Nyheter

SV vil opprette egen boligbyråd etter neste valg

For å få en enda mer offensiv boligpolitikk, ønsker SV å opprette en egen boligbyråd etter kommunevalget neste år.

– Og ja, SV vil selvsagt ha denne posten selv, sier gruppeleder i Oslo SV, og medlem av byutviklingsutvalget, Ola Wolff Elvevold til Dagsavisen.

Forutsetningen er da at de vinner valget, og det fortsatt blir et rød/grønt byråd.

Ny boligpolitikk

– Oslo SVs representantskap vedtok nylig en ny boligpolitikk. Der tar vi opp behovet for enda mer offensiv politikk, fra både stat og kommune. Nå er Oslobolig underveis, og SV på Stortinget presser på for flere virkemidler til kommunene, sier gruppelederen.

I dag ligger Oslos boligpolitikk under flere byrådsavdelinger, noe Ola Wolff Elvevold mener er uheldig.

– Vi ønsker å samle boligpolitikken på ett sted. Det er lurt å få en helhet i dette, også overfor nasjonale myndigheter, sier SV-representanten.

– Det vil også gi mening å samtidig opprette en egen boligetat. Nøyaktig innretning på dette må vi se nærmere på, sier han.

Oslo SV mener at boligmarkedet må være til for dem som trenger et sted å bo, ikke dem som vil tjene penger på andres grunnleggende behov.

– Har du god råd, kan du kjøpe deg en bolig i Oslo, og har du dårlig råd, kan du ha rett til å leie kommunal bolig – men de aller fleste tilhører en gruppe midt mellom de to. Mange blir henvist til et underregulert leiemarked, og nesten halvparten av alle førstegangskjøpere er avhengig av hjelp fra foreldre, eller å kjøpe bolig sammen med andre, sier Wolff Elvevold.

FORVENTNINGER: Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for april falt andelen som tror på økte boligpriser, fra 65 prosent i mars til 58 prosent i april. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Virkemidler

De siste årene har politikerne lansert en rekke boligmodeller, for nettopp å prøve å utligne de store forskjellene det er i Oslo.

– Det har skjedd en del på boligmarkedet under det nåværende byråd. Blant annet er Osloboligen (tredje boligsektor) lansert.

– Med Oslobolig er vi kommet langt med å etablere rammeverk for etablererboliger. Førstegangskjøpere med en inntekt lavere enn 600.000 per husstand, og personer som ikke eier annen bolig og har lavere inntekt enn 750.000 kroner, vil få tilgang til å kjøpe mellom 5 og 10 prosent av alle nybygde leiligheter til redusert pris, sier Wolff Elvevold.

– Men ting tar tid, og jeg skulle ønske utviklingen hadde gått raskere. Dette handler om å gjøre politikk av noe som vi tidligere har overlatt til markedet, sier han.

Indeks

Ifølge Sykepleierindeksen, som hvert år lanseres av Eiendom Norge, kunne en enslig sykepleier kjøpe 15 prosent av de tilgjengelige boligene i Oslo i 2005. I 2020 var det bare mulig å kjøpe 1,3 prosent av boligene.

Tall fra Eiendom Norges hovedrapport fra oktober i fjor forteller at mens lønningene de siste ti årene har økt med 34 prosent, har boligprisene i Oslo steget med 94 prosent. Stadig flere ender opp med å leie. Spesielt personer som bor alene, og aleneforeldre med små barn er overrepresentert på leiemarkedet. 42 prosent av aleneboende og 57 prosent av aleneforeldre med barn leier en leilighet. For Oslos befolkning som helhet er det 26,5 prosent som leier.

– SV har lenge vært en pådriver for mer rettferdighet i boligmarkedet og temaet blir stadig viktigere på dagsordenen. Folk fortjener løsninger for at folk med vanlige lønninger, som vil leve og bo i Oslo, kan kjøpe seg bolig i byen, sier han.

---

Oslo SV vil

  • Etablere en ny boligetat, med ansvar for Oslos nye sosiale boligpolitikk
  • Arbeide for fortgang i prosessen med å lage nye lovreguleringer ikke-kommersielle boliger
  • Jobbe for at plan- og bygningsloven endres så kommunen kan kreve at 30 % av alle nybygg settes av til boligsosiale prosjekter.
  • Si tydelig nei til reseksjonering som øker antallet små boliger på bekostning av større familieboliger
  • At det identifiseres tomme bygg med minst 500 leiligheter som kan gå inn i forprosjekt for å skalere opp de boligsosiale pilotene
  • Jobbe for høyere beskatning på sekundærboliger, og at kommunene gis adgang til høyere eiendomsskatt på sekundærbolig.
  • Etablere en offentlig tilsynsordning for leiemarkedet
  • Gi adgang til å feste bort kommunale tomter til kooperativer som driver boligsosiale prosjekter

Kilde: Uttalelse vedtatt av representantskapet i Oslo SV, 7. juni 2022.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: