Nyheter

Får ikke fylt opp yrkesfag for voksne

Oslo Voksenopplæring leter etter voksne flyktninger til en fireårig yrkesfaglig utdannelse. De mener Nav ikke gjør nok for å skaffe dem elever.

– Vi får ikke nok potensielle kandidater fra Nav. De finner dem ikke. Jeg forstår ikke hvorfor. De finnes jo, sier undervisningsinspektør ved Oslo Voksenopplæring, Torill Wøhni.

Oslo Voksenopplæring er et tilbud til voksne som mangler grunnskole, videregående eller som skal lære seg norsk for første gang. I fjorten år har de også tilbudt videregående opplæring med yrkesfag, men i år har de ikke fått nok aktuelle kandidater fra Nav til å fylle opp klassene sine. Årets tømrerklasse står nå med svært mange ledige plasser rett før skolestart. Det bekymrer undervisningsinspektøren.

– Hvis det ikke er søkere nok inn i trakten, så kommer det ikke nok ut i andre enden. Vi får ikke de 18 deltakerne vi trenger for å fylle klassen fordi Nav av en eller annen grunn ikke klarer å få tak i flere, sier Wøhni.

Ifølge Torill Wøhni har skolen et godt samarbeid med bransjene, læresteder og opplæringskontor. Omtrent 85 prosent av kandidatene fullfører, og alle elevene har fått læreplass og jobb etter bestått utdanning.

Undervisnings inspektør ved Oslo Voksenopplæring, Toril Wøhni

Yrkesfagprogrammet er et tilbud for de som vil ta fagbrev for å jobbe som barne- og ungdomsarbeider, kokk eller tømrer. Klassen er spesielt rettet mot voksne flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente i alderen 25–50 år som trenger språkstøtte. Nav Tiltak og bydelene har over flere år samarbeidet med Oslo voksenopplæring om tilpasset fag- og yrkesopplæring.

Men når Nav ikke rekrutterer søkere til utdannelsen har heller ikke skolen mulighet til å tilby skoleplass til voksne som tar andre utdannelser eller kurs hos dem. Det mener Torill Wøhni er svært problematisk.

– Vi har deltakere i introduksjonsprogram, vi har deltakere i norskopplæring, vi har deltakere i FVO (forberedende voksenopplæring). Der er det potensielle kandidater. Men voksenopplæringen har ikke anledning til å spille inn kandidater selv til Nav, sier hun.

Tilbudet følger ordinær plan for videregående opplæring, men har i tillegg språklig støtte og tilrettelegging for voksne minoritetsspråklige.

–Dette er et utrolig godt tilbud. Men likevel har vi ikke fått fylt opp plassene til tømrerklassen som har oppstart allerede i august, sier Wøhni oppgitt, og fortsetter:

– Vi har ikke engang fått lov å henge opp en plakat hos oss. Tilbudet blir ikke kjent.

Behov for fagbrev

Det har lenge vært et stor etterspørsel etter folk med yrkesfaglig utdanning i bransjen. Wøhni mener at muligheten til å ta fagbrev og formelle kvalifikasjoner gir de arbeidssøkende en mye bedre sjanse til å holde på en jobb.

Hun får støtte fra Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth.

– Det er veldig mange flere som har behov for, eller har lyst på et fagbrev. Det fremstår som at vi må se på hvordan ordningene kan bli mindre rigide, så flere kan få muligheten til å ta denne utdannelsen, sier Lønseth.

Mari Holm Lønseth og Mehmet Kaan Inan på Oslo Voksenopplæring.

Hun mener at det er viktig å ikke bare lete etter de som er registrerte arbeidssøkende, men også finne folk fra andre arenaer.

– Det ser ut som man må øke puljen av folk som man rekrutterer fra, den fremstår litt for smal, sier Lønseth.

Krevende å få tak i deltakere

Ingrid Stuenæs ved Nav Tiltak Oslo er forelagt kritikken. Hun svarer i en e-post til Dagsavisen at det kan være vanskelig å finne deltakere som er motivert for å gjennomføre fire år med en økonomisk støtte fra Nav på minimumsnivå.

Hun skriver at arbeidssøkende nå har mange alternative jobbmuligheter. Mange vil kanskje ut på jobbmarkedet så fort som mulig og tar jobber som er tidligere aktuelle, enn å gå en utdannelse før man kan begynne å jobbe.

Fra rekordhøy arbeidsledighet våren 2020 har vi nå den laveste arbeidsledigheten siden 2008, høy sysselsetting og stor mangel på arbeidskraft. Det viste Navs nye arbeidsmarkedsprognose som kom i juni.

Ingrid Stuenæs forklarer at Nav vurderer fortløpende kandidater som kan være aktuelle for å delta i opplæringen.

– Det er en erkjennelse at det er krevende å rekruttere voksne brukere til lange løp over fire år, i en tid med mange jobbmuligheter i et godt arbeidsmarked, skriver hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: