Nyheter

OBRE: Ingen grunn til høyere stigebiler

Da Oslo brann- og redningsetat (OBRE) tidligere i sommer måtte redde en fastklemt måke ned fra toppen av Victoria Terrasse, måtte de hente høydeassistanse fra Asker og Bærum brann og redning IKS.

Selv om høyderedskapene til OBRE ikke når høyt nok opp, sier de at det ikke svekker brannsikkerheten.

Det kan virke litt rart, at Oslo med de aller høyeste byggene i Norge ikke har brannbiler med de høyeste stigene og liftene. Maks høyde på OBREs biler er 32 meter, mens de i nabokommunene, og i flere andre kommuner når 42 meter over bakken.

Oslo har i dag i overkant av 1.000 boligblokker som er ni etasjer eller høyere. Ingen av brannvesenets stigebiler rekker høyere enn til tiende etasje. Den nye høyhusplanen for Oslo vil tillate bygg på inntil 125 meters høyde, og de siste årene er det blitt bygget stadig flere høye boligblokker.

Uten at det skaper bekymring for «lave» stigebiler.

Trangt

Alt har sin forklaring, og brannvesenets stigebiler har aldri vært ment for primært å redde folk ut av høyhus i brann.

– Oslo har mange høye bygg, men det har aldri vært meningen at brannvesenet skal hente ut folk fra de øverste etasjene om det skulle brenne på Oslo Plaza, eller i det gamle Postgirobygget rett ved, sier seksjonsleder i Oslo brann og redningsetat Trond Harald Hansen til Dagsavisen.

Brigadesjef Trond Harald Hansen i Oslo brann- og redningsetat

– Vi har vurdert å anskaffe stigebiler som når høyere, men vi har ikke funnet det hensiktsmessig, sier Hansen.

Brannsikkerheten i de høyeste byggene i Oslo er veldig god, med gode varslings- og sprinkleranlegg, og skulle det brenne i et rom vil ikke brannen spre seg videre. De har også innvendige rømningstrapper i tillegg til hovedtrappa.

Oslo har mange høye bygg, men det har aldri vært meningen at brannvesenet skal hente ut folk fra de øverste etasjene om det skulle brenne på Oslo Plaza, eller i det gamle Postgirobygget rett ved.

—  Trond Harald Hansen, seksjonsleder i OBRE

Et eksempel er høyblokkene i Nåkkves vei på Tveita. De er oppført på slutten av 60-tallet, og er blant de høyeste boligblokkene i Oslo med sine 13 etasjer.

– Her er det innvendige stigeledninger, og det er rømningstrapper i tillegg til hovedtrappa. Selv om disse, og mange andre høyblokker er gamle, er brannsikkerheten god, sier han.

– Den høydekapasiteten vi har er ikke tiltenkt brukt for å evakuere folk fra høyblokker. Med få unntak er de ment til å brukes til slukking eller om et arbeidsverktøy, sier han.

Oslos brannlifter når 32 meter over bakken.

Høye bygg i Oslo skal være tilrettelagt med innvendig stigeledning for slukkevann, og i nyere bygg skal det også være brannmannsheis.

– Innvendige stigeledninger gjør at vi har vannforsyning oppover i etasjene, som vi kan trykkforsterke via våre biler. Brannmannsheis er en egen heis med egen strømforsyning, som vi trygt kan benytte til eget personell og til evakuering, sier han.

Det er også strenge krav til materialene og konstruksjonene. Med andre ord, bygningene skal være trygge nok uten at alle fasader kan nås med stigebil. Oslo har i dag mange såkalte 1890-gårder med maks seks etasjer, pluss loft, hvor ikke brannsikkerheten er like god som i nyere bygg.

– Til disse bygningene rekker de stigebilene vi har, sier Trond Harald Hansen, og bruker mordbrannen i Urtegata i 2008 som et eksempel.

Da omkom seks mennesker, og 15 personer ble reddet ut med stige.

– Der ble stigebilen aktivt brukt for å redde ut folk. Vi hadde sikkert fått plassert en høyere stigebil enn det vi hadde der, men det ville sannsynligvis tatt mye lengre tid å få den operativ. Så med tanke på hvor raskt vi kan sette i gang med å redde folk ut, er det enklere og smidigere med en mindre stigebil, sier han.

Krevende

Den største utfordringene OBRE har når de skal anskaffe nytt høydemateriell, er størrelsen på bilene.

– Vi har biler på 32 meter men det er mulig å få lifter som når 60 meter over bakken. Når vi bestiller nye kjøretøy veies størrelse opp mot praktisk nytte. En bil som når 50–60 meter opp veier 34 tonn, og har fire aksler. Den er veldig stor og vanskelig å manøvrere i trange bygater. Med så store biler blir det veldig høyt marktrykk på støttebeina, og det er begrenset hva bakken tåler, sier han.

I dag har OBRE tre stigebiler/lifter, stasjonert ved henholdsvis brannstasjonene på Briskeby, Sagene og Hovedbrannstasjonen.

– Vi har to maskinstiger, det vil si spesialkjøretøy med en kurv i enden. Vi har i tillegg en brannlift, som er som en vanlig lift, men med en rømningsstige på utsiden. I tillegg har vi en maskinstige som reserve, sier seksjonssjefen.

– Vi har også et veldig godt samarbeid med brannetatene i nabokommunene, og vi får god hjelp av dem ved behov, sier Hansen.

Til Tyskland

OBRE har i dag en ny høydebil i bestilling, men på grunn av pandemien og krigen i Ukraina har leveransen latt vente på seg.

– Det er en lift som når 32 meter opp, som skal erstatte en av de eldre vi har, sier han.

Brannbiler er kompliserte kjøretøy, og ved større reparasjoner må de sendes til produsenten.

– Da må stigebilene sendes til Tyskland og liftene til Finland, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: