Nyheter

Presser byråden etter anklager mot barnevern-stiftelse

Det har stormet rundt barnevern-stiftelsen Forandringsfabrikken etter sterke beskyldninger. Nå vil flere Oslo-politikere at byrådet tar stilling til om samarbeidet skal fortsette.

Hallstein Bjercke i Venstre mener en gjennomsnittsfamilie vil tape 200.000 kr i året på sekstimersdagen. Her bygger han på tall som allerede har blitt tilbakevist som åpenbart urimelige, skriver innleggsforfatterne fra Rødt.

– Jeg mener hun må sette i gang med vurderingen umiddelbart. Hvis ikke byråden tar tak i dette må vi foreslå å stoppe alt samarbeid, sier Hallstein Bjercke i Oslo Venstre.

Han er gruppeleder i bystyret og nestleder i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune. På møtet denne uka svarte byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) at hun følger situasjonen tett, og vil vurdere kommunens samarbeid med Forandringsfabrikken.

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som mottar statlig støtte. Den siste tiden har det stormet rundt stiftelsen etter at nettavisa psykologisk.no har kommet med en rekke avsløringer med sterke påstander om arbeidsforhold, og metodegrunnlag for rapportene stiftelsen har utgitt. I tillegg er flere av beskyldningene knyttet til behandlingen av barn og unge som har vært frivillige i stiftelsen.

Ber om stopp

Samtidig tar leder av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune Eivor Evenrud (R) et skritt lenger. Hun sier nå til nettavisa psykologisk.no at samarbeidet må avsluttes:

– Jeg kommer til å fremme et forslag til bystyrets møte 15. juni som lyder slik: Oslo kommune avslutter og sier opp alle eventuelle avtaler og former for samarbeid med Forandringsfabrikken.

Oslo kommune har i flere år vært en del av Forandringsfabrikkens nettverk «Mitt Liv Storby» sammen med fem andre byer. Byrådet opplyser nå at Forandringsfabrikken totalt har mottatt 305.575 kr fra kommunens virksomheter i perioden 2015–2022. I tillegg mottok Forandringsfabrikken et tilskudd på 180.000 kr i 2019 til et prosjekt for integrering av unge flyktninger.

Eivor Evenrud er gruppeleder i Oslo Rødt. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fortalte om press

Ifølge Psykologisk.no beskyldes stiftelsen for flere alvorlige forhold:

  • Barn med erfaringer fra barnevernet, av Forandringsfabrikken kalt «barnevernsproffer», skal ha blitt presset til å dele private opplevelser fra egen oppvekst foran publikum.
  • Barn skal ha blitt bedt om å overdrive eller å tilpasse egne historier til stiftelsens agenda.
  • Barns fortellinger til rapporter som skal gi råd til barnevern og grupper som jobber med sårbare unge, skal ha blitt tilpasset for å passe stiftelsens forhåndsbestemte konklusjoner.
  • Systematiske brudd på arbeidsmiljøloven over tid hvor ansatte skal ha blitt forventet å jobbe gratis og blitt kritisert hvis de blir syke.

Stiftelsen har utgitt flere rapporter og ble grunnlagt i 2004 av daglig leder Marit Sanner. Ifølge stiftelsen har de snakket med 1700 barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevernet, og flere tusen om møtene med offentlige tjenester som skole og psykisk helsevern. Hensikten er å få fram hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre, og de har hatt samarbeid med flere offentlige institusjoner.

Etter at Psykologisk.no publiserte sakene om Forandringsfabrikken har leder av stiftelsen Marit Sanner skrevet et tilsvar i nettavisa. Der skriver hun at Forandringsfabrikken lover grunnleggende endringer i arbeidet. Hun vedkjenner at Forandringsfabrikken har satt for høye, og av og til urimelige krav til både ansatte og proffer.

– Disse siste dagene har jeg ikke fått til å snakke. Å bli forelagt en rekke påstander og opplevelser fra tidligere ansatte og tidligere proffer er fortvilende og vanskelig. Det kjennes som dette rammer hele Forandringsfabrikken, som så mange har ønsket velkommen og vært med på å bygge opp, skriver Sanner.

Fryser støtte

Stiftelsen har de siste årene fått i underkant av tjue millioner i årlig støtte fra det offentlige ifølge, Klassekampen.

Avisen fikk også bekreftet at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nå har valgt å fryse en utbetaling på 2,7 millioner kroner til stiftelsen. Bufdir sier til både avisen og psykologisk.no at de samtidig har valgt å kalle stiftelsen inn til et møte.

– Dette er rutine ved tilskuddsutdeling når forhold rundt en tilskuddsmottaker er uavklarte. Når det gjelder denne saken, skal vi uansett ikke utbetale noe før til høsten, sier avdelingsdirektør for tilskudd i Bufdir, Terje Grytten, til Psykologisk.no.

Helsedirektoratet velger å betale andre halvdel av stiftelsens driftstilskudd for 2022, på 7,3 millioner kroner, for å sikre at de ansatte får lønn. De har også valgt å kalle stiftelsen inn til et møte fordi medieoppslagene har ført til bekymring. De sier til nettavisa at de trenger å gjøre flere vurderinger før de kan konkludere.

I tillegg til driftstilskuddet får stiftelsen midler fra to andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet. Dette er på totalt 1,1 millioner kroner i 2022.

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll på pressekonferansen om revidert Oslo-budsjett for 2022.

Vil vurdere i Oslo

Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune svarte byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) at hun ikke kan se at det har vært utbetalt midler til Forandringsfabrikken fra hennes byrådsavdeling siden 2018. Holmås Eidsvoll tok som byråd i oktober 2021.

– Flere etater og bydeler har samarbeidet med Forandringsfabrikken. Når det gjelder etatene jeg har ansvaret for har det vært snakk om svært beskjedne beløp, for eksempel Utdanningsetaten med kr 19 000 fra 2019 og fram til i dag, og Barne- og familieetaten med i overkant av kr 27 000 fra 2015 og fram til i dag, sier hun til Dagsavisen.

Byråden fikk spørsmål av nestleder Hallstein Bjercke (V) i møtet om hva status på samarbeidet er i dag.

– I lys av de siste medieoppslagene om Forandringsfabrikken så har ikke vi gjort en konkret vurdering av om vi skal endre på at vi er en del av det nettverket sammen med de andre storbyene. Jeg registrerer at nasjonale myndigheter som er støttegiveren til Forandringsfabrikken har varsla at de skal ha et møte med dem, og at de, sånn jeg forstår det gjennom media, har fryst bevilgningene inntil videre, til de har fått avklart situasjonen. Vi følger selvfølgelig tett hva de gjør med det, sa hun i møtet.

Byråden svarte også at det ikke er økonomiske transaksjoner mellom Oslo kommune og Forandringsfabrikken, og dermed ikke noen økonomisk støtte å fryse.

Byrådet har allerede fått et skriftlig spørsmål av bystyrerepresentant Bjørn Revil (Frp) om å gi en oversikt over samarbeidet Oslo kommune har hatt med Forandringsfabrikken siden begynnelsen av 2018, og all økonomisk støtte de har mottatt.

– Det skal vi svare på, men her må vi innhente en del informasjon. Vi må sjekke alle etater og alle bydeler. Det er vi i ferd med å innhente, kommentere byråden under møtet.

Byrådsavdelingen sier til Dagsavisen at svaret til bystyret er på vei.

Granskes

Ifølge Klassekampen har Marit Sanner som er leder av Forandringsfabrikken denne uka sendt en e-post til alle utdannings- og helsepolitikere, og deres rådgivere på Stortinget.

Der skriver hun at stiftelsen har bestilt en intern gransking av seg selv fra konsulentbyrået PWC for å gå igjennom sakene som er avdekket. Tre Ap-politikere på Stortinget sier imidlertid til avisen at en egen granskning ikke holder. De krever at det offentlige gjør en grundig gransking av stiftelsens virksomhet.

Hallstein Bjercke etterlyser nå en vurdering fra byrådet om samarbeidet de har hatt med Forandringsfabrikken.

– I etterkant av disse alvorlige opplysningene så ser vi at nasjonale myndigheter har frosset økonomisk støtte i påvente undersøkelser av stiftelsen. Da mener jeg det er naturlig at Oslo kommune som over de siste årene har hatt et stadig tettere samarbeid med Forandringsfabrikken innenfor skole, barnehage og barnevernet nå gjør de samme vurderingene, sier han.

En av flere

Bjercke ønsker nå at byråden setter i gang en kritisk gjennomgang av alt byrådets arbeid som har en tilknytning til Forandringsfabrikken.

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll skriver i en e-post at kunnskap fra Forandringsfabrikken er en av flere kilder byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap benytter når det gjelder erfaringer fra barn og unge. Hun viser til Sentralt og lokale ungdomsråd, brukere av Helsestasjon for ungdom, Landsforeningen for barnevernsbarn og Elevorganisasjonen.

– Hva mener du som byråd om disse sakene som er kommet fram om en stiftelse Oslo kommune og flere har hatt et tett samarbeid med?

– I denne saken registrerer jeg at det er brudd på arbeidsmiljøloven og at Arbeidstilsynet har gitt pålegg. Jeg vil tro at Forandringsfabrikken retter seg etter disse. Jeg ser at styret vil iverksette en ekstern gransking og tar dette på alvor. Det er bra. Jeg er opptatt av at vi lytter til barn og unge når vi utvikler tjenester for dem, skriver hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen