Nyheter

Venstre: – Et Oslo-byråd som har resignert

Venstres gruppeleder i bystyret var overasket over at Fornebubanen ikke var nevnt da revidert Oslobudsjett ble presentert torsdag ettermiddag.

– For meg viser dette et byråd som ikke har styring og har resignert, sier Hallstein Bjercke, og får støtte av Frps Lars Petter Solås og Høyres Anne Haabeth Rygg. Opposisjonen i bystyret var raske med å kommentere byrådets reviderte Oslobudsjett.

Noe var det fornøyd med, andre ting ga de det glatte lag.

Fornebubanen

– Det er det som ikke er nevnt i revidert budsjett som forundrer meg mest. Bortsett fra at de vil bruke mindre penger til grunnerverv, er ikke Fornebubanen nevnt med et eneste ord, sier Bjercke, som tidligere har vært kultur og næringsbyråd i Oslo.

Det virker som om byrådet helt har resignert i styringen av store investeringsprosjekter.

—  Hallstein Bjercke (V).

– Det virker som om byrådet helt har resignert i styringen av store investeringsprosjekter, sier han til Dagsavisen.

Oslopakke 3 skal opp i bystyret i juni, samtidig som revidert Oslobudsjett skal behandles.

Venstres Hallstein Bjercke møter pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Nguyen Berg.

– Disse to sakene går hånd i hånd. Derfor er jeg bekymret over at Fornebubanen ikke nevnes i budsjettet. Skal man gå videre med dette prosjektet må både kommunen og Viken fylkeskommune gå inn med midler. Derfor burde dette vært med i revidert, sier han.

I omtrent hvert eneste store byggeprosjekt har kostnadssprekkene vært store. Nå sist Manglerud Bad, hvor kostnadene har femdoblet seg siden 2015. Det skulle koste 135 millioner, men vil ende opp på 726, ifølge nrk.no.

– Hva som er årsaken er ikke godt å si, selv om prisene i det internasjonale markedet har en del å si. Men ikke alt. Vi ser et mønster her, og man kan begynne å lure på om det er en systemsvikt her. Det handler også om styring og ledelse. Jeg ser et byråd som har resignert, gjentar Bjercke.

Men han ser også positive ting med budsjettet.

– Prioriteringen av barn og unge med gratis AKS og utvidelse av sommerskolen er gode prioriteringer, sier han.

Notorisk

– Det er vanskelig å beskrive budsjettet med ett ord. Men jeg kan starte med å si at Ap både i regjering og byråd betyr skuffelse for Oslo. Og for en gangs skyld er jeg enig i finansbyråden, som er skuffet over de lovede pengene som Oslo skulle få etter pandemien ikke kommer. Det er et klart løftebrudd. Ap begge steder er ikke positivt for Oslo og innbyggerne, mener Frps Lars Petter Solås, som også vil skrote eiendomsskatten.

Byrådet har ikke styring. De er nesten notorisk ute av stand til å kontrollere prosjektene sine.

—  Lars Petter Solås (Frp)

– Eiendomsskatten er usosial, og rammer skjevt, sier Solås.

Lars Petter Solås er enig med Bjercke i at byrådet mangler kontroll på store prosjekter.

– Byrådet har ikke styring. De er nesten notorisk ute av stand til å kontrollere prosjektene sine. Det kan vi slå fast, både når det gjelder denne perioden og forrige, sier Solås, som er medlem av finansutvalget, til Dagsavisen.

Lars Petter Solås (Frp)

– Oslo går med overskudd på nesten to milliarder kroner, men de pengene må brukes til å dekke inn manglende kostnader på prosjekter, sier han.

Mens Bjercke var overrasket over at Fornebubanen ikke var nevnt i revidert, ser Solås det som et positivt tegn.

– Det kan tyde på at de er åpen for alle løsninger. Vi har tidligere slått fast at Fornebubanen er blir fort dyrt og for dårlig, og ikke vil gagne Oslo. Vi vil skrote hele megaprosjektet, og vil gjerne være med å sikre flertall for det, sier Solås.

– Det også satt av 70 millioner kroner til tiltak for å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien. Hva tenker du om det?

– Nå vet jeg ikke hva byrådet har tenkt her. Men om det skal brukes til en infokampanje for å få folk tilbake på busser, T-bane og trikker, så er det feil. Alle i Oslo vet at T-banen og bussen går. Vi i Frp ønsker lavere priser, og det er løsningen om flere skal velge kollektivt, sier han.

Overmoden

– Manglende styring, er det første Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier når hun skal beskrive budsjettet.

– I alle store prosjekter har vi sett store overskridelser. Det er urovekkende at de ikke greier å planlegge bedre. Det virker nesten som de planlegger for det skal bli overskridelser, sier hun.

Hun mener det er alle grunn til å se på investeringsregimet i kommunen.

I alle store prosjekter har vi sett store overskridelser. Det er urovekkende at de ikke greier å planlegge bedre.

—  Anne Haabeth Rygg (H)

– Tiden er overmoden, og noe vi i Høyre har etterlyst lenge, sier hun.

Hun er også skuffet over at kommunen ikke tar ekstrakostnadene som private og ideelle omsorgsinstitusjoner har hatt under pandemien.

– Disse har stilt opp for kommunen under pandemien, men kommunen stiller bare opp for sine egne, sier hun.

Haabeth Rygg har også lagt merke til at det settes av 70 millioner kroner for få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien.

Anne Rygg på Nasjonalteatret T-banestasjon

– Akkurat hvordan disse midlene skal brukes vet jeg ikke noe mer om. Vi ser at kollektivtrafikken har mistet kunder, og at færre reiser kollektivt. Vi må finne mer ut av om dette er penger som skal brukes kortsiktig for å demme opp for tapte inntekter eller om de har andre planer, sier Rygg.

Hun stusser også over at byrådet legger opp til 10 millioner ekstra fra elbilparkering.

– Elbiler blir dyrere å kjøpe og prisene i bomringen øker. Nå blir det også dyrere å parkere. Skal vi nå målet om at alle nye biler som kjøpes i 2025 er nullutslippsbiler, er det tull å kutte ned på fordelene, sier hun.

Men også en opposisjonspolitiker ser positive trekk ved budsjettet.

– Det er veldig bra at de satser på barn og unge gjennom sommerjobber og sommerskole. Men jeg synes de burde satset mer på læring, enn bare aktiviteter. Og da gjennom hele året, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: