Nyheter

Ber Oslo-byrådet ta hardere grep om bosettingen: – Det vi nå ser er urovekkende

Flere ukrainere i kø utenfor Fattighuset og fortvilte flyktninger som tar opp forbrukslån i ukrainske banker til livsopphold i Norge, viser at det haster med å få fortgang i flyktningbosettingen både i Oslo og andre kommuner, mener bystyrepolitiker Hassan Nawaz (H).

Høyres Hassan Nawaz.

Hele 16.000 ukrainske flyktninger har kommet til Norge og bedt om beskyttelse. Så langt er kun 1.576 av dem endelig bosatt i en norsk kommune der de kan få mulighet til å starte sitt nye liv med helsehjelp, jobb og skole. Bare i Oslo viser de siste tallene at kommunen kun har fått ansvar for å bosette en brøkdel av de 2.000 flyktningene de har sagt at kommunen kan ta imot.

Nå mener Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Hassan Nawaz, at det er på tide å ta i bruk kraftigere lut for å få fortgang i bosettingen.

Tydelig signal

– Det må gis et tydelig signal til regjeringen, som sitter med det overordnede ansvaret. Kommuner som har ledige ressurser og et ønske om å bidra ytterligere, må få flere oppgaver og mer ansvar for saksbehandling og bosetting av ukrainske flyktninger. Konsekvensen av det vi nå ser er urovekkende.

– Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, har fått vite om ukrainske flyktninger som tar opp forbrukslån i ukrainske banker fordi de ikke har penger å leve for i Norge og mangler forutsigbarhet. Samtidig ser køen av ukrainske flyktninger utenfor Fattighuset ut til å øke, sier Hassan Nawaz.

Nå ber han byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), om å ta initiativ til et møte med sin partifelle og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Arbeidslista klar

– Her må byrådet sette seg sammen med ansvarlig statsråd fra eget parti og ledelsen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å finne løsninger som innebærer at flyktninger ikke må sitte i mottak i lang tid – slik de gjør nå. Vi kan ikke fortsette på denne måten, understreker Nawaz overfor Dagsavisen.

Arbeidslisten for de tre har han allerede klar:

  • Kommunene bør få anledning til å avlaste IMDi for å sikre rask bosetting.
  • Hurtigbosetting av flyktninger i Oslo, ved at hovedstaden selv kartlegger alle de 2.000 flyktningene de har sagt de kan ta imot.
  • Ordningen med selvbosetting gjøres enklere og mer fleksibel.
  • Raskere arbeidstillatelse til ukrainske flyktninger som er registrert og har biometrisk pass, selv om de ennå ikke er bosatt.
  • Vurdere en fadderordning for bosatte flyktninger.

– Dersom ikke byrådet føler opp dette, er det aktuelt for oss å følge det opp fra politisk hold, forsikrer Hassan Nawaz.

– Dette blir uten tvil tema i neste spørretime, lover Nawaz.

– Oppsiktsvekkende

Etter at Dagsavisen sist uke skrev saken om tomme skolepulter som venter på ukrainske flyktninger, reagerer Høyre-politikeren også på måten Oslo kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kommuniserte på i det offentlige rom:

– Mens IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn sier at «Oslo har mer enn nok å gjøre», sier byråd Rina Mariann Hansen at «Vi har lenge vært klare».

– Jeg mener det er ganske oppsiktsvekkende at Oslos politiske ledelse krangler med et politisk organ på denne måten i full offentlighet. Jeg tror heller ikke det gjør situasjonen lettere for de 16.000 ukrainske flyktningene som er kommet til Norge for å få beskyttelse, fremholder Høyre-politikeren.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen, avviser behov for nye møteinitiativ, og har ingen planer om å slutte å si høyt hva hun mener. Etter hennes mening går dialogen med både IMDi og departementet på skinner.

Oslos byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap).

Vil fortsette å si ifra

– Jeg mener vi har de møteforaene vi trenger for å opprettholde en god dialog med relevante aktører om disse spørsmålene. Oslo har vært en pådriver for at flyktningene raskest mulig skal få en bolig og en trygg og forutsigbar hverdag. I et møte mellom fylkene og departementet for ett par uker siden roste statsråden Oslo kommune for initiativet om å bosette flyktninger før kartlegging.

– Så er jeg sikker på at Høyres representant ikke egentlig mener at Oslo skal slutte å si fra når vi mener ordninger bør forbedres, skriver Hansen i en e-post til Dagsavisen.

Hun understreker nok en gang at Oslo lenge har vært klare for å bosette flyktninger, og at dette også er noe kommunen har vært tydelige på i dialogen med IMDi.

– Jeg oppfatter at både IMDi og alle landets kommuner er opptatt av å finne gode løsninger for å få fortgang i bosettingen. Vi har jevnlige møter med IMDi, og det neste er nå på mandag, for å dele informasjon om hvordan prosessen med bosetting går.

Høyres Hassan Nawaz legger heller ikke skjul på regjeringens klare ansvar for å avhjelpe dagens situasjon:

– Jeg savner noen større og tydeligere grep fra den ansvarlige statsråden for å få til en raskere bosetting, sier Hassan Nawaz i Oslo bystyre til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen