Nyheter

MDG vil ha rivestopp: – Vi har noen klimamål vi skal nå

I sitt nye partiprogram foreslår MDG å innføre rivestopp for kommunale bygg i Oslo. – Ikke kontroversielt, mener Finansbyråd Einar Wilhelmsen.

– Vi må tenke annerledes. Vi må sette fart på ombruk og innføre en rivestopp for kommunale bygg. For mange fremstår kanskje det å rive bygg som helt greit, men det medfører en kjempestor klimabelastning, sier leder av programkomiteen i Oslo MDG, Einar Wilhelmsen, som til daglig er finansbyråd i Oslo.

I sitt nye partiprogram foreslår de en rekke tiltak for å hindre klimautslipp i byggebransjen.

– Klimagassene er knytta til materialbruken. Både materialene som rives og forbrennes, og at det kjøpes inn nytt som gir store utslipp når det produseres, sier Einar Wilhelmsen.

Han trekker fram produksjon av betong som en av verstingene.

– Hvis betong hadde vært et land, hadde de vært verdens tredje største utslippsnasjon, sier han.

Vil sortere 90 prosent

Partiet foreslår at kommunen skal sortere 90 prosent på bygge- og anleggsplasser, og kreve minst 70 materialgjenvinningsgrad.

– Vi håper dette vil tvinge kommunen til å rehabilitere og bygge om, men også bygge bygg som kan leve enda lengre. Det er vanskelig for oss å forby private eiere å rive, men vi kan gjøre noe med våre egne eiendommer. Vi har sett fra klimapolitikken at andre følger etter når vi stiller krav. Mange private aktører er allerede flinke i dag.

– Hvor konkret skal dette være, skal dere tallfeste hvor få eiendommer som kan rives?

– Det må kunne dokumenteres at det er ikke er noe potensial i bygget, først da kan man da kan rive og bygge nytt, sier Wilhelmsen.

– Hvor kontroversielt synes dere selv dette forslaget er?

– Jeg synes det ikke er så kontroversielt. Noen kan kanskje mene at det er upraktisk. Men vi har noen klimamål vi skal nå, og da er vi nødt til å gjøre det som trengs.

Eier rundt 100 tomme bygg

Tidligere i år kartla Aftenposten tomme bygg som eies av Oslo kommune. Ifølge avisen sto 106 eiendommer tomme, og 91 av disse hadde status som «uavklart». Ifølge Oslo kommune var tallet for tomme kommunale boliger 97 ved årsskriftet.

Det er ulike grunner til at eiendommene står tomme. Det sier Thomas F. Marthinsen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune til kommunes eget magasin ByplanOslo.

– Typiske kjennetegn for mange av byggene som fortsatt står tomme er at de er uegnet for kommunal bruk, er krevende å avklare eller klargjøre for alternativ bruk, eller at de har bevarings- og fredningsverdier eller interesser, sier han.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) har bedt om en kartlegging av boligmassen. Målet er å raskere avklare hvilke bygg som kan som kan selges, rives eller trenger investeringer for å få ny bruk.

Hagegata 30 ved Tøyen Torg.

Wilhelmsen fra MDG mener det kan være aktuelt å selge flere av eiendommene.

– Byutviklingsbyråden har tidligere sagt at de kan bli aktuelt å rive enkelte av disse eiendommene. Kommer dere til å sørge for at det blir godt dokumentert at det er behov for å rive også disse konkrete eiendommene?

– Dette er ikke et punkt i byrådsplattformen i dag, men noe vi i programkomiteen mener vi bør gjøre framover. Hensikten bak forslaget er i alle fall ikke at vi man skal kunne selge unna kommunale bygg for å omgå rivestansen, men at man vi skal sørge for at byggene blir brukt, sier Wilhelmsen.

– Kan salg i noen tilfeller anses som å si ifra seg ansvaret, og bør bygg i så fall selges med et krav om at bygget ikke kan rives?

– Jeg tror salg av bygg som kommunen verken har bruk for, eller ressurser til å sette i stand kan være bra for byen fordi da kan andre krefter komme inn og sette byggene i stand. I noen tilfeller kan det sikkert være aktuelt å legge inn sånne klausuler om at bygg ikke kan rives, men jeg tror ikke det er lurt å ha det som en generell regel, sier han.

Midlertidige bygg, også i framtiden

MDG ønsker at rivestoppen skal føre til at nye bygg blir bygd med hensikt for å kunne bli stående lenge. Hva så med de midlertidige byggene byen har?

– I Oslo har vi for eksempel midlertidig flerbrukshall på Tøyen, og midlertidig bad på Økern. Vil dere gjøre det vanskeligere å sette opp midlertidige løsninger?

– Nei, ikke nødvendigvis. Midlertidige løsninger kan også være bra, for eksempel er jo det midlertidige badet på Økern nettopp bygget for å kunne flyttes og gjenbrukes et annet sted, noe jeg mener er lurt, sier finansbyråden.

Partiet foreslår også å innføre shoppestopp i kommunen.

– Kommunen kjøper utrolig mye greier, i stedet for å bruke av det vi har, eller reparere. Vi skal skape en etterspørsel hos bedrifter som for eksempel kan reparere møbler. Når vi skaper et marked for det så vil det komme alle til gode. Både arbeidsplasser og klimakutt.

Førsteutkastet av partiprogrammet er på høring fram til 5. september.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: