindre vil belastningen bli.

– Oslo som hovedstad bærer et enormt ansvar, ikke bare fordi vi huser flest innbyggere, men i form av å være byen med størst fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner som er avgjørende aktører for å berge oss gjennom krisen(e), sier han.

– Oslo har en viktig rolle for å løse disse utfordringene ikke bare i Oslo – men hele landet. Dessuten behandler vi store saker i bystyret som har enorm å si knyttet til ovennevnte problemstillinger, legger han til.

Han mener at tiden er inne for kostnadseffektive tiltak. Og at de private må involveres for å gi innbyggerne et godt helsetilbud.

– Vi vet at det kommer en stadig økende belastning for helsevesenet med en stadig eldre, og dermed også sykere, befolkning. Folkemengden vokser fort. Helsesektoren skattefinansieres, og skattebyrden vil øke hvis ikke kommunene finner andre hensiktsmessige løsninger, sier Høyre-politikeren.

– Vi vil få det langt strammere økonomisk fremover, noe som vil kreve tøffe tiltak fra bystyret. Derfor er det viktig at alle gode krefter trekker sammen, avslutter han.

Dagsavisen var mandag i kontakt med byrådspartiet Ap, som på grunn av ferie ikke hadde mulighet til å kommentere Høyres forliksønske.

Høyres forventninger til forlik:

  • Byrådet bør ønske private aktører velkommen.
  • Sikre økt ernæringskompetanse i bydelene og videreutvikle livsstils- og kostholdsprosjekter samt. frisklivssentralene. Trening, fysisk aktivitet og ernæring henger sammen og er en undervurdert behandling som må forsterkes.
  • Vurdere færre og større helsestasjoner for å sikre et bedre tilbud til byens unge og for å styrke fagmiljøer
  • Legge til rette for at helsefaglige kompetansemiljøer kan forsterke sitt arbeid slik at Oslo blir et verdensledende innovasjonsdistrikt.
  • Mer åpenhet rundt kvalitet og brukerundersøkelser for læring og sammenligning.
  • Utrede bruken av videokonsultasjoner innenfor enkelte helsetjenester med tanke på å forkorte ventetid og bedre kapasiteten og kvaliteten i helsetjenestene
  • Gå foran i bruken av velferdsteknologi i kommunen der det er hensiktsmessig for å bidra til effektivisering og kvalitetsheving av helsetjenesten.
  • Vurdere organiseringen av sykehjemmene og rehabilitering i helsehus for å sikre bedre tjenester tilpasset brukernes behov
  • Høyere helsefaglig og medisinsk kompetanse i kommunetjenesten. Både for at behandlingen og oppfølgingen av den enkelte skal bli bedre, og for at tjenestene skal bli mer effektive
  • Kartlegging av forskjellene blant alle helsetjenester fra bydel til bydel for å sikre likeverdige tjenester uavhengig av hvor du bor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: