Nyheter

Ber Oslo-byrådet ta hardere grep om bosettingen: – Det vi nå ser er urovekkende

Flere ukrainere i kø utenfor Fattighuset og fortvilte flyktninger som tar opp forbrukslån i ukrainske banker til livsopphold i Norge, viser at det haster med å få fortgang i flyktningbosettingen både i Oslo og andre kommuner, mener bystyrepolitiker Hassan Nawaz (H).

Hele 16.000 ukrainske flyktninger har kommet til Norge og bedt om beskyttelse. Så langt er kun 1.576 av dem endelig bosatt i en norsk kommune der de kan få mulighet til å starte sitt nye liv med helsehjelp, jobb og skole. Bare i Oslo viser de siste tallene at kommunen kun har fått ansvar for å bosette en brøkdel av de 2.000 flyktningene de har sagt at kommunen kan ta imot.

Nå mener Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Hassan Nawaz, at det er på tide å ta i bruk kraftigere lut for å få fortgang i bosettingen.

Tydelig signal

– Det må gis et tydelig signal til regjeringen, som sitter med det overordnede ansvaret. Kommuner som har ledige ressurser og et ønske om å bidra ytterligere, må få flere oppgaver og mer ansvar for saksbehandling og bosetting av ukrainske flyktninger. Konsekvensen av det vi nå ser er urovekkende.

– Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, har fått vite om ukrainske flyktninger som tar opp forbrukslån i ukrainske banker fordi de ikke har penger å leve for i Norge og mangler forutsigbarhet. Samtidig ser køen av ukrainske flyktninger utenfor Fattighuset ut til å øke, sier Hassan Nawaz.

Nå ber han byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), om å ta initiativ til et møte med sin partifelle og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Arbeidslista klar

– Her må byrådet sette seg sammen med ansvarlig statsråd fra eget parti og ledelsen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å finne løsninger som innebærer at flyktninger ikke må sitte i mottak i lang tid – slik de gjør nå. Vi kan ikke fortsette på denne måten, understreker Nawaz overfor Dagsavisen.

Arbeidslisten for de tre har han allerede klar:

  • Kommunene bør få anledning til å avlaste IMDi for å sikre rask bosetting.
  • Hurtigbosetting av flyktninger i Oslo, ved at hovedstaden selv kartlegger alle de 2.000 flyktningene de har sagt de kan ta imot.
  • Ordningen med selvbosetting gjøres enklere og mer fleksibel.
  • Raskere arbeidstillatelse til ukrainske flyktninger som er registrert og har biometrisk pass, selv om de ennå ikke er bosatt.
  • Vurdere en fadderordning for bosatte flyktninger.

– Dersom ikke byrådet føler opp dette, er det aktuelt for oss å følge det opp fra politisk hold, forsikrer Hassan Nawaz.

– Dette blir uten tvil tema i neste spørretime, lover Nawaz.

– Oppsiktsvekkende

Etter at Dagsavisen sist uke skrev saken om tomme skolepulter som venter på ukrainske flyktninger, reagerer Høyre-politikeren også på måten Oslo kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kommuniserte på i det offentlige rom:

– Mens IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn sier at «Oslo har mer enn nok å gjøre», sier byråd Rina Mariann Hansen at «Vi har lenge vært klare».

– Jeg mener det er ganske oppsiktsvekkende at Oslos politiske ledelse krangler med et politisk organ på denne måten i full offentlighet. Jeg tror heller ikke det gjør situasjonen lettere for de 16.000 ukrainske flyktningene som er kommet til Norge for å få beskyttelse, fremholder Høyre-politikeren.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen, avviser behov for nye møteinitiativ, og har ingen planer om å slutte å si høyt hva hun mener. Etter hennes mening går dialogen med både IMDi og departementet på skinner.

Oslos byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap).

Vil fortsette å si ifra

– Jeg mener vi har de møteforaene vi trenger for å opprettholde en god dialog med relevante aktører om disse spørsmålene. Oslo har vært en pådriver for at flyktningene raskest mulig skal få en bolig og en trygg og forutsigbar hverdag. I et møte mellom fylkene og departementet for ett par uker siden roste statsråden Oslo kommune for initiativet om å bosette flyktninger før kartlegging.

– Så er jeg sikker på at Høyres representant ikke egentlig mener at Oslo skal slutte å si fra når vi mener ordninger bør forbedres, skriver Hansen i en e-post til Dagsavisen.

Hun understreker nok en gang at Oslo lenge har vært klare for å bosette flyktninger, og at dette også er noe kommunen har vært tydelige på i dialogen med IMDi.

– Jeg oppfatter at både IMDi og alle landets kommuner er opptatt av å finne gode løsninger for å få fortgang i bosettingen. Vi har jevnlige møter med IMDi, og det neste er nå på mandag, for å dele informasjon om hvordan prosessen med bosetting går.

Høyres Hassan Nawaz legger heller ikke skjul på regjeringens klare ansvar for å avhjelpe dagens situasjon:

– Jeg savner noen større og tydeligere grep fra den ansvarlige statsråden for å få til en raskere bosetting, sier Hassan Nawaz i Oslo bystyre til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen