Nyheter

– Kan skape større avstand mellom barn og politi

Selv om trusselbildet i landet er uendret, skal innsatspersonell over hele landet bære våpen 17. mai. Det kan vekke vonde følelser, sier ungdommen i Forandringsfarikken.

Siden 2015 har politiet stort sett vært midlertidig bevæpnet på 17. mai flere steder i Norge, med unntak av årene med pandemi.

– At sivilt politi er normalen i Norge, mener jeg er gull verdt, sier Anne Kari Lande Hasle.

Hun ledet det regjeringsutnevnte bevæpningsutvalget fram til 2017. Utvalget undersøkte om politiet i Norge burde bære våpen fast. Flertallet i utvalget mente politiet ikke burde bære våpen, men foreslo å øke antall tilgjengelige politipatruljer.

− 17. mai er en dag som samler det meste av befolkningen i Norge til ulike arrangementer. Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap, sa politidirektør Benedicte Bjørnland om avgjørelsen til NTB.

Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Lande Hasle har forståelse for at politiet skal være bevæpnet i år.

– Det er ikke overraskende at politiet skal være bevæpnet på 17. mai. Jeg vil tippe at alle politifolk som er ute i gatene kommer til å gå med våpen i år. Det blir nok en stor tilstrømning av mennesker i sentrum etter to år med pandemi, og det er jo krig i Europa, sier hun.

Ei folketom Karl Johans gate på 17. mai 2020. 
Foto: Erik Johansen / NTB / NPK

Skummelt

– Politi med våpen forbindes for veldig mange barn med noe skummelt, skriver Mathias, Mari, Abdi, Stian og Dania i en e-post til Dagsavisen.

De er «proffer» i Forandringsfabrikken, og ønsker ikke å bruke etternavn. Proffene i Forandringsfabrikken er barn og unge med ulike livserfaringer. Forandringsfabrikken undersøker hvordan barn møter samfunnets institusjoner, og har utgitt flere rapporter.

– Proffene løfter erfaringer og råd som går igjen fra barn og unge rundt i landet, til kunnskap fra barn, sier leder i Forandringsfabrikken, Marit Sanner.

En del av proffene har erfaring fra å møte politi – etter husbråk, flytting med makt, i gata, etter rømming fra barnevernet, i skolegården, og i situasjoner der de har blitt satt eller har satt seg selv i fare.

– Væpnet politi i gatene når barnetoget går, kan lage vonde følelser i barn – av mange ulike grunner. Vonde eller grusomme erfaringer kan sitte i barns kropp. Det kan være fra møte med politi hjemme eller i gata. Barn kan ha opplevd krig. Det kan være ved mistanke om lovbrudd eller når noe farlig har skjedd, skriver proffene.

De stiller spørsmål ved hvem som egentlig føler seg tryggere av at politiet bærer våpen.

Tilpasset

– Jeg synes det er en god strategi at politiet på kort varsel kan vedta å være bevæpnet på spesielle dager eller steder, og jeg har stor forståelse for at de velger å være bevæpnet i år. Men det pirrer nok en del som er litt engstelige fra før, sier Anne Kari Lande Hasle.

Hun synes det er positivt at enkelte politidistrikt skal kunne tilpasse hvor mye politifolk de vil ha ute i gatene, men er usikker på hvor mange som velger mindre bevæpnet politi.

– Det er ikke like store folkemengder i hele Norge som i de store byene, men avgjørelsen om å være bevæpnet smitter nok litt over på resten av landet. Jeg håper ikke det fortsetter å være slik at politiet alltid skal være bevæpnet på 17. mai.

– Tror du det er en sjanse for politiet blir bevæpnet fast i flere sammenhenger med store folkemengder som 1. mai, 8. mars, Pride og lignende?

– Det kan lett bli sånn, og det må vurderes underveis. Hvis det ikke oppstår situasjoner mange år på rad, så må man veie ulempene opp mot fordelene. Jeg håper at sivilt politi fortsatt skal være normalen, sier hun.

– Hva er ulempene med bevæpnet politi?

– Folk kan trekke seg unna, og bli redd for å ta kontakt for å be om hjelp eller spørre om noe. Da vi undersøkte dette i forbindelse med bevæpningsutvalget i 2017, var det særlig folk som har hatt skumle opplevelser med politiet i andre land, eller andre som hadde mistillit til politiet og ble provosert av at de bar våpen.

Anne Kari Lande Hasle ledet Bevæpningsutvalget som i 2017 leverte sin anbefaling om politiets bruk av våpen til justisdepartementet.

Bekymret for barn

– Mange barn går seg bort på 17. mai. Skal de da gå til en mann eller dame med våpen? Når barn ser voksne med våpen kan de bli redde for at noe skal skje, eller at noe har skjedd. Uniform er også skummelt for mange barn. Det å ha våpen i tillegg, kan skape større avstand mellom barn og politi, skriver ungdommene i Forandringsfabrikken.

– 17. mai snakkes om som barnas dag. Våpen passer ikke inn i det. Det skal være alle barns dag – også de barna med erfaringer eller tanker som gjør våpen til noe veldig skummelt, skriver de.

Men hvor mange barn legger merke til våpenet? Siden 2015 har politiet båret våpen på 17. mai i flere år, med unntak av pandemien.

– Mange voksne har vært vant til at politiet ikke bærer våpen, men tror du barn i dag legger merke til det?

– Det er ikke godt å si. Noen legger nok merke til det, det har vært mye krig i mediebildet som fører til mer oppmerksomhet rundt våpen. Noen barn synes også våpen er ganske tøft og spennende. Nå skal det sies at våpenet til politiet har blitt mer diskre med årene. De er i et penere hylster og er ikke så iøynefallende, sier Anne Kari Lande Hasle.

Endret syn

Etter angrepet i Kongsberg tidligere i fjor, og knivepisoden på Bislett i Oslo, svarte 56 prosent av de spurte i en undersøkelse utført av Gallup Kantar TNS for TV 2, at de hadde endret syn på bevæpning av politiet. 57 prosent svarte at politiet bør kunne bære våpen, mens 41 prosent svarte at de mener våpen bør være tilgjengelig i bil, som i dag, mens 1 prosent svarte «vet ikke».

I februar 2022 kunngjorde justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at regjeringen skulle utnevne et nytt utvalg som skal se på politiets tilgang på skytevåpen og andre våpen.

– Det skal ikke mange situasjoner til før folk snur og mener at politiet alltid skal være bevæpnet. Det så vi etter hendelsen på Kongsberg og på Bislett i Oslo. Det er synd. I slike situasjoner trenger politiet god kunnskap om hvordan de skal kommunisere med psykisk syke. Jeg mener at løsningen ikke er fast bevæpning av politiet, sier Anne Kari Lande Hasle.

Hun sier hun synes det er krevende at politiet er bevæpnet, men forstår at hvis noe skjer i store forsamlinger så er konsekvensene større om politiet ikke bærer våpen.

– Det er jo også sånn at når politiet først bærer våpen, så bruker de det raskere enn når de ikke har det. Kanskje i noen tilfeller unødvendig raskt. 17. mai er en dag med mange mennesker samlet, som tilsier at de kommer til å være ganske forsiktige. Det kan også være stressende for politiet å bære våpen i store folkemengder, fordi det kan være farlig rett og slett, sier Anne Kari Lande Hasle.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: